Standarti un programmas - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Standarti un programmas

Skolotājiem > Normatīvie akti
Valsts vispārējās izglītības standarti ( MK noteikumi Nr.468 un  MK noteikumi Nr.281) ir obligāti ikvienam, kas izstrādā un īsteno vispārējās izglītības programmas. Valsts vispārējās izglītības standarti nosaka vispārējās izglītības programmu galvenos mērķus un uzdevumus, obligāto saturu, tajā skaitā, obligātos mācību priekšmetus un to standartus, kā arī izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību un obligātos valsts pārbaudes darbus.Mācību priekšmeta programmu ir tiesības izstrādāt pedagogam, vai izraudzīties to no Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajiem  mācību priekšmetu programmu paraugiem.
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē