Valsts pārbaudes darbi - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Valsts pārbaudes darbi

Skolotājiem > Normatīvie akti
Ministru kabineta noteikumi Nr. 132

Rīgā 2022. gada 22. februārī (prot. Nr. 9 6. §)

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 12. punktu

I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023. mācību gadā izglītības iestādēs, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

II. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi
2. Eksāmeni notiek:
2.1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā;
2.2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) – 2023. gada 24. maijā;
2.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
2.4. starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.
3. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmeni notiek:
3.1. latviešu valodā (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 8. jūnijā;
3.2. matemātikā (rakstiski, centralizēti) –  2023. gada 13. jūnijā;
3.3. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 15. jūnijā;
3.4. starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā.

III. Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi
4. Centralizētie eksāmeni notiek:
4.1. svešvalodā:
4.1.1. angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 9., 10. un 11. maijā;
4.1.2. angļu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 9. maijā, mutvārdu daļa – 11. un 12. maijā;
4.1.3. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 10. maijā;
4.1.4. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 11. maijā;
4.1.5. krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2023. gada 12. maijā;
4.2. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 15. maijā;
4.3. kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 17. maijā;
4.4. vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. maijā;
4.5. latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;
4.6. latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 22. maijā, mutvārdu daļa –  24. un 25. maijā;
4.7. ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 25. maijā, praktiskā daļa – 26. maijā;
4.8. bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;
4.9. programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 31. maijā;
4.10. dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 2. jūnijā;
4.11. ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 5. jūnijā, praktiskā daļa – 6. jūnijā;
4.12. sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 7. jūnijā;
4.13. fizikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2023. gada 8. jūnijā, praktiskā daļa – 9. jūnijā.
5. Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot centralizētos eksāmenus noteiktajā laikā, centralizētie eksāmeni notiek:
5.1. svešvalodā:
5.1.1. angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.2. vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.3. franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.4. krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 12. jūnijā;
5.1.5. ja izglītojamiem nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, tad otrajā svešvalodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 22. jūnijā;
5.2. matemātikā (rakstiski) – 2023. gada 14. jūnijā;
5.3. latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 16. jūnijā;
5.4. vēsturē (rakstiski) – 2023. gada 19. jūnijā;
5.5. bioloģijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
5.6. kultūrā un mākslā (rakstiski) – 2023. gada 21. jūnijā;
5.7. ķīmijā (kombinēti) – rakstu daļa  un praktiskā daļa – 2023. gada 26. jūnijā;
5.8. sociālajās zinātnēs (rakstiski) – 2023. gada 27. jūnijā;
5.9. fizikā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 28. jūnijā;
5.10. ģeogrāfijā (kombinēti) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 29. jūnijā;
5.11. dizainā un tehnoloģijās (rakstiski) – 2023. gada 30. jūnijā;
5.12. programmēšanā (rakstiski) – 2023. gada 3. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē