oktobris - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

oktobris

Arhīvs > Jaunumi
 
Konkurss
2021.gada oktobrī Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes mājas lapā tika organizēta Daugavpils pilsētas 1.-12.klašu skolēnu Starptautiskai Garīgās veselības dienai veltīta  konkurss-izstāde “Kas padara mani laimīgu”, lai aktualizētu garīgas veselības nozīmi.  No Tehnoloģijas liceja uz pilsētas izstādes tika atlasīti Patricijas Koržeņevskas (1.kl.), Elīzas Baļules (7.kl.), Patrika Upenieka (8.kl.), Annas Katrinas Daleckas (9.kl.), Viktorijas Ivanovas (9.kl.), Sofijas Andrejevas (9.kl.) radošie darbi.
Paldies par iedvesmojošajiem darbiem, interesantiem tēliem un radošo personiskās attieksmes paušanu!
Visus pilsētas skolēnu radošos darbus Jūs varat apskatīt saitē. Priecājieties un smaidiet šajā neparastajā dzīves laikā!

25. - 27.oktobrī licejā notika daudzveidīgi pasākumi skolotāju kompetenču pilnveidošanā un sadarbības veicināšanā jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā. Skolotāji dalījās darba pieredzē metodisko videofragmentu izstrādē, veidoja metodisko  materiālu banku skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanā. Tika novadīts mācību seminārs par Teams un jaunās Skolo.lv platformas iespēju izmantošanu. Skolotāji strādājot dažādās fokusgrupās, veidoja mācīšanās stratēģiju atgādnes, apsprieda3 starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” saturu vidusskolā.


Stundās
Pirms brīvdienām inženierzību stundā 7.klasē bija dots uzdevums izveidot no parastas A4 lapas konstrukciju, kura noturēs maksimālo slodzi, un demonstrēt to! Skolēni bija atjautīgi un izgudroja ļoti interesantus inženiertehniskos risinājumus!
Stundu vadīja skolotāja Ilona Mackeviča-Maņko.

Karjeras izglītība
25. oktobrī  notika 10.klašu skolēnu tiešsaistes tikšanās ar liceja absolventiem Pāvelu Jeremenko un Jeļizavetu Vladimirovu, kuri  iepazīstināja licejistus ar arhitekta un būvinženiera profesijām. Pāvels stāstīja par  mācībām Birmingemas universitātē Anglijā, Jelizaveta - par perspektīvām, izvēloties savu dzīvi saistīt ar arhitekta profesiju.

Olimpiāde
Notika latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 38. olimpiādes 7. - 8. klašu skolēniem 1.kārta (pilsētas posms).
Licejisti ieguva godalgotās vietas:
 • Ksenija Ņikitina (8.pl.) -1.vieta;
 • Nikola Kursīte (8.pl.) - 2.vieta;
 • Katrīna Kraine (7.pl.) -3.vieta;
 • Martins Magomedovs (8.pl.) -3.vieta.
Sveicam skolēnus un latviešu valodas skolotājas  Inetu Jakoveli un Anitu Bukeju!


Liceja dienas
Liceja dienu ietvaros 1. plūsmā notika Jautrie starpbrīži.

Liceja dienas
Liceja dienu ietvaros  4.a , 5.b klasē un 6. plūsmā notika  spēle- kvests  “izgaismo skolas vērtības!”.
Skolēni ar interesi pildīja dažādus uzdevumus: veica nelielas aptaujas, meklēja paslēptus vārdus, lika puzles. Diplomus un pārsteiguma balvas saņēma  ātrākie un precīzākie:
 • 4.a klasē: A. Aferonoka, J. Ardaševa, E.Rutks, A.Petrova, L.Gončaronoka;
 • 5.b klasē: N.Zinovjebs, M. Krasiļnikovs, N. Gribuste, V. Jevsejevs, O.Fjodorova;
 • 6. a klasē: K. Čible, K. Dancenko, L. Maksimova, L. Novikova, M. Marčenko;
 • 6. b klasē: M. Kezika, A. Massans, A. Trutjko, V. Bogdanovs, M. Ivanova.

Karjeras nedēļa
14. oktobrī 11.a klasē Karjeras nedēļas 2021 ietvaros notika tiešsaistes nodarbība “Darba tirgus tendences un IKT joma”. Karjeras konsultante Kristīna Čerņecova pastāstīja licejistiem par NVA piedāvājumiem jauniešiem. Pasākuma laikā skolēni apsprieda karjeras izglītības posmus, uzzināja, kas ir mūžizglitība, pārrunāja mūsdienu speciālista svarīgākās prasmes.
Pasākumu organizēja 11.plūsmas kuratore Anžela Mirošnikova un karjeras konsultante Anastasija Katkovska.

18.oktobrī notika liceja skolotāju mācību priekšmetu metodisko komisiju un plūsmu skolotāju sanāksmes, kurās liceja skolotāji apsprieda mācību darba rezultātus, noteica darba virzienus skolēnu atbalstam jaunā mācību satura apgūšanā. Lai nodrošinātu skolēnu personalizētu atbalstu un izaugsmi mācību procesā, MK sanāksmēs skolotāji apsprieda  mācīšanās stratēģiju atgādņu izstrādi.

 20.oktobrī notika V Latgales reģiona valodu (dzimtās un mazākumtautību) skolotāju Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”. Latviešu valodas skolotājas I.Jakovele un A.Seņkova, krievu valodas skolotājas T.Borikova, V.Geļfande, N.Koviļina, I.Kudrjavska, T.Petroviča dalījās darba pieredzē skolēnu valodas un caurviju prasmju attīstīšanā mācību stundās, mūsdienīgu mācīšanas un mācīšanās pieeju izmantošanā.


Bibliotēkas ziņas
15.oktobrī skolas bibliotēkā notika Atvērto durvju diena Liceja dienu ietvaros. Bibliotēkas lasītājiem bija iespēja paņemt grāmatu nejaušā izvēles kārtībā - „Kaķis maisā”. Jaunie lasītāji ar prieku piedalījās šo aktivitātē. Bibliotēkā tika noformēta izstāde “Jaunās grāmatas” ar iespieddarbiem, kuri tika iegādāti 2021.gadā.


Pasākums
15.oktobrī   notika  4.a klases gaviļnieku diena “Rudens noskaņojums”. Skolēni ar interesi skatījās izrādi, spēlēja un dejoja. Paldies dalībniekiem par  jauki pavadīto laiku un iegūtajām emocijām un iespaidiem!Stundās
Mājturības un tehnoloģiju stundā 3.plūsmas skolēni  mēģināja savienot dabas materiālu ar plastilīnu un izveidot dzīvniekus, multfilmu, filmu varoņus, ainavas.
Stundu vadīja skolotāja Nataļja Izuļena.


Liceja dienas
1. un 2. plūsmas licejisti piedalījās radošajā darbnīcā “Pūcīte”, kurā viņi izgatavoja krāsainu rotaļlietu – liceja simbolu - pūci.
Darbnīcu organizēja plūsmas kuratore Larisa Haritonova Licejas dienu ietvaros.


Stundās
Cik  radoši un ar kādu bagātu iztēli  3.plūsmas skolēni mācās!
Jaunie licejisti mājturības un tehnoloģiju stundā  kļuva par savas pasakas ilustratoriem. Zīmuļu vietā tik izmantots dabas materiāls – herbarizētās koku lapiņas, ziedi, sūnas. Krievu literatūras stundā viņi  sacerēja un prezentēja savas pasakas klasei.
Stundas vadīja mājturības un tehnoloģiju skolotāja Nataļja Izuļena un krievu literatūras skolotāja Tatjana Borikova.

Stundās
14.oktobrī 7.plūsmas skolēni apmeklēja skolas bibliotēku latviešu valodas stundas ietvaros, kur iepazinās ar grāmatām 12+ latviešu valodā. Jaunajiem lasītājiem tika piedāvātas latviešu autoru grāmatas, kā arī tulkotā literatūra. Liceja bibliotekāre Jeļena Kolpakova iepazīstināja licejistus  ar lasīšanas veicināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija - 2021” un ar šī gada grāmatu kolekciju. Daži no skolēniem izteica vēlmi uzreiz kļūt par “Bērnu žūrijas” ekspertiem. Šī vecumposma grupa katru gadu aktīvi strādā projektā, kurā liceja bibliotēka piedalās jau 15.gadu.
Stundu organizēja latviešu valodas skolotāja Anita Bukeja.

Konkurss “Spelling Bee”
12. oktobrī notika angļu valodas burtošanas konkurss “Spelling Bee”, kuru organizēja Latgales Centrālās bibliotēkas ASV Informācijas centrs un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Konkurss tika rīkots ar mērķi attīstīt skolēnu angļu valodas pareizrakstības un publiskās runas prasmes, kā arī atklāt skolēnu radošās spējas un sasaistīt tās ar apgūtajām zināšanām angļu valodā. Konkurss notika tiešsaistē.
Mūsu skolu pārstāvēja trīs 10.a klases skolēni: Vladimirs Bazans, Alīna Boliņa un Ivans Bočarovs.
Ivans ieguva 2. vietu.
Skolēnus atbalstīja angļu valodas skolotājs Sergejs Usevičs.   

Jauno ģeogrāfu skola
9.oktobrī tiešsaistē notika Latvijas 46. Jauno ģeogrāfu skolas nodarbība. Šo sezonu organizatori sāka ar Latvijas ģeogrāfiju. Interesantus, neparastus uzdevumus risināja 7. -12. klašu ģeogrāfijas entuziasti.
Latgales reģionā labāki kļuva 7.plūsmas skolēni Dainis Bivka2.vieta, Sofija Mogorite3.vieta.
Novembrī skolēnus gaida jauni pārbaudījumi. Pievienojies mūsu komandai un pārbaudi savus spēkus!
Paldies par skolēnu atbalstu un iedvesmu ģeogrāfijas skolotājiem Viktoram Kudrjavskim, Nataļjai Izuļenai.


CLIL
Kā un kur meklēt “dārgumus”?  To mēģināja realizēt 7. klašu skolēni orientēšanās stundā skolas pagalmā CLIL kursā “Izzini aizraujošo pasauli!”.  
Stundu vadīja CLIL skolotājas Ludmila Lastovka un Nataļja Izuļena.

Avīze “Paši par sevi”
Iznāca jaunais liceja avīzes “Paši par sevi” laidiens – Nr.14. Avīze ir veltīta liceja skolotājiem – mūsu lasītajiem ir piedāvāts konkurss “Atmini skolotāju skolas bērnībā!” Arī avīzē ir informācija par Daugavpils Tehnoloģiju liceja jaunās programmas “Dizains un tehnoloģijas” iespējām, intervija ar Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības dalībnieci Anastasiju, kā arī intervijas ar pirmklasniekiem un 10. klases jaunajiem licejistiem.
Mūsu avīzi e-veidā jūs varat atrast gan liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze”, gan Instagramā: samiosebe, gan saitē.


Karjeras nedēļa
11.oktobrī 9.a klasē Karjeras nedēļas 2021 ietvaros notika tiešsaistes nodarbība “Darba tirgus tendences un IKT joma”. Pasākuma laikā skolēni uzzināja informāciju par darba tirgus tendencēm, par profesijām un to aktualitāti darba tirgū šodien un nākotnē. Karjeras konsultante Inna Čapule pastāstīja licejistiem par NVA piedāvājumiem jauniešiem.
Pasākumu organizēja 9.plūsmas kuratore Alina Ivanova un skolas psiholoģe Tatjana Ņesteruka.


Stundās
5.klases skolēni Dizaina un tehnoloģiju stundās strādā ar putuplasta griezēju Styro-Cut 3D. Bērnu pirmais uzdevums bija uzrakstīt uz papīra savu vārdu, izvēloties sev piemērotu šriftu. Otrais uzdevums – izgriezt no putuplasta burtus ar putuplasta griezēja palīdzību. Stunda “Kā radoši lietot atkārtoti izmantojamos materiālus, izmantojot putuplasta griezēju Styro-Cut 3D” notika radošā atmosfērā skolotāja Oļega Kolpakova vadībā.


Ekskursija
9.-10. oktobrī 11. plūsmas skolēni devās ekskursijā uz Rīgu un Jūrmalu. Tur viņi apskatīja dažādus dzīvniekus Rīgas zoodārzā, apmeklēja Žaņa Lipkes memoriālu Ķīpsalā, pavadīja laiku pludmalē pie Rīgas līča un pastaigājās pa laipu Lielajā Ķemeru tīrelī.
Ekskursiju organizēja 11. plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova. Paldies par atbalstu Tatjanai Ņesterukai.


Sporta pasākums
9.oktobrī liceja sporta zālē notika sporta svētki “Vienoti sportā” 1.plūsmas skolēniem un viņu vecākiem, lai popularizētu sportu kā ģimenes atpūtas veidu, veicinātu skolēnu un viņu vecāku komunikāciju, sapratni, uzticēšanos.  Sporta pasākumu organizēja sporta skolotājas Elita Staržinska, Liudmila Kravtsova un plūsmas kuratore Larisa Haritonova. Sacensību laikā sporta zālē bija sportiska atmosfēra un draudzīgs noskaņojums.

Karjeras nedēļa
No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļa – ikgadēja tradīcija un ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā.
Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus.
Tās laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās, diskusijās, pasākumos un konkursos.
Karjeras nedēļu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Aicinām skolēnus un vecākus piedalīties VIAA rīkotajās tiešsaistes diskusijās:
 • 11.10.2021. plkst. 19.00 – tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?” pārrunās, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. Saite uz vecāku diskusiju.
 • 12.10.2021. plkst.14.00 – jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti – kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalīsies profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē. Saite uz jauniešu diskusiju.
Esiet aktīvi un izmantojiet visas piedāvātās iespējas stundās un ārpus stundām!
Karjeras nedēļas pasākumu programma Tehnoloģiju licejā

Liceja dienas
11.-15.oktobrī Tehnoloģiju  licejā notiks LICEJA DIENAS 2021.

Stundās
7.oktobrī notika 10a.klases licejistu tiešsaistes tikšanās ar Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītāju p. i. Raivi Mileiko  stundas “Projektu darbs” ietvaros. Pasākuma tēma bija “Plaģiātisms – tā veidi un sekas”, licejisti tika iepazistināti ar jautājumiem par plaģiātu, bibliogrāfiskām atsaucēm, literatūras sarakstu un kā tas jānoformē pētnieciskajā darbā.
Stundu organizēja vēstures skolotaja Larisa Želve un bibliotekāre Jeļena Kolpakova.


Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programma
Šogad Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja 10. plūsmas skolēnu komanda pievienojās Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmai. EPVS ir Eiropas Savienības mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā. Programma norit mācību gada garumā, un šis ir jau sestais EP Vēstnieku skolas darbības gads. 2021./2022.m.g.  tika aktualizēta pilsoniskuma tēma - tā ir indivīda un kopienas atbildība par lēmumu pieņemšanu un to kontroli.
Programmas ietvaros  skolēni diskutē ar Eiropas Parlamenta deputātiem, žurnālistiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai stiprinātu izpratni par pilsoniskās sabiedrības nozīmi demokrātijā.
Šī iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar programmas eksperti, politoloģi Žanetu Ozoliņu.
10. plūsmas skolēnu komandas dalībnieki  ir gatavi sadarboties, sazināties, kā arī gūt jaunas zināšanas un prasmes. Skolēni  pēta aktuālas ES tēmas: klimata pārmaiņas, Eiropas vērtības un cīņa ar pandēmiju, lai izvēlētos tēmu savam projektam. Atbilstošākās tēmas izvēle dos iespēju izveidot nozīmīgu projektu, kurš palīdzēs licejistiem apzināt savu pilsoņa spēku.


Stundās
Darbs ar balsošanas pultīm matemātikas stundā 1., 2. klasē skolotājas Svetlanas Elksniņas vadībā. Stundas tēma “Saskaitīšana un atņemšana”.


Stundās
Dizaina un tehnoloģiju stundās 5., 7. klašu skolēni mācījās pīt auklas, draudzības aproces neparastā seno japāņu tehnikā kumihimo gan no 8, gan no 16 pavedieniem.
Stundas vadīja skolotāja Nataļja Izuļena.

Ekskursija
Izmantojot Alpaku salas Bebrenes pagastā piedāvājumu, 3.plūsmas skolēni ar kuratori Alīnu Ivanovu devās rudens ekskursijā. Bērni saņēma tādu devu prieka un pozitīvu emociju, ka pietiks visam nākamajam gadam.
Bebrenē viņus sagaida alpaku audzētavas saimnieki Ineta un Helmuts Zībārti. Brauciens līdz Alpaku mājai ar vēsturisku armijas auto, sēžot uz siena ķīpām, izraisīja sajūsmu gan bērnos, gan pieaugušajos. Kad klausies Inetas stāstījumu par alpakām, to paradumiem un raksturu, kad skaties alpaku lielajās acīs un skar ar pirkstiem mīksto spalvu, liekas, ka esi nokļuvis pasaulē, kur valda miers un nav ikdienas steigas. Noslēgumā mazie licejisti izbaudīja vilnas namiņa “Dzīpari” burvību.


Konkurss
Daugavpils pilsētas izglītības psihologu metodiskā apvienība organizē radošo konkursu – izstādi Starptautiskai Garīgās veselības dienai un uzaicina Daugavpils skolu 1. - 12. klašu skolēnus piedalīties konkursā – izstādē. Konkursa- izstādes tēma ,,Kas padara mani laimīgu?”. Darba izpildījuma tehnika – pēc izvēles (zīmējums, plakāts, buklets, kolāža, prezentācija, video u.c. varianti).
Konkurss – izstāde notiks divās kārtās: 1.kārta – notiks skolā. Skola atlasa 5 labākos skolēnu paštaisītus darbus uz 2. kārtu pa vecumgrupām (1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl., 7.-9.kl., 10.- 12.kl.); 2.kārta – DPIP. Skolēnu darbiem būs piešķirtas nominācijas. Visi dalībnieki saņems pateicības rakstus no DPIP.
Skolēni var sūtīt  elektroniski savu darbu fotogrāfijas JPG formātā līdz 2021. gada 15. oktobrim uz e-pastu tatjana.nesteruka@gmail.com
Lai izdodas īstenot radošu projektu un piepildīt labās idejas!


Skolotāju diena
1.oktobrī  licejā notika  svinīgs pasākums, kura ietvaros skolā tika atvērts mākslas centrs “LicejsArt”. Skolotājiem bija iespēja aplūkot gleznu izstādi, apmeklēt radošo darbnīcu “Rīta sveiciens”, piedalīties muzikālajā darbnīca “DoReMi”, cienāties “Art” kafejnīcā un iemācīties jauku deju meistarklasē “Step by step”.
Paldies visiem svētku organizatoriem – skolas parlamentam, skolēniem, mūsu vecākiem un kuratorēm par sirsnīgu svētku noskaņojumu.


Skolotāju diena
1.oktobrī Daugavpils kultūras un sporta pilī notika Starptautiskajai skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums "Pasaki paldies skolotājiem", kurā ar pateicību tika godinātas:
 • matemātikas skolotāja Irina Poļakova par mūsdienīgām matemātikas stundām  vidusskolā;
 • kuratore Jeļena Vasiļjeva par skolēnu un vecāku atbalstu  jaunos mācību apstākļos;
 • direktores vietniece Oksana Novojenko par pilnvērtīgu attālināto mācību procesa nodrošināšanu.
Matemātikas skolotāja Olga Kaminska saņēma ATZINĪBAS RAKSTU kā konkursa “Jaunais Daugavpils skolotājs 2021” nominante.
Paldies par ieguldīto darbu kvalitatīva mācību procesa organizēšanā!


Tikšanās
4.oktobrī 9.plūsmā klases stundas ietvaros notika tikšanās ar Daugavpils jaunsargu instruktoru Artjomu Ignatānu.
Mēs uzzinājām, kā jaunieši vecumā no 10 gadiem līdz 21 gadam darbojas brīvprātīgā kustībā "Jaunsardze", kuras mērķis ir izglītot jaunatni valsts aizsardzības jomā un veicināt tās pilsonisko apziņu un patriotismu.

Pasākums „Kopā valodu daudzveidībā”
Liceja skolēni piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes rīkotajā plakātu – viktorīnu konkursā par valodu dažādību. Licejisti  ieņēma godalgotās vietas:
 • Anastasija Rogožina, Valērija Lebede , Patriks Upenieks, Violeta Inozemceva, Daniela Katrina Miņenkova (8.kl.) – 1.vieta;
 • Rihards Sorogovecs, Martins Magomedovs, Nikola Kursīte,Valērija Lebede, Ksenija Ņikitina (8.kl.)  - 2.vieta;
 • Ļisicka Angelina (12.kl.) – 2. vieta.
Priecājamies par panākumiem kopā ar skolēniem un skolotājām Ludmilu Lastovku, Inetu Jakoveli, Ināru Kudrjavsku!

Ekskursija
7.plūsmas skolēni 1.oktobrī devās ekskursijā uz Līgatni.  Skolēni apmeklēja izzinošu programmu “Līgatnes papīrfabrika un tās vēsturiskais mantojums”, kura tika organizēta programmas “Latvijas skola soma” ietvaros, kā arī apskatīja Līgatnes Padomju slepeno bunkuru.
 Skolēni iepazina Līgatnes papīrfabriku, tās vēsturi, darbības principus, apskatot slēgtās ražošanas telpas, papīrfabrikas strādnieku ciematu un tā apkārtnē esošo 19. gadsimta koka apbūvi, apskatot  arī vēsturisko strādnieku dzīvokli, kas atrodas vienā no strādnieku koka rindu mājām.
Papīrfabrikas ciemata apmeklējuma beigās skolēni izspēlēja orientēšanās spēli “Papīrfabrikas ciemata noslēpumi”, lai nostiprinātu par papīrfabriku un 19. gadsimta apbūvi iegūtās zināšanas.
Viesojoties padomju laika slepenajā bunkurā, skolēni piedzīvoja padomju laika noskaņas un uzzināja vairāk par Latvijas vēsturi.
Izzinošu ekskursiju organizēja 7.plūsmas kuratore Agate Jermaļonoka.
Paldies par atbalstu skolotājām Marinai Drozdai un Ilonai Mackevičai-Maņko!
Stundās
Pirmais oktobris 10. klases skolēniem ir sācies ar lauku pētījumu “Populācijas blīvuma noteikšana”.
Skolēni plānoja, formulēja pētāmos jautājumus un noteica lielumus par vides faktoru ietekmes radītām izmaiņām uz populācijas blīvumu, veicot lauka darba pētījumu. Analizēja lauka pētījuma laikā iegūtos datus, izmantojot IT rīkus (PlantNet).
Nodarbību vadīja bioloģijas skolotāja Ingūna Kostenko.

Ekskursija
Projekta “Skolas soma” ietvaros 2.oktobrī  11.plūsmas skolēni devās ekskursijā uz  Bausku un Rundāli, kur apmeklēja vēstures objektus: Livonijas ordeņpils ( celta 15. gadsimta vidū, bet līdz mūsdienām saglabājušās tikai drupas), Kurzemes hercogu rezidence – tika uzbūvēta 16. gadsimta beigās,  Rundāles pils ansambļus un parku  – izcilākais baroka un rokoko arhitektūras un mākslas piemineklis Latvijā.
Skolēni ieraudzēja  vietu, kur Mūsas un Mēmeles satekā sākas Lielupe, pastaigājās Franču dārzā, pavadīja laiku draudzīgajā atmosfērā.
Ekskursiju organizēja 11. plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova. Paldies par atbalstu skolotājiem Marinai Drozdai, Irinai Halatinai un Viktoram Kudrjavskim.

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē