Ziedojumi - Licejs

Tici saviem spēkiem, sapņi piepildās!
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
Daugavpils Tehnoloģiju Vidusskola - Licejs
Daugavpils Tehnoloģiju Vidusskola - Licejs
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
DAUGAVPILS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA - LICEJS
Pāriet uz saturu
 Ziedojumi
Gads
Vārds, uzvārds vai juridiskās
personas nosaukums
Ziedojuma priekšmets,
m
ērķis un apjoms
2021.g.
SIA “Mikrotīkls”
Tīkla aparatūras iekārtas datortīkla iekārtošana, 6775 EUR
2021.g.
Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības
Latvijas Republikā Politikas nodaļa
Interaktīvais ekrāns mācību kabinetā,
5012 EUR
2021.g.
Biedrība “Aizbildnis”
Datortehnika, mēbeles, tērpi deju kolektīvam skolas funkciju izpildes veicināšanai,20583,50 EUR
2022.g.
Biedrība “Aizbildnis”
Datortehnika, mēbeles, mācību līdzekļi STEM priekšmetiem, daiļliteratūra skolas funkciju izpildes veicināšanai, 24360,15 EUR
2023.g.
AS “Latvenergo”
Lietotie datori un monitori skolas telpas modernizēšanai
840,00 EUR
2023.g.
Biedrība “Aizbildnis”
Magnētiskais maisītājs ar sildvirsmu, daiļliteratūra (97 gab.) skolas funkciju izpildes veicināšanai, 1483,82 EUR
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs
Reģ.Nr. 40900030337

Adrese:
Tautas iela 59, Daugavpils,
Latvija, LV-5404.
Kanceleja:
+37165431076
+37129530146
E-pasts:
pasts@licejs.lv
Atgriezties pie satura