oktobris - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

oktobris

Arhīvs > Jaunumi

Klases stunda
18. oktobrī  5. plūsmas skolēni tikās ar Valsts policijas inspektoriem. Sarunā ar skolēniem inspektori uzsvēra sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, drošību interneta vidē, vardarbību un tās sekas. Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva.

Karjeras izglītība
17.oktobrī pilsētā notika Karjeras nedēļas atklāšanas pasākums “Superspēju ekspresis!” No mūsu skolas pasākumā piedalījās 7.b klases skolēni Artjoms Stepanovs, Raimonds Jakubcevičs, Maija Kezina un Sofija Mackeviča.  Pasākuma laikā skolēni atraktīvā  veidā izzināja, kas ir uzņēmējspējas, izspēlēja dažādas situāciju spēles, kuru laikā spodrināja līderības un komandas darba prasmes.
Skolēnus atbalstīja karjeras konsultante Tatjana Borikova.

Liceja dienas
Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros notika “Parlamenta nakts skolā”. Pasākuma mērķis - iepazīties ar Daugavpils sabiedriskajām  organizācijām, to darbību, apspriest sadarbības iespējas, saliedēt parlamenta kolektīvu, izveidot skolēnu parlamenta gada plānu, dalīties ar jaunām  aktivitāšu   idejām. Licejistiem bija iespēja satikties ar jauniešu organizācijas “Apelsīns” vadītāju J.Smirnovu un LSK Daugavpils komitejas Jauniešu nodaļas pārstāvēm  -  D. Saļkovsku un A. Boliņu.
Pasākuma laikā notika saliedēšanas aktivitātes un radošās darbnīcas, lai saplānotu parlamenta darbu.
Skolēni aizraujoši pavadīja laiku kopā, gatavojot picu un skatoties filmas, spēlēja galda un sporta spēles.
Paldies par atbalstu pasākuma organizēšanā skolotājām E.Nedvedei un N. Izuļenai!

Erasmus+
14.oktobrī Tehnoloģiju licejā notika svinīgs pasākums “I love Erasmus +” (Educate, impRove, trAvel, Socialise, eMpower, stUdy, Speak) veltīts Erasmus+ programmas 35.gadadienai. 7., 8., 9., 10., 11. un 12. plūsmu skolēni rūpīgi sagatavoja šo festivālu: 1.stāvā skolēni noformēja izstādi par notikušiem Erasmus+ projektiem  licejā pēdējo piecu gadu laikā -  uzzīmēja logo, sagatavoja jaukas prezentācijas un nofilmēja video ierakstus. Pasākums bija sirsnīgs un izglītojošs, jo  visi pasākuma dalībnieki – gan skolēni, gan skolotāji– dalījās pieredzē par dalību Erasmus+ projektos.
Viņi pastāstīja par savu pašattīstību un personīgajiem sasniegumiem, kas tika iegūti projektu darba laikā. Festivāla dalībnieki pārbaudīja savas valodu zināšanas, spēlējot Kahoot spēli "Language False Friends" un iepazinās ar tradicionālo slovāku deju.
Katrs dalībnieks saņēma dāvanu un nogaršoja torti.
Paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kuri palīdzēja organizēt mūsu „Erasmus+ Days” festivālu!


CLIL
13.oktobrī 7. plūsmas skolēni CLIL stundā veidoja kvestu  angļu valodā „Dārglietu meklēšana skolas pagalmā”.  Skolēni izstrādāja klasesbiedriem maršrutu  pie dārglietām, izmantojot orientācijas virzienus ārā. Skolēni bija pārsteigti, cik ir neparasti izstrādāt detalizētu instrukciju, lai izdotos atrast dārglietas.
Stundu sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Nataļja Izuļena un angļu valodas skolotāja Ludmila Lastovka.

Liceja dienas
20.oktobrī plkst. 15.10 liceja aktu zālē notiks 10.-12.klašu skolēnu skolas zinātniskās pētniecības darbu konference. Šajā konferencē skolēni prezentēs savus darbus, kurus viņi plāno izvirzīt novada konkursam šajā mācību gadā. Tiek aicināti 10.-12.klašu skolēni un visi interesenti.

Avīze “Paši par sevi”
Iznāca jaunais liceja avīzes “Paši par sevi” laidiens – Nr.15. Avīzē ir piedāvāti materiāli, kuri veltīti Liceja dienām: intervijas ar licejistu radiniekiem, bijušajiem mūsu skolas skolēniem, fakti par liceju un tests ar QR kodu (skenē un pārbaudi savas zināšanas). Arī avīzē ir materiāli ar nosaukumu “Terra incognita” par licejistu ceļojumiem ar klasi, projektu ietvaros un patstāvīgi. Lasiet arī par mūsu skolēnu panākumiem: Sofja Vasiļjeva (7.kl.) kļuva par Eiropas čempioni šahā, Ņikita Konfederats (7.kl.) uzvārēja spīdvejā, pamatskolas meiteņu komanda uzvarēja Latvijas 76. spartakiādē.  
Mūsu avīzi e-veidā varat lasīt liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze” un Instagramā: samiosebe, gan saitē.


Izstāde
Oktobrī liceja bibliotēkas vaļasprieku stūrītī izvietota izstāde "Tādas parastās neparastās pildspalvas". Apmeklētāji var apskatīt pildspalvas no bibliotekāres Jeļenas Kolpakovas kolekcijas, kā arī uzzināt pildspalvu veidošanas vēsturi un to veidus. Interesanti… cik maksā dārgākā pildspalva pasaulē?
Aicinām visus skolēnus un skolotājus apskatīt interesanto izstādi!


Ekskursija
Oktobrī 2.,3. plūsmas skolēni apmeklēja Raiņa māju Berķenelē. Licejisti piedalījās radošajā darbnīcā “Mozaīka’, apskatīja muzeja ekspozīciju, pastaigājās pa krāšņo rudens dārzu.

Ekskursija
15.oktobrī 4.plūsmas skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem, kur apmeklēja “Skrīveru Saldumu - emociju fabriku”. Viņi piedalījās radošajā nodarbībā, kur iepazinās  ar “Skrīveru Gotiņas” tapšanas vēsturi. Licejistiem bija iespēja pašiem ietīt savas īpašās konfektes “Gotiņa”, kā arī taisīt saldās figūras no marcipāna masas.
Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja Koknesē amatu centru "Mazā kāpa", kura darbnīcā ādas apstrādes meistares gatavo jostas, somas, rotas, vākus, iesien grāmatas un izgatavo suvenīrus. Skolēni paši izgatavoja sev atslēgu piekariņus no ādas.
Ekskursiju organizēja 4. plūsmas kuratore Alina Ivanova. Paldies par atbalstu skolotājām Irinai Kurilovai, Tatjanai Borikovai un Jeļenai Kolpakovai!


Bibliotēkas ziņas
14.oktobrī skolas bibliotēkā notika bibliotekārā stunda 8. plūsmas skolēniem “Grāmatu 14+ apskate”. Licejisti iepazinās ar grāmatām latviešu valodā, kuras ir ieteicamas šim vecuma posmam. Liceja bibliotekāre prezentēja oriģinālliteratūru, kā arī tulkotās grāmatas. Pasākumu organizēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Lavrecka un novadīja skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova.

Karjeras nedēļa
No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija un ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.
Šogad Karjeras nedēļas tēma ir Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā.  
Karjeras nedēļa ir iespēja uzzināt, kādas patlaban darba tirgū ir pieprasītākās uzņēmējspējas, kā arī novērtēt sevi un atrast savas superspējas, kuras uzsākt vai turpināt attīstīt.
Karjeras nedēļas laikā skolēni var piedalīties aizraujošās radošās darbnīcās, diskusijās, pasākumos un konkursos, lai apzinātu, ka uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, prasmju, attieksmju un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanā. Uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās, tās noderēs gan ikdienas situācijās, gan nākotnes profesijā.
Ar liceja Karjeras nedēļas programmu var iepazīties šeit.

Skolotāju tikšanās Nordplus (projekts)
14. – 15.oktobrī licejā notika pirmās skolotāju tikšanās Nordplus starptautiskā projekta ToReMa (Towards Real Maths) “Pretī reālai matemātikai” ietvaros.  Matemātikas skolotāji no Tallinas, Narvas, Viļņas, Kauņas apmeklēja stundas  6., 7., 8., 9. klasē, atzīmēja stundu fokusu uz problēmu risināšanai  nepieciešamo pētniecisko prasmju attīstīšanu, skolēnu darbību, izstrādāto mācību materiālu kvalitāti. Viesi augsti novērtēja liceja skolotāju jaunās pieejas izmantošanu matemātikas stundās, kabinetu aprīkojumu, licejā izveidoto datu bāzi mācību materiālu saglabāšanai un apmaiņai.
Tikšanās laikā projekta dalībnieki izstrādāja un apsprieda uzdevumus, kuri veicina skolēnu problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu. Nākamā tikšanā būs Lietuvas Medicīnas zinātņu universitātes ģimnāzijā februārī, līdz tam laikam projekta dalībniekiem jāaprobē izstrādātie materiāli savās stundās.
Paldies Tatjanai Alikai, Ilonai Macķevičai-Maņko, Olgai Mikulovai, Ritai Tankovai par radošu darbu un ieguldījumu jaunas mācību pieejas izmantošanā matemātikas stundās!

Konkurss
15. oktobrī notika Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils komitejas  organizētās "Jauniešu pirmās palīdzības sniegšanas sacensības”. Šogad pirmo reizi debitēja divas 10. klases komandas. Licejisti veiksmīgi uzstājās sacensībās un izcīnīja
1. un 3. vietu!
Pasākuma dalībnieki: Līna Marija Olehnoviča, Viktorija Ivanova, Aleksandrs Voloncevičs, Artjoms Loss, Anna Katrīna Dalecka, Maksims Lasis , Annemarija Simonova, Viktorija Lapkovska, Alise Ovčinko, Anastasija Trofimova, Diāna Spiridova, Jekaterina Koreškova.
Sacensībām skolēnus sagatavoja bioloģijas skolotājā Ingūna Kostenko!


Konkurss
13. oktobrī notika "Pilsētas karjeras spēle", ko organizēja Daugavpils valsts Poļu ģimnāzija. Spēle notika vislatvijas “Karjeras nedēļas” ietvaros.
Licejisti veiksmīgi uzstājās tajā un ieguva godalgotu 3.vietu.
Spēles dalībnieki - skolnieces no 8.plūsmas: Viktorija Želve, Sofija Mogorite, Anna Šostaka, Izabella Lieguma, Alisija Šeļakina, Annemarija Koževņikova.
 

Sporta ziņas
Jelgavā norisinājās starptautiskas sacensības olimpiskajā un tradicionālajā  taekvondo "Jelgava Open 2022". 5. plūsmas skolniece Emīlija Krasova uzstājās  divās kategorijās un izcīnīja sudraba medaļu sparingā un zelta medaļu tehniskajā daļā (Phums).
Apsveicam Emiliju un novēlam jaunas uzvaras un sasniegumus!

Liceja padome
12.oktobrī notika Tehnoloģiju liceja padomes sēde.
Sēdē bija izskatīti sekojoši jautājumi:
 • Par liceja padomes priekšsēdētāja un protokolētāja ievēlēšanu.
 • Par liceja padomes darba plānu 2022./2023. mācību gadam.
 • Par izglītojamo, pedagogu un vecāku aptauju rezultātiem.
 • Par liceja darba virzieniem un prioritātēm 2022./2023. mācību gadā.
Par Liceja padomes priekšsēdētāju tika izvēlēts Vladimirs Asta.


Ekskursija
1.-2. oktobrī 8. plūsma devās ekskursijā uz Liepāju.
Skolēni apmeklēja Karostas cietumu, pastaigājās jūras krastā. Viņi jautri pavadīja laiku pazemes labirintos spiegu spēlē “Bēgšana no PSRS”. Komanda darbojās ar devīzi „Viens par visiem, visi par vienu!”.
Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Aļona Zaiceva.
Paldies par atbalstu Ilonai Mackeviča-Maņko un Olgai Mikulovai!

Valsts valodas dienas
21.oktobrī 1.klases skolēni latviešu valodas stundās vēlreiz pārliecinājās, ka latviešu valodu mācīties ir interesanti un aizraujoši. Viņi strādāja ar planšetēm un veica dažādas grūtības pakāpes uzdevumus vietnē www.valoda.lv, spēlēja valodas spēles.
Stundas vadīja latviešu valodas skolotāja Nadežda Volkova.
2.un 3.klases skolēni skatījās latviešu multfilmas, zīmēja mīļāko multfilmas varoni un raksturoja to. Klasē var apskatīt   zīmējumu izstādi.
Stundas vadīja latviešu valodas skolotāja Anita Zariņa.


Valsts valodas dienas
13.oktobrī 4.plūsmas skolēni Valsts valodas dienu ietvaros latviešu valodas stundā noskatījās latviešu animācijas filmu “Sārtulis”, kura saņēmusi jauniešu žūrijas balvu Kanādā nominācijā “Labākā īsfilma”. Animācijas filmas varoņi un notikumi pārsteidza, saistīja un ieintriģēja skolēnus. Strādājot radoši, skolēni  zīmēja un aprakstīja neparastus animācijas filmas varoņus. Darbs grupās noritēja pozitīvā un  jaukā gaisotnē. Stundu novadīja latviešu valodas skolotāja Anastasija Seņkova.

Valsts valodas dienas
6.plūsma Valsts valodas dienu ietvaros datorikas stundā pētīja un strādāja ar populārākajām  saitēm www.letonika.lv, www.tilde.lv, www.hugo.lv un citiem interneta resursiem,  meklēja vārdšķiras, kuras saistītas ar latviešu valodu, bet latviešu valodas stundā, radoši darbojoties ar atrastajām  vārdšķirām, sacerēja dzejoli, veidoja  izpratni par latviešu valodu, pilnveidoja  latviešu valodas prasmes, sadarbojoties ar citiem.
Stundas novadīja datorikas skolotāja Jeļena Bojarune un latviešu valodas skolotāja Ingrīda Kucina.


Bibliotēkas ziņas
Skolas bibliotēkā tika noformēta “dzeltenā” izstāde “Oktobris – dzelteno grāmatu mēnesis”. Lasītājiem tika piedāvātas dažādu žanru dzeltenas grāmatas: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, daiļliteratūra pusaudžiem un bērnu grāmatas mazajiem licejistiem.
Lai būtu prieks mūsu dzīvē!
Valsts valodas dienas
11.oktobrī 5.plūsma Valsts valodas dienas ietvaros latviešu valodas stundā, radoši strādājot ar vārdiem un teikumiem, runāja  par latviešu valodas nozīmi, minēja šifrētos tekstus , rakstīja piecrindi. Stunda pagāja jaukā  gaisotnē. Stundas novadīja  skolotājas Anastasija Seņkova un Ingrīda Kucina.

Pateicība
Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons pateicās liceja skolotāju profesionalitātei darbā ar skolēniem. 2022./2023. akadēmiskajā gadā RSU studējošo pulkam pievienojās 16 mūsu skolas absolventi veselības aprūpes un sociālo zinātņu programmās. Rektors Pētersons novēl, lai arī turpmāk izdodas veicināt jauniešu izaugsmi un sasniegt arvien jaunas virsotnes pedagoģiskajā darbā!


Latvijas jauno ģeogrāfu skola
8. oktobrī notika Latvijas jauno ģeogrāfu skolas pirmais posms klātienē. Šīs olimpiādes tēma bija Eirāzija.
Licejisti veiksmīgi uzstājās tajā un ieguva godalgotās vietas savās kategorijās Latgales reģionā:
 • Ivans Bočarovs (11.kl.) ieguva 1.vietu;
 • Ņikita Zirjanovs (12.kl.) - 2. vietu;
 • Vladimirs Bazāns (11.kl.) – 3.vietu;
 • Sofija Mogorite (8.kl.) - 2.vietu un licejiste ierindojās 2. vietā Vislatvijas reitingā;
 • Edgars Trofimovs (9.kl.) - 3. vietu;
 • Maksims Kirillovs (12.kl.) – 1.vietu un kļuva par absolūto uzvarētāju Latgales reģionā un ieguva 2. vietu Latvijā.
Apsveicam visus dalībniekus ar labiem rezultātiem. Šajā posmā tika noteikti arī Latvijas atklātās olimpiādes dalībnieki. Olimpiāde notiks 19. novembrī Rīgā Latvijas Universitātē.
Paldies ģeogrāfijas skolotājiem N. Izuļenai un V. Kudrjavskim par skolēnu atbalstu  un palīdzību olimpiādes organizēšanā.


Konkurss
2.kl. skolniece  Patricija Koržeņevska piedalījās konkursā „Koki rudenī” un izveidoja  no rudens koka lapām žirafi un pāvu.
Patriciju atbalstīja latviešu valodas skolotāja Nadežda Volkova.


Sporta ziņas
8.oktobrī Olimpiskajā centrā norisinājās Daugavpils atklātais čempionāts brīvajā cīņā. Sacensībās piedalījās sportisti no Daugavpils, Rīgas, Olaines, Cēsīm, Bauskas un Krāslavas.
1. klases skolēns Damirs Linkevičs trenera Česlava Plisko vadībā savā vecuma grupā un svara kategorijā ieguva 1.vietu.
Paldies sporta skolotājam Danielam Narajevam par atbalstu!
Apsveicam Damiru un novēlam uzvaras un sasniegumus!

Ekskursija
8.-9. oktobrī 9. plūsma devās ekskursijā uz Ventspili. Skolēni  apmeklēja Livonijas ordeņa pili, pastaigājās pa Dienvidu mola promenādi, apskatīja pilsētas centru. Devītklasnieki arī jautri pavadīja laiku Ventspils ūdens piedzīvojumu  parkā  un apmeklēja zinātnes centru “Vizium”, kur piedalījās radoši tehniskajā darbnīcā “Rūba Goldberga mašīna“ un  apskatīja interaktīvo ekspozīciju .
Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Eleonora Nedvede.
Paldies par atbalstu Inārai Kudrjavskai un Viktoram Kudrjavskim!


Skolēnu parlamenta ziņas
6. oktobrī Skolēnu parlamenta dalībnieki N.Kursīte (9.kl.), G. Dacjuks (9.kl.), D.Kostigova (8.kl.), A.Šostaka (8.kl.), A.Zujeva (8.kl.) piedalījās mācībās "Līdzdalības līderis", ko organizēja Daugavpils valsts Poļu ģimnāzija. Licejisti iepazinās un izveidoja sadarbības saites ar citu Daugavpils skolu parlamentu dalībniekiem. Ar skolēniem strādāja profesionālais koučs Daina Einberga, kā arī uzrunāja domes deputāte Viktorija Sporāne-Hudojana.

Sporta ziņas
7.a klases skolniece Sofija Vasiļjeva ieguva 1.vietu Eiropas čempionātā šahā jauniešiem.
6.oktobrī Daugavpils pilsētas domē pulcējās sportisti, kuri ieņēmuši godalgotas vietas dažāda līmeņa sacensībās. Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš pateicās sportistiem par augstajiem sasniegumiem sportā, popularizējot pilsētas vārdu starptautiskajā līmenī, un novēlēja jaunus panākumus, neatlaidību un cīņas sparu turpmākajās sacensībās. Sportistiem un viņu treneriem tika pasniegtas pašvaldības naudas balvas.
Apsveicam Sofiju un vēlam veiksmi arī turpmākajos turnīros un sacensībās!

Ekskursija
8.oktobrī 7.plūsmas skolēni devās ekskursijā uz  Valmieru.
Šokolādes ražotnes R Chocolate meistardarbnīcā skolēniem bija iespēja izgaršot daudzpusīgās šokolādes garšas, izzināt šokolādes gatavošanas meistarstiķus un pagatavot pašam savu kārumu.
Lāzertagā SHOOTER skolēni piedalījās saliedējošā  un moderno jauno tehnoloģiju komandu spēlē svaigā gaisā un saņēma pozitīvas emocijas, izspēlējot dažādas misijas un scenārijus.
Fantāziju zemē “Neonija” skolēni apskatījās  unikālo ekspozīciju ar putnu dziesmām, ūdens čaloņu, unikāliem ūdenskritumiem, sapņu kokiem un pilošām gleznām, kas ieveda fantāziju un nesteidzīgo sapņu pasaulē.
Paldies plūsmas kuratorei Ludmilai Demidai par pasākuma organizēšanu, Irinai Kurilovai par atbalstu!


Pasākums
8.oktobrī 3.plūsma “Labo darbu nedēļas” ietvaros apmeklēja dzīvnieku patversmi “Otrā māja”. Mazie licejisti kopā ar vecākiem atveda dāvanas patversmes iemītniekiem un palīdzēja sakopt tās teritoriju. Pasākums noslēdzās ar pikniku brīvajā dabā.
Izbraukumu organizēja plūsmas kuratore Larisa Haritonova.

Projekts ERASMUS+
Liceja skolēni  piedalās projektā “Atgriešanās pie savām saknēm”.
25.09.2022.  – 01.10.202. Erasmus+ (KA2) projekta  “Atgriešanās pie savām saknēm” (“Return to Roots”) ietvaros  9. un 12. plūsmu skolēni Nikola Kursīte, Zlata Izuļena Vera Mirošņikova,  Alesja Agafonova, Valerija Lebede, Artjoms Ivanovs, Edgars Trofimofs, Ivans Volosovs, Patriks Upinieks un Aleksandrs Ivanča piedalījās plānotajā mobilitātē uz  Levici  Slovākijā (Katoļu Svēta Pāvila skola).

Nedēļas garumā mūsu skolēni kopā ar projekta dalībniekiem no Norvēģijas, Kipras un Slovākijas  aktīvi piedalījās daudzveidīgās izglītojošās un radošajās darbnīcās, ceļoja pa slovāku lauku ciematiem  un nelielām pilsētām – Banská Štiavnica, Čičmany, Pukaneca, Nová Dedina, Rajecká Lesná, Strečno, iepazinās ar slovāku kultūras un reliģijas tradīcijām , amatniecību, nacionālajiem  ēdieniem,  tautas tērpiem, vēsturi un dzīvesveidu. Jaunieši tikās ar Levices mēru un ciematu vadītājiem, prezentēja Latviju, Daugavpili, savu skolu  projekta dalībniekiem,   apmeklēja  muzejus un darbnīcas, praktizēja meistarklasēs.
Mobilitāte noslēdzās ar kopīgu pasākumu Kultūras namā Starý Tekov ar jautrām slovāku dejām un dziesmām.  
Paldies Katoļu Sv. Pāvila skolas vadībai un  skolēnu vecākiem,  projektā iesaistītajiem skolotājiem par sirsnīgu uzņemšanu un ieguldīto darbu aktivitāšu organizēšanā!
Skolēnus braucienā atbalstīja un iedrošināja skolotājas Ludmila Lastovka un Marina Drozda.

Ekskursija
6.plūsmas skolēni 1.oktobrī devās ekskursijā uz Siguldu. Siguldas pils kvartālā skolēni piedalījās  izzinošajā programmā, izgatavoja spieķus, kā arī uzzināja spieķu gatavošanas vēsturi no to pirmsākumiem. Apmeklējot Turaidas pili,  skolēni izspēlēja orientēšanās spēli „Tūkstošgades stāsts”. Orientēšanās spēle veidota kā aktīvs un aizraujošs muzejrezervāta apmeklējums. Spēles uzdevums ir atrast kartē norādītus Turaidas muzejrezervātā objektus un atsevišķus priekšmetus. Skolēniem bija iespēja apmeklēt lielāko alu Baltijā. Gūtmaņa ala - ir visvairāk apmeklētais dabas piemineklis Latvijā.
Izzinošu ekskursiju organizēja 6.plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova.
Paldies par atbalstu skolotājām Tatjanai Nesterukai un Tatjanai Borikovai!

Atvērto durvju dienas
10. – 14. oktobrī  notiks Atvērto durvju dienas!
Jauniešiem ir lieliska iespēja piedalīties pasākumā “Atvērtās durvis uzņēmumos” un iepazīties ar jaunām profesijām un prasmēm, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzesloku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.
Pasākumi notiks gan klātiene, gan tiešsaistē.
Uzņēmumu pasākumu saraksts šeit.

Deju ziņas
2. oktobrī Lēvenā (Beļģija) norisinājās pasaulslavenais Unbreakable turnīrs, kas pulcēja spēcīgākos U-18 juniorus no visas Eiropas, kā arī profesionāļus no visas pasaules.
Sacensībās piedalījās Latvijas Factory Kingz Daugavpils un Polijas sportistu kopkomanda, kuras sastāvā bija mūsu 10.klases skolēns Marats Gatjatuļins.
Turnīrā cīnījās 20 komandas no visas Eiropas.
Latvijas komanda ir EIROPAS U-18 JUNIORU ČEMPIONI BREIKINGĀ!
Sveicam Maratu un visus komandas dalībniekus ar uzvaru!


Eiropas valodu diena 2022 Daugavpilī “Kopā valodu daudzveidībā”
 • Apsveicam pilsētas multilingvistiskās olimpiādes 7.-8.klašu skolēniem uzvarētājus:
Maija Kezina (7.kl.) – 1.vieta,
Viktorija Gabrena (8.kl.) – 1.vieta,
Anastasija Osipova (7.kl.) – 3.vieta,
Sofija Mogorite (8.kl.) – 3.vieta.
 • Apsveicam zīmējumu/ plakātu konkursa 2.-4.klašu skolēniem uzvarētājus:
Patricija Koržeņevska (2.kl.) – 3.vieta,
Darja Skuķe (4.kl.) – 3.vieta,
Timurs Boruns (3.kl.) – atzinība.
 • Apsveicam valodu viktorīnu konkursa 5.-6.klašu skolēniem uzvarētājus:
Nikita Sauts (6.kl.) – 2.vieta,
Darja Kuzminova (6.kl.) – atzinība.
 • Apsveicam metodisko izstrādņu konkursa valodu skolotājiem uzvarētājas:
Ināra Kudrjavska, Tatjana Lavrecka – 2.vieta.
Paldies latviešu, angļu un krievu valodas  skolotājām Lilijai Meinertei, Anitai Bukejai, Tatjanai Lavreckai, Nadeždai Volkovai, Anitai Zariņai, Ingrīdai Kucinai, Ludmilai Lastovkai, Irinai Bučinskai, Valentīnai Zaicevai un Verai Geļfandei par skolēnu atbalstu!


Avīze “Paši par sevi”
Iznāca jaunais liceja avīzes “Paši par sevi” laidiens – Nr.14. Avīze ir veltīta liceja skolotājiem – viņiem veltīts konkurss “Atmini skolotāju pēc multfilmas mīļākā varoņa!”
Arī avīzē ir raksti par mūsu skolēnu dalību projektos: braucienu uz Dāniju un Spāniju; intervija ar skolēnu parlamenta prezidentu un viceprezidentu.6.klases skolniece Beāte pastāstīja par saviem panākumiem lielajā tenisā.  
Mūsu avīzi e-veidā jūs varat atrast gan liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze”, gan Instagramā: samiosebe , gan saitē.

Ekskursija
1.un 2. oktobrī 10. plūsmas skolēni devās ekskursijā uz Tallinu. Licejisti uzzināja pilsētas vēsturi, apmeklēja veco pilsētu, atklājot sev mazas ielas, torņus un nozīmīgas pilsētai mājas, klausoties ekskursijas pavadoņa stāstus un leģendas.
Otrajā dienā bija novadīta Igaunijas Jūras muzejā, kur licejisti iepazinās ar jūras eksponātiem: zemūdeni „Lembit”, kura 1937. gadā tika uzbūvēta britu kuģu būvētavā „Vikkers-Armstrong”, hidroplānu „Short Type 184”, kuģi Maasilinn (visvecākais Igaunijas ūdeņos atrasto nogrimušo kuģi), kā arī citiem autentiski eksponātiem, piemēram, burukuģi, kuteri un dziļumbumbām. Licejisti pastaigājās arī jūras krastā.
Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Alina Ivanova. Paldies par atbalstu skolotajām - Verai Geļfandei un Jeļenai Kolpakovai!


Bibliotēkas ziņas
3.oktobrī Liceja bibliotēkā notika bibliotekārā stunda pirmklasniekiem „Es esmu lasītājs!”.
Bibliotēkā tika pierakstīti 60 jauni mazie lasītāji. Skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova pastāstīja par bibliotēkas lietošanu un uzvedības noteikumiem bibliotēkas telpās. Visiem licejistiem tika izsniegta lasītāja karte. Katrs pirmklasnieks saņēma grāmatu lasīšanai mājās.

Informācija skolēniem un vecākiem
No 4.oktobra Tehnoloģiju licejā turpinās valsts programma “Piens un augļi skolai” 1.-9.klašu skolēniem.
Programmas ietvaros skola izsniedz trīs reizes mācību nedēļā skolēniem piena produktus, un svaigus augļus un dārzeņus bezmaksas.

 
Skolotāju diena
 
5.oktobrī Daugavpils kultūras un sporta pilī notika Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums “Skolotājs – izaicinājuma pārvarētājs”, kurā tika apbalvoti pilsētas skolu pedagogi.
 
Matemātikas skolotāja Alina Magomedova saņēma pateicības rakstu par radošu un rezultatīvu darbu kompetenču pieejas ieviešanā mācību procesā.
 
Angu valodas skolotāja Svetlana Želneronoka ar atzinības rakstu tika sveikta kā konkursa “Jaunais Daugavpils skolotājs 2022” nominante.
 
Sporta un veselības skolotājs Deniss Kozlovs tika atzīmēts kā jaunais pedagogs, kas šajā mācību gadā piebiedrojies mūsu liceja kolektīvam.

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē