Par nekustamo īpašumu - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Par nekustamo īpašumu

Par liceju
IZNOMĀ: nekustamā īpašuma daļu 4,0 m2 platībā, kas atrodas četrstāvu ēkā Tautas ielā 59, Daugavpilī, pirmajā stāvā (būves kadastra apzīmējums 05000044301001, zemes vienības kadastra Nr.05000044301)
IZNOMAS MĒRĶIS: tirdzniecības automāta uzstādīšana.
Nomas maksa mēnesī (bez PVN) – 10,38 EUR
Nomas maksas aprēķins veikts, pamatojoties uz 20.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.97 3.nodaļu un 28.05.2019. Daugavpils pilsētas domes rīkojumu Nr.117.
Kontakti: 65431076
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē