Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

???? ?????????????? ?????


Uzmanību!
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā", vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantos pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.
Lai savlaicīgi sagatavotu bezmaksas braukšanas biļetes, lūgums iesniegt Daugavpils Tehnoloģiju  vidusskolā – licejā (1.stāvā) iesniegumu un fotogrāfiju līdz 26.08.2022. Fotogrāfijām jābūt atbilstoši skolēna reālajam vecumam.

Uzmanību! Konkurss!
Avīzes „Paši par sevi” redakcija izsludina fotokonkursu „Vasaras zvaigznes”. Gaidīsim jūsu vasaras skaistākos mirkļus licejs.avize@inbox.lv līdz 22. augustam.
Jautru vasaras brīvlaiku!Izlaidums “Pasaulē dodies!” 12. plūsmā. Neaizmirstami mirkļi!
Tici saviem spēkiem, sapņi piepildās!


Izlaidums “Mēs dodamies tālāk!” 9. plūsmā.
Lūk, skaistākie momenti!

Atzinība
SIA “Uzdevumi.lv” izsaka atzinību par aktīvu līdzdalību jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā!


2021.-2022.m.g. sasniegumi
Mācību gada noslēgumā tika apbalvoti labākie licejisti pēc 2021.-2022. mācību gada rezultātiem dažādās nominācijās par panākumiem mācībās, olimpiādēs, radošumu un liceja un pilsētas vārda popularizēšanu.
Pēc 2021.-2022.m.g. mācību sasniegumu rezultātiem licejistiem vidējā balle – 8,18.
Mūsu „izcilnieki” (liecībā tikai 10 balles):
Sofja Vasiļjeva (6.kl.), Anastasija Osipova (6.kl.), Sofija Mogorite (7.kl.), Ksenija Ņikitina (8.kl.), Liana Šaternika (9.kl.), Marija Elksniņa (12.kl.), Jeļizaveta Sivačova (12.kl.).
Pēc mācību sasniegumu rezultātiem labākais rezultāts
 • 4.-8.klašu grupā ir 4.b klasei;
 • 9.-12.klašu grupā - 12.a klasei.
2021.-2022.m.g. licejisti pilsētas un novada olimpiādēs ieguva 1.vietas – 36, 2.vietas – 36, 3.vietas – 53, atzinības – 45. Kopā170 godalgotas vietas.
Valsts olimpiādēs licejisti ieguva 9 godalgotās vietas un valsts atklātajās olimpiādēs – 26 vietas, Latgales zinātniskās pētniecības darbu konkursā – 4 godalgotās vietas, valsts zinātniskās pētniecības darbu konkursā – 3 godalgotās vietas.
Sveicam ar panākumiem licejistus un skolotājus! Novēlam visiem licejistiem augstus sasniegumus arī turpmāk!
Lasīt vairāk mājas lapā "Par Tehnoloģiju liceju – Sasniegumi - Mācību".

Sveicam!
Tika noteikti tradicionālo titulu „Gada licejists” un “Gada sportists” uzvarētāji:
 • Gada sportiste– 8.kl.skolniece Ksenija Kozlova,
 • Gada licejists” – 11.kl.skolnieks Maksims Kirillovs.Gada atklājums
Jaunajā 2022.gada nominācijā “Gada atklājums” uzvarēja skolēnu mācību uzņēmuma “Color Splash” dalībnieces Viktorija Želve, Viktorija Lose, Darja Sokola, Anastasija Korsakova (7.kl.).
Sveicam meitenes un skolotāju Marinu Drozdu!
Pasākums
31.maijā licejā notika svinīgie pasākumi “Sveika, vasara!” un “ Gada balva 2022”.


Deju ziņas
1.jūnijā deju kolektīvs “Balaguri” vadītājas Arinas Popovas vadībā piedalījās pilsētas svētkos Dubrovina parkā. 3.jūnijā mūsu dejotāji uzstājās tautas deju festivālā "Latvju bērni danci veda" Tukumā.


Pasākums
31.maijā 4. plūsmā notika skaists pasākums “Ar mīlestību sirdī!”. Skolēni  sagatavoja  koncertu, kurā katrs parādīja savu aktiermākslu un muzikālos dotumus. Viņi dziedāja, dejoja, deklamēja dzejoļus, priecēja skolotājus un  vecākus ar humoristiskām parodijām par skolu. Bērni pateicās skolotājiem par sākumskolā iegūtajām zināšanām un prieku mācīties.


Āra izglītības diena
30. maijā 1.b klases skolēniem bija iespēja pārbaudīt, cik viņi ir uzmanīgi. Mazie licejisti pastaigājās pa skolas teritoriju un vēroja tās objektus un vietas, mēģināja iegaumēt, kur tie atrodas. Atgriežoties klasē, skolēni uzzīmēja skolas teritorijas karti pēc atmiņas. Daudzi attēloja to ļoti detalizēti! Malači! Āra nodarbību vadīja skolotājas Svetlana Želneronoka un Svetlana Elksniņa.

Pilsētas svētki
Ar devīzi “Ja tev ģerbonī sudraba cietoksnis” no 3. līdz 5. jūnijam Daugavpilī tiks svinēti pilsētas svētki.
Plašāka Daugavpils pilsētas svētku programma.
Licejs sveic dzimto pilsētu 747. gadadienā un novēl labklājību, pārliecību par nākotni un mierīgas debesis virs daugavpiliešu galvām. Lai mūsu pilsēta plaukst un attīstās!

Bērnība ir kā skaistākais piedzīvojums, kas sniedz drošības sajūtu un pasaules atklāšanas prieku!
1.jūnijs - Starptautiskā bērnu aizsardzības diena Sveicam visus bērnu svētkos!Akcija "SirdsSkolotājs"
2021./2022.mācību gadā žurnāls "Skola & Ģimene", portāls "E-klase" un laikraksts "Latvijas Avīze" pieteica akciju "SirdsSkolotājs", kurā gan vecāki, gan skolēni  tika mudināti sūtīt pieteikuma vēstuli ar stāstu par pedagogu, kurš ir iedvesmojis  skolēnus ar savu darbu.
“SirdsSkolotāja” titulam tika pieteikta arī liceja matemātikas skolotāja Olga Kaminska.
Priecājamies par Olgu, jo viņa vēlreiz apliecināja, ka skolotāji ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem bērnu dzīvē!


Ekskursija
28. maijā 4. plūsmas skolēni devās ekskursijā uz saldumu darbnīcu Skrīveru Emociju Fabrikā.  Skolēni iepazinās ar piena konfektes "Skrīveru Gotiņa" tapšanas vēsturi, ietina  savas īpašās konfektes, kā arī iegādājās  svaigus, dabīgus saldumus  tieši no ražotnes.  Amatu centrā „Mazā kāpa” iepazinās  ar darbnīcu, tās izstrādājumiem un izgatavoja savu roku ādas suvenīru.
Ekskursiju organizēja plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu
30. maijā notika Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas 2021./2022.m.g. izlaidums.   
Tas bija ļoti aizraujošs pasākums, jo ar to noslēdzās 10. klases skolēnu komandas pirmais gads vēstnieku skolā. Patīkami, ka mūsu komanda tika sveikta kā jauno EP Vēstnieku skolas dalībniece. Pasākumā tika apkopoti skolēnu projektu  un eseju par pilsonisko aktīvismu rezultāti.  DTVL vēstnieku projekts  "Bezdarba samazināšana Daugavpilī: jauniešu pirmās darba pieredzes iegūšana" tika nosaukts starp 5 labākajiem darbiem. Licejistiem ļoti svarīgs ir EP Vēstnieku skolu programmas ekspertes Žanetas Ozoliņas un Jolantas Bogustovas atbalsts, jo nākamgad plānota piedāvātās idejas īstenošana.


Āra izglītības diena
Kas notika āra izglītības dienu ietvaros 6. plūsmā?
27. maijā 6. plūsmas skolēniem liceja telpās tika piedāvāta izzinošā spēle par Daugavpils vēsturi. Viņi arī noklausījās teikas par Daugavpili.
Pēc tam skolēni devās uz pilsētas centru, lai piedalītos orientēšanās spēlē (kvestā). Spēles uzdevumi bija saistīti ar Vienības nama, Vienības laukuma, apkārtnes izzināšanu un Dubrovina parka īpatnību atklāšanu.
30. maijā skolā sešklasnieki iepazinās ar Daugavpils cietokšņa vēsturi un teikām par Daugavpils cietoksni. Pēc tam devās ekskursijā uz Daugavpils cietoksni.
Pasākumu organizēja un novadīja skolotāji Tatjana Borikova, Jeļena Bojarune, Ilze Volonte, Vera Geļfande, Tatjana Petroviča.


Āra izglītības diena
27. maijā 4.plūsmas skolēni un plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva apmeklēja Daugavpils dzīvnieku patversmi. Skolēni iepazinās ar patversmes iemītniekiem, piedalījās kaķu mājiņu labiekārtošanā un pastaigājās ar suņiem. Šis pasākums ir nozīmīgs, lai izglītotu bērnus atbildīgā attieksmē pret dzīvniekiem.


Āra izglītības diena
27. maijā 11. plūsmas skolēni, strādājot grupās, veica radošus uzdevumus matemātikā, literatūrā un angļu valodā. Vispirms viena klase darbojās ar matemātikas un literatūras uzdevumiem, bet otra klase tai laikā pildīja interaktīvus uzdevumus angļu valodā, un tad mainījās.
Ar matemātikas skolotāju bērni veidoja pilis no daudzskaldņiem. Skolēniem bija jāaprēķina, kuri daudzskaldņi bija lieki un kuri būs nepieciešami viņu pils būvniecībai uz papīra. Pēc aprēķinu veikšanas viņi zīmēja savas izdomātās pilis ar noteiktu tilpumu un paralēli sacerēja  leģendas – vai nu vēsturiskās, vai nu izcelšanās.
Noslēgumā skolēni prezentēja kreatīvos darbus, rādot klasesbiedriem savas uzzīmētās pilis un izlasot izdomāto leģendu par to.  Savukārt angļu valodā skolēniem bija iespēja parādīt savu atjautību un radoši izpausties atraktīvā aktivitātē “scavenger hunt”, kuras mērķis, vērojot un pētot apkārtni, bija “nomedīt” dažādus priekšmetus no saraksta, tos iemūžinot savos viedtālruņos.
Radošā darba uzdevumus  izdomāja un skolēnus atbalstīja matemātikas skolotāja Alīna Magomedova. Skolēniem palīdzēja un sniedza viņiem atbalstu leģendu rakstīšanā literatūras skolotāja Maruta Rusiņa. Izaicinājumu “scavenger hunt” skolēniem sagatavoja angļu valodas skolotāji Sergejs Usevičs un Solveiga Liepa.

Konkurss
Daugavpils tehnikums katru gadu organizē konkursu dizainā meitenēm. Šogad konkursā “Pavasaris un es” veiksmīgi uzstājās 7.plūsmas licejistes Alise Baļule un Darja Lavrinoviča. Konkursā bija nepieciešams no piedāvātiem tekstilmateriāliem izveidot pavasara dekoru.
Alise Baļule ieguva 3.vietu.
Skolnieces konkursam gatavoja dizaina un tehnoloģiju skolotāja Nataļja Izuļena.


Āra izglītības diena
Interesanta un neparasta projektu diena bija novadīta 7.plūsmas skolēniem angļu valodā par tēmu “The role of cinematography in our Life”. Katrai grupai bija iespēja noskatīties populāro filmu fragmentus: “The Road of El Dorado”, “Spirited Away”, “Hugu”, “Ratatoulle”, ”Hoel s moving Castle”. Filmu skatīšanās laikā skolēni veica radošus darbus: zīmēja komiksus, galvenos varoņus”.  Pasākuma beigās katra grupa prezentēja savu darbu.
Darbu izstādi var apskatīt 2. stāvā, kā arī iepazīties ar filmu sarakstu, kuru ieteica noskatīties 7. plūsma.
Pasākumu organizēja un novadīja angļu valodas skolotāja Ludmila Lastovka, ģeogrāfijas, dizaina un tehnoloģiju skolotāja Nataļja Izuļena.

Āra izglītības diena
 27. maijā 7. klašu skolēni apmeklēja Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju. Gida pavadījumā skolēni apskatīja pastāvīgas ekspozīcijas un jaunās izstādes, paplašināja savas zināšanas par Latvijas un Daugavpils pilsētas vēsturi, ka arī nodemonstrēja savu erudīciju, atbildējot uz gida jautājumiem. Daudzi skolēni bija pārsteigti par muzeja eksponātu daudzveidību. Īpašu interesi izraisīja padomju laiku interjera ekspozīcija, kurā daudzi atpazina sadzīves priekšmetus, kas vēl joprojām ir skolēnu vecāku un vecvecāku mājās. Ar aizrautību skolēni iedzīvojās 19.gs beigas aristokrātu un viduslaiku vikingu tēlos.
Pasākums tika organizēts ar skolotāju Larisas Želves, Ludmilas Lastovkas, Irinas Poļakovas, Aļonas Zaicevas, Tatjanas Lavreckas un Anitas Bukejas atbalstu.


Āra izglītības diena
27. maijā 5. plūsmas skolēni devās  ekskursijā uz izklaides parku "Avārijas brigāde". Izklaides parks piedāvāja plašu aktivitāšu izvēli. Ekskursijas dalībniekiem bija iespēja parādīt savu veiklību un sportiskumu. Skolēni ar lielu prieku vizinājās karuseļos, piedalījās tādās jautrās atrakcijās kā kameru šļūkšanas trase, braukšana ar velokartiem un dažādu veidu batuti. Vēlāk skolēni, sadaloties divās komandās, izmantoja savu taktisko domāšanu un šaušanas precizitāti, piedalījās aizraujošajā Lazertag spēlē.
Ekskursijas diena 5. plūsmā izdevās aktīva, piedzīvojumiem pilna un iespaidiem bagāta.
Ekskursiju organizēja 5. plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova. Skolēnus atbalstīja skolotājas Ingrīda Kucina, Inna Likova un Naiļa Jansone.


Gada licejists 2022
Titulam „Gada licejists 2022” izvirzītie kandidāti ir Nikola Kursīte (8.plūsma), Anna Maskaļova (9.plūsma), Nikola Samuilova (9.plūsma), Maksims Kirillovs (11.plūsma), Ņikita Zirjanovs (11.plūsma), Marija Elksniņa (12.plusma), Jeļizaveta Sivačova (12.plūsma).
Balsošana notiks līdz 27. maijam.
Jau trešo  gadu tiks apbalvots 12.plūsmas skolēns nominācijā “Gada absolvents” par panākumiem mācībās un aktīvu piedalīšanos ārpusklases dzīvē, par skolas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Spēle-konkurss "Dabaszinātņu un matemātikas labirintos”
26.maijā licejā notika pilsētas spēle-konkurss "Dabaszinātņu un matemātikas labirintos” 2.klašu skolēniem, kuru organizēja Daugavpils Tehnoloģiju liceja dabaszinātņu un sabiedriskā cikla priekšmetu skolotāju MK un Tehniskā cikla priekšmetu  MK.
Konkursā piedalījās 10 komandas no  Daugavpils pilsētas skolām. Bērni aizraujoši risināja piemērus ar burtu atslēgām, minēja krustvārdu mīklas, veica eksperimentu ar sālsūdeni, rēķināja uzdevumus par ūdens pārliešanu, piedalījās jautrās deju pauzēs un zīmēja plakātu par to, kā taupīt ūdeni.
Visi konkursa dalībnieki saņēma dāvanas un diplomus.
Apsveicam mūsu komandu ar 2.vietu.
Paldies skolotājām Jeļenai Vojevodovai, Margaritai Sokolovai, Svetlanai Elksniņai, Olgai Kaminskai par konkursa organizēšanu un skolēnu atbalstu.
Paldies 7. Kl. skolēniem, kuri palīdzēja mazajiem konkursantiem pasākuma laikā.

Liela Eiroviktorīna
9. maijā 11. plūsmas skolēni piedalījās ikgadējā Lielajā Eiroviktorīnā, kas ir Labklājības ministrijas rīkota erudīcijas spēle 10.–11. klašu skolēniem. Viktorīnas mērķis ir pārbaudīt un papildināt vidusskolēnu zināšanas par Eiropas Savienību (ES) un ES fondu ieguldījumu labklājības jomā. Šogad  kopumā viktorīnā piedalījās 62 klases no 45 Latvijas skolām. Apkopojot rezultātus, noskaidrotas 6 erudītākās klases Latvijas reģionos un par uzvarētājiem Latgalē kļuva mūsu skolas 11.a klase. Kā balvu skolēni ir laimējuši dāvanu karti 250 EUR vērtībā klases saliedēšanai.
Paldies par uzmundrināšanu un atbalstu vēstures skolotājai Larisai Želvei!

Konkurss “Cietoksnis – kultūras objekts un dzīvojamais rajons”
26.maijā notika pilsētas spēle – konkurss “Cietoksnis – kultūras objekts un dzīvojamais rajons”, kurā piedalījās divas liceja komandas  7.a kl.-  A.Makašins, A. Ļisicka, V.Želve; 7.b kl.– I.Lieguma, A.Šostaka, V. Žuks.
Licejisti demonstrēja plašu redzesloku, zināšanas par kultūras objektiem un to nozīmi, prasmi sadarboties  komandā, spēju  ātri orientēties cietoksnī.
Mūsu licejisti rezultātā izcīnīja 1. un 2. vietu.
Apsveicam skolēnus ar veiksmīgo uzstāšanos!   
Paldies skolotājām Larisai Želvei, Marinai Drozdai, Alīnai Grigorjevai par skolēnu atbalstu.

Āra izglītības diena
26. maijā 11. plūsmas skolēni āra izglītības dienu “Vēro! Pēti! Radi!” ietvaros piedalījās aktīvās atpūtas pasākumā Stropu ezera krastā. Noslēdzot mācību gadu, skolēni izbaudīja kopā būšanu ārpus skolas telpām neformālā gaisotnē – kāds devās nesteidzīgā pastaigā pa gājēju promenādi gar ezera krastu, aktīvā dzīvesveida piekritēji uzspēlēja volejbolu vai basketbolu. Pašu sarūpēts un sagatavots pikniks svaigā gaisā šķita īpaši gards.
Aktīvās atpūtas pasākumu organizēja kuratore Anžela Mirošņikova, skolēnus atbalstīja un aktivitātēs līdzdarbojās Irina Halatina, Kristina Žusele  un Solveiga Liepa.


Āra izglītības diena
26. maijā 7. un 10. klašu skolēni piedalījās radošajās nodarbībās matemātikā un angļu valodā. 10. klases skolēniem tika dota iespēja sagatavot un novadīt 7. klašu skolēniem valodas viktorīnu. Skolēni sastādīja dažādu veidu un grūtības līmeņa uzdevumus angļu valodā. Pildot uzdevumus, 7.klases skolēniem bija iespēja attīstīt gan loģisko domāšanu gan spēju sadarboties komandā. Visi pasākuma dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas.  Paldies par skolēnu iedvesmošanu skolotājām Ritai Tankovai un Ludmilai Lastovkai.

Jauno uzņēmēju dienas 2022
Jauniešu biznesa un karjeras izglītības veidotājs, lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia) kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru šī gada 18. - 19. maijā organizēja   pasākumu skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU) Jauno uzņēmēju dienas 2022, kas šogad norisinājās Jūrmalā.
Jauno uzņēmēju dienas ir gada nozīmīgākais pasākums labākajiem JA Latvia SMU, to laikā tiek apbalvoti labākie SMU pamatskolu un vidusskolu grupās. Pasākums ir īpašs ar to, ka tiks sumināti arī labākie pedagogi, skolēnu mācību uzņēmumu konsultanti. Ekonomikas skolotāja Tatjana Alika bija uzaicināta uz apbalvošanas ceremoniju piecu apbalvojamo vidū - kā Latvijas uzņēmīgākā un labākā praktiskās biznesa izglītības īstenotāja Latvijā – konkursa „Gada labākais uzņēmējdarbības skolotājs 2021” nominante.
Apsveicam skolotāju Tatjanu un vēlam ar panākumiem pilnu nākamo mācību gadu!


Āra izglītības diena
26. maijā Āra izglītības dienas “Vēro! Pēti! Radi!” ietvaros 8.plūsmas skolēni apmeklēja Latgales Centrālo bibliotēku. Ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar bibliotēkas nodaļām, ar bibliotēkas pakalpojumu iegūšanas principiem. Viņiem tika piedāvāta bibliotēkas orientēšanās spēle, izpildot kuru, jāatbild uz interesantiem jautājumiem. Bibliotēkas apmeklēšanas rezultātā skolēniem parādījās priekšstats par bibliotēkas kataloga izmantošanu vajadzīgo avotu meklēšanai.

Matemātikas konkurss
Ir zināmi Latvijas Universitātes konkursa 5.posma "Jauno matemātiķu konkurss" rezultāti, kurā piedalījās 7.klases skolēnu komandas:
 • komanda Lepni liceja skolēni" - Dainis Bivka3.vieta;
 • komanda “MM” - Sofija Mogorite, Valerija Makarova - atzinība.
Kopvērtējumā:
 • komanda “MM” - Sofija Mogorite, Valerija Makarova - 3.vieta;
 • komanda  Lepni liceja skolēni" - Dainis Bivkaatzinība.
Skolēnus konkursā atbalstīja matemātikas skolotāja I.Mackeviča-Maņko.


Āra izglītības diena
26.maijā Āra izglītības dienas “Vēro! Pēti! Radi!” ietvaros 4.plūsmas  skolēni skatījās filmu “Kā ražo papīru?”, vēroja tās tapšanas ceļu no pirmsākumiem līdz grāmatai. Pēc tam viņi zīmēja iemīļoto grāmatu vākus. Pasākuma otrajā daļā jaunie licejisti apmeklēja Jaunbūves bibliotēku, kur bibliotekāre Edīte Kuzmiča pastāstīja par Daugavpili caur fotoobjektīvu, izmantojot virtuālo ekskursiju pa pilsētas mikrorajoniem.


Pasākums
23.-24. maijā 5. plūsma devās kosmiskajā ceļojumā ar Among Us, lai visi kopā aizraujoši nosvinētu savu dzimšanas dienu. Pasākuma laikā skolēni radošā atmosfērā iejutās kosmonautu lomās un strādāja komandās, lai remontētu un nodrošinātu kārtību kosmiskajā kuģī, kā arī mēģināja noskaidrot spiegu ekipāžas locekļu vidū. Skolēniem tika piedāvātas dažādas spēles un radošās darbnīcas.
Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova.


Jauno vēsturnieku konkurss
24.maijā, Slāvu kultūras dienu ietvaros, Daugavpils Krievu kultūras centrā notika jauno vēsturnieku konkursa “Dzimtās pilsētas vēsture” un radošā konkursa “Fotogrāfija stāsta” uzvarētāju apbalvošana.
Daugavpils Tehnoloģiju liceja skolēni ieguva godalgotas vietas konkursos:
 • Jauno vēsturnieku konkurss “Dzimtās pilsētas vēsture”: Daniils Savostjanovs (6.kl.) – 2. vieta, Daniils Aņiskevičs (6.kl.) – 2. vieta, Anastasija Osipova (6.kl.) – 3. vieta.
 • Radošais literāro darbu konkurss “Fotogrāfija stāsta”: Darija Kuzminova (5.kl.) – 1. vieta, Mihalija Geļfande (9.kl.) – 1. vieta, Jeļizaveta Sivačova (12.kl.) – 1. vieta.
Par skolēnu atbalstu ir apbalvotas liceja skolotājas - Marina Drozda, Vera Geļfande un Ināra Kurdrjavska.
Apsveicam skolēnus un skolotājas ar panākumiem!

Projekts Erasmus+
No š.g. 15.maija līdz 19.maijam Erasmus+ projekta “4K: Komunikācija, Kritiskā domāšana, Kreativitāte (radošums), Kooperācija (sadarbība) (Nr. 2020-1-HU01-KA229-078659_2) ietvaros notika īstermiņa kopīgais personāla apmācības pasākums. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolu-liceju apmeklēja skolotāji no Ungārijas, Spānijas un Zviedrijas partnerskolām. Pasākuma mērķis: pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci un gūt priekšstatu par Latvijas izglītības sistēmu, darba apstākļiem, mācību praksi un pieejām, kā arī kultūru kopumā.
Viesi tikās ar Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja direktori Irinu Pauru. Notika vairākas izglītojošas un radošās darbnīcas – Anna Beļska (J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija) novadīja semināru “IKT rīki projektos”, Kristīnas Bogdanovas un Olgas Zimņikas (Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs) vadībā notika radošā darbnīca  “3D printeru apgūšana”.
Kultūras programmas ietvaros skolotāji no partnerskolām apmeklēja Daugavpils cietoksni un Marka Rotko Mākslas centru, Daugavpils Māla mākslas centru un Maizes muzeju Aglonā.
Paldies pasākuma organizācijā iesaistītajiem Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja skolotājiem par līdzdalību un atbalstu!

Avīze “Paši par sevi”
2022. gada avīzes „Paši par sevi” № 10 veltīts gada tradicionālā konkursa “Gada licejists” nominantiem. Avīzes lappusēs par gada licejistiem stāsta viņu klasesbiedri, draugi un skolotāji. Tas ir pārsteigums nominantiem: viņi var izlasīt domas par sevi un uzzināt, kas novēlēja tuvi cilvēki.
Arī avīzē ir materiāli, kas veltīti vasaras atpūtai: uz kurieni ceļot, kādu spēli paspēlēt, kādas grāmatas izlasīt, kādu filmu noskatīties.
Jaunajā izlaidumā arī raksts par projekta Erasmus + ceļojumu uz Franciju un citi jaunumi.
Mūsu avīzi e-veidā jūs varat atrast gan liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze”, gan Instagramā: samiosebe, gan saitē.

ZZ čempionāts
24. maijā kļuva  zināmi ZZ čempionāta fināla rezultāti 7.-9. klašu grupā. 8. b  klases komanda  ar rezultātu 975,5 punkti ieguva 4. vietu 40 komandu konkurencē.
Sveicam licejistus ar panākumiem!
Komandu atbalstīja kuratore Eleonora Nedvede. Paldies par palīdzību skolotājiem Sergejam Usevičam un Ilonai Mackevičai- Maņko!


Konkurss
Noslēdzās 4.klašu konkurss “Tik vai… Cik?” (LU). Konkursa laureāti:
 • Valerija Jeremejeva2.vieta kopvērtējumā,
 • Andžejs Lapinskis2.vieta 4.kārtā, 3.vieta kopvērtējumā,
 • Marija Margeviča3.vieta 4.kārtā, 3.vieta kopvērtējumā,
 • Vladlens Šostaksatzinība 4.kārtā.
Apsveicam konkursa laureātus un matemātikas skolotāju Irēnu Okseņuku!

Olimpiāde
Liceja krievu valodas olimpiādes 6. klasei rezultāti:
 • 1.vieta: Osipova Anastasija, Kezina Maija, Novikova Larija, Marčenko Marija;
 • 2.vieta: Vasiļjeva Sofja, Trutjko Arina;
 • 3.vieta: Lavrinoviča Milana;
 • atzinība: Jamrovska Eva, Giloveiņa Karina.
Olimpiādi organizēja un novadīja skolotāja Vera Geļfande.
Apsveicam uzvarētājus! Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!


Pasākums
20.maijā licejā notika koncerts “Pasaka māmiņai”.
Paldies radošajiem kolektīviem “Balaguri”, “Ringtons”, “Schoolband”, “Assorti”, 1.klašu korim un to vadītājām Arinai Popovai un Innai Likovai, pasākuma organizatorēm Eleonorai Nedvedei un Naiļai Jansonei, koncerta vadītājiem Sofijai Bogdanovai un viņas mātei Ludmilai, Andžejam Lapinskim un viņa mātei Violetai par svētku noskaņojumu!


Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība
20. maijā  Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas iniciētās lasītveicināšanas kampaņas “Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība” Daugavpils reģionālais fināls. 5.klases skolniece Beāte Abarasa ieguva 3. vietu.
Apsveicam Beāti  un latviešu  valodas skolotāju Ingrīdu Kucinu!

Projekts #Euroscola2022
20.maijā Daugavpils Tehnoloģiju liceja 10.plūsmas skolēni - Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas komanda pārstāvēja Latviju Euroscolā Strasbūrā – online. Vairāk nekā 800 jaunieši no visas Eiropas ieguva iespēju spriest par Eiropai būtiskām lietām: digitālā laikmeta iespējām un riskiem. Pasākuma laikā jaunieši uzdeva jautājumus un saņēma atbildes no Eiropas Kosmosa aģentūras astronautu Luca Parmitano, Londonas Ekonomikas un politikas zinātnes skolas sociālās psiholoģijas profesores Soniju Livingstouni un Eiropas Parlamenta Savienības Ārpolitikas ģenerāldirektorāta Markusa Varasina par tādām tēmām kā kiberdrošība un kritiskā infrastruktūra, dezinformācija un viltus ziņas, demokrātija digitālajā laikmetā.
Savu attieksmi pret apspriestajām tēmām jaunieši varēja atspoguļot savās īsfilmās. Patīkami, ka tieši ar liceja komandas īsfilmu Markus Varasin sāka interviju par demokrātiju digitālajā laikmetā. Dialogu ar Markusu Varasinu vadīja Artjoms Zobņins.
10.plūsmas skolēni - Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas komanda vēlas pateikties angļu valodas skolotājam Sergejam Usevičam un kuratorei Jeļenai Vasiļjevai par atbalstu.

Projekts „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
Tehnoloģiju liceja bibliotēka 2021.gada septembrī  aicināja lasītājus lasīt grāmatas un būt ekspertiem projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”.
Par projekta dalībnieku varēja kļūt jebkurš – vajadzēja apmeklēt bibliotēku, lasīt grāmatas no “Bērnu žūrijas” kolekcijas un vērtēt tās. Lielākā daļa no ekspertiem “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā” piedalījās vairākus gadus. Liels prieks, ka ar gadiem interese par šo programmu nemazinās.
Liceja bibliotēka lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās jau 15. reizi.
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” piedalījās 30 eksperti (dalībnieku saraksts sk. šeit). Pēc anketu aizpildīšanas pateicībā par iesaistīšanos grāmatu vērtēšanā visi dalībnieki saņēma Latvijas Nacionālās bibliotēkas dāvanas un PATEICĪBAS RAKSTUS.
Licejā projekta „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” darbu koordinē skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova.
Paldies visiem par dalību projektā un ieguldīto darbu!
Uz tikšanos jaunajā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2022”!


Sporta ziņas
5.maijā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika noslēguma starptautiskās sacensības daiļslidošanā “Tallinn Trophy Kids 2022”. Eva Burunova (4.kl.) veiksmīgi uzstājās tajās, ar personīgo rekordu iegūstot 1.vietu. 2022.gada Eva piedalījās deviņās lielajās sacensībās un izcīnīja 5 pirmās, 2 otrās un 2 trešās vietas.
Apsveicam Evu!Apbalvošana
16.maijā Latviešu Kultūras centra Koncertzālē notika 2021./2022. mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureātu un viņu skolotāju apbalvošana.
Par ievērojamiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencē, sasniegumiem sporta sacensībās ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes GODA RAKSTIEM tika apbalvoti Tehnoloģiju liceja skolēni:
Aleksandrs Giņko (5.kl.), Marks Goriņa (5.kl.), Dainis Bivka (7.kl.), Katrīna Kraine (7.kl.), Darja Lavrinoviča (7.kl.), Nikola Kursīte (8.kl.), Alisa Gerasimova (8.kl.), Jana Griškjane (8.kl.), Ksenija Kozlova (8.kl.), Anna Maskaļova (9.kl.), Nikola Samuilova (9.kl.), Grigorijs Gridasovs (10.kl.), Natālija Pavloviča (10.kl.), , Maksims Kirillovs (11.kl.), Ņikita Zirjanovs (11.kl.), Antons Grāvelis (12.kl.), Jeļizaveta Sivačova (12.kl.), Angelina Ļisicka (12.kl.), Marija Elksniņa (12.kl.), Marija Smirnova (12.kl.).
Par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes GODA RAKSTIEM tika apbalvoti liceja skolotāji: Ineta Jakovele, Anita Bukeja, Ingūna Kostenko, Ināra Kudrjavska, Olga Mikulova, Alina Magomedova, Iveta Zarāne, Stanislav Didych, Nataļja Izuļena, Irēna Okseņuka, Nataļja Ēvalde, Ilona Mackeviča-Maņko, Larisa Želve, Maruta Rusiņa, Liudmila Kravtsova.
Apsveicam!


 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē