Karjera - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Karjera

Karjeras izglītība
Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.
 
Liceja uzdevums ir ne tikai palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei. Prasme motivēt audzēkņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei ir atbildīgs skolas uzdevums. Laba izglītība palīdzēs skolēniem apzināties karjeras veidošanas iespējas. Lai īstenotu karjeras izglītības uzdevumus skola izveidoja savu karjeras izglītības programmu 1. -12. klašu skolēniem.
 
Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:
  • Lai profesija būtu interesanta un saistoša;
  • Lai profesija atbilstu spējām;
  • Lai varētu atrast darbu šajā sfērā.Atbalsts tavai karjerai. Ar ko sākt?

Infografikas karjeras plānošanai - tavas attīstības iespējas skolas laikā
 
Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas jautājumu.

Tehnoloģiju vidusskola - licejs no 13. marta īsteno nacionālo projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001. Projektu īsteno līdz 2022.gada 31.maijam un finansē no ESF un valsts budžeta līdzekļiem.

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē