Ziedojumi - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Ziedojumi

Par liceju
Vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums
Ziedojuma priekšmets,
m
ērķis un apjoms
SIA “Mikrotīkls”
Tīkla aparatūras iekārtas datortīkla iekārtošana, 6775 EUR
Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijas Republikā Politikas nodaļa
Interaktīvais ekrāns mācību kabinetā, 5012 EUR
Biedrība “Aizbildnis”
Datortehnika, mēbeles, tērpi deju kolektīvam skolas funkciju izpildes veicināšanai, 20583,50 EUR
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē