novembris - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

novembris

Arhīvs > Jaunumi

Skolotāju kursi
No 04. līdz 11.novembrim  sociālo zinību un vēstures skolotāja  Marina Drozda  kopā ar citiem Latvijas skolotājiem piedalījās starptautiskajā izglītības seminārā par   Holokausta tēmu mācību procesā  Yad Vshem Izraēlā  Jeruzalemē. Semināra laikā  bija iespēja iepazīties  ar ebreju kultūru un vēsturi, ar antisemītisma un holokausta rašanos Eiropā, ar izglītības metodiku un paņēmieniem, tikties ar Katastrofas notikumu lieciniekiem, parunāt ar kolēģiem.  
Yad Vashem  turpina sadarboties  ar Latvijas izglītības un zinātnes  ministriju un piedāvās citu  priekšmetu  skolotājiem ( vizuālās mākslas un mūzikas, kultūras pamatu  un literatūras skolotajiem ) iespēju apmeklēt semināru.  

Pilsoniskuma nedēļa
14. novembrī 1. plūsmas skolēniem tika organizēts pilsoniskuma nedēļai veltītais svētku pasākums. Notika saruna ar skolēniem par Latvijas valsts himnu. Piedaloties viktorīnā, skolēni paplašināja redzesloku par Latvijas dabu un novadiem.  Ar prieku skolēni veidoja dāvanu savai Dzimtenei “Latvija ir …”. Viņi rakstīja “Latvija ir mana dzimtene, mana ģimene, mani draugi, mana māja…”.
Pasākumu organizēja skolotāja Eleonora Nedvede, atbalstīja 1.plūsmas kuratore Ludmila Demida.


Deju ziņas
13. novembrī 7. klases skolniece Karina Giloveiņa piedalījās sporta dejas sacensībās ”Rīgas kauss”.
Apsveicam Karinu ar izcīnīto 1.vietu! Lielisks rezultāts!

Karjeras izglītība
13. novembrī 2. un 3.plūsmā notika izzinošs pasākums “Profesiju virpulī”, kura ietvaros skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām: frizieris, ugunsdzēsējs, kosmetoloģe, kinorežisors, fizioterapeite un citi. Par profesijām radoši un interesanti stāstīja licejistu vecāki.
Pasākumu organizēja kuratore L.Haritonova.
Paldies par atbalstu vecākiem J.Stepaņenko, N.Zubkovai, D.Lagutikam, J.Rodičevam, J.Mitrofanovam, E.Astam, J.Petrovskai, L.Germanei, O.Gasparovičai, V.Gorevam, V.Istominai!


Pilsoniskuma nedēļa
11.novembrī Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja 7., 9., 10., 11. plūsmas skolēni piedalījās Lāčplēša dienas Lāpu gājienā, kas notiek katru gadu, atceroties latviešu karavīru lielo drosmi un pašaizliedzību, cīnoties par valsts neatkarību un Rīgas atbrīvošanu pret Bermonta armijas lielo pārspēku. Kopā ar skolēniem braši soļoja skolotājas A. Grigorjeva, L. Želve, T. Lavrecka, I. Jakovele, A. Ivanova.


Pilsoniskuma nedēļa
14.novembrī 11.plūsmā notika pilsoniskuma nedēļai veltīts sporta pasākums. Skolēni, sacenšoties grupās, veidoja dažāda veida piramīdas. Viņi attīstīja patriotismu un savu piederību Latvijai.
Stundas vadīja sporta skolotāja Liudmila Kravtsova.


Pilsoniskuma nedēļā
12. novembrī 5. plūsmas skolēni devās uz Daugavpils ledus halli, lai kopā ar klasesbiedriem aktīvi un jautri pavadītu laiku. Skolēni slidoja, spēlēja, palīdzēja un atbalstīja viens otru.
Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Jeļena Vasiljeva.

Pilsoniskuma nedēļa
11.novembrī  4.plūsmas skolēni latviešu valodas fakultatīvā piedalījās radošajā darbnīcā  “Ceļojums pa Latvijas takām.”  Kopā ar latviešu pasakas varoni Sprīdīti skolēni paplašināja redzesloku par Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem un radīja Pilsoniskās nedēļas svinīgo atmosfēru. Aizrautīgi strādājot ar informāciju par Latvijas novadiem, izgriežot no krāsainā papīra dažādas figūras, skolēni veidoja viena novada kolāžu un prezentēja savus darbus.
Paldies skolēniem par radošo darbu!
Stundu novadīja latviešu valodas skolotāja Anastasija Seņkova.


Karjeras izglītība
Karjeras izglītības ietvaros 10., 11. un 12. plūsmas skolēni iepazinās ar SVID analīzes struktūru (SVID - stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt uzņēmuma vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats), izanalizēja faktorus, kas var ietekmēt viņu karjeru un dzīvi, noteica savas stiprās un vājās puses, kā tās var ietekmēt iespējas un draudus, kuri var rasties nākotnē, un sastādīja savu personīgo SVID analīzi.
Stundu novadīja karjeras konsultante Tatjana Borikova.


Pilsoniskuma nedēļā
11. novembrī 11. plūsmas skolēni tikās ar Pjotru Golubevu, liceja absolventu un tagad Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas studentu. Pjotrs skaidroja, kāpēc nolēmis izvēlēties Nacionālo bruņoto spēku virsnieka karjeru, pastāstīja par NAA studiju programmām un uzņemšanas noteikumiem. P. Golubevs atbildēja arī uz skolēnu jautājumiem par to, kā kļūt par pilotu, militāro ārstu un kā meitenes var iegūt militārās specialitātes.
Tikšanās organizēja plūsmas kuratore Jeļena Vasiljeva.

Stundās
10.novembrī notika neparasta matemātikas fakultatīva nodarbība desmitklasniekiem, kuru vadīja liceja absolvente, matemātikas olimpiāžu un konkursu uzvarētāja un tagad Daugavpils Universitātes studente Tamara Jefremova. Licejisti labprāt risināja uzdevumus
par tēmu “Dirihlē princips” un “Svēršana” Tamaras vadībā, kura nākotnē plāno kļūt par matemātikas skolotāju un strādāt skolā. Pasākumu organizēja matemātikas skolotāja Alīna Magomedova.


Pilsoniskuma nedēļā
Liceja 1.stāvā var apskatīt izstādi ,,Latvijas Kultūras kanona vērtības”, ko 12.plūsmas skolēni veidoja mācību priekšmeta ,,Kultūras pamati” ietvaros.
Skolēnus atbalstīja vizuālās mākslas skolotāja Ilze Volonte.


Pilsoniskuma nedēļa
11.novembrī 9. un 10. klasēs notika multidisciplīnāras stundas (sports, vēsture, ģeogrāfija, latviešu valoda un literatūra), kuras bija veltītas Latvijas dzimšanas dienai un Lāčplēša dienai. Strādājot grupās un sacenšoties savā starpā, skolēni rādīja savas zināšanas, par vēsturiskiem pieminekļiem, notikumiem, tautas tradīcijām un sportistiem, kultūras veidotājiem, ar kuriem ir slavens katrs Latvijas novads - Latgale, Kurzeme, Zemgale, Vidzeme.
Skolēni aktīvi piedalījās kvestā, izjūtot savu personisko piederību Latvijai.
 
Stundas organizēja un novadīja skolotāji Liudmila Kravtsova, Larisa Želve, Natalja Izuļena, Viktors Kudrjavskis, Ineta Jakovele un Maruta Rusiņa.

Karjeras izglītība
10.novembrī  5.a klase devās uz ekskursiju uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Skolēni ieraudzīja, kādos apstākļos strādā "ātrās palīdzības" darbinieki, kādās telpās un kāds viņiem ir darba aprīkojums. Bērniem arī tika izstāstīts, cik ilgi un kur jāmācās, lai kļūtu par ātrās palīdzības darbinieku, kā arī, kāds ir darba režīms un atalgojums.  
Paldies NMPD darbiniekiem par iedvesmojošu stāstījumu!
Skolēnus atbalstīja karjeras konsultante Tatjana Borikova un plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva.

Pilsoniskuma nedēļa
Skolas bibliotēka piedāvā bibliotēkas lietotājiem izstādi “Krāsainā Latvija”.
Jūs varat iepazīties ar grāmatām par Latviju, Latvijas dabu, Latvijas skaistākajām vietām, lasīt dzejoļus par Latviju.Sporta ziņas
9. novembrī notika patriotiskās sacensības, veltītas Lāčplēša dienai, kurās piedalījās vecāko klašu komanda sastāvā: Jekaterina Romanova (10.kl.), Antons Sivačevs (11.kl.), Iļja Zilis (11.kl.), Ņiķita Anisko (10.kl.) un ieguva I komandas vietu.
Priecājamies par panākumiem kopā ar mūsu sportistiem un skolotāju Liudmilu Kravtsovu!

Avīzes Paši par sevi” ziņas
Iznāca jaunais liceja avīzes “Paši par sevi laidiens – Nr.16.
Jaunajā numurā materiāli, kas veltīti Latvijas dienām: materiāls par Latvijas kinofilmu kanonu un tests par populārām kinofilmām, kuru jūs varat izpildīt ar QR koda palīdzību; raksts par Latvijas monētu izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā; Latvijas mūzikas popularitātes indekss. Arī avīzē ir intervija ar liceja absolventu, tagad sporta skolotāju Danielu Narajevu, iepazīšanās ar jaunajiem licejistiem, kuri mācās 10. klasē šajā gadā, saruna ar pirmklasniekiem, liceja parlamenta pasākumu apskats un citi interesanti materiāli.
Mūsu avīzi e-veidā jūs varat atrast gan liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze”, gan Instagramā: samiosebe, gan saitē.


Konkurss par Latvijas kino!
Liceja avīze izsludina konkursu skolotājiem, vecākiem un vidusskolas skolēniem “Latvijas kino: no 1930. gadiem līdz mūsdienām”.
Piedalīties konkursā, izmantojot linku vai QR kodu.

Pasākums
1.plūsmas skolēni 1. un 8. novembrī programmas “Skolas soma” ietvaros apmeklēja interaktīvas nodarbības “Atklātnes pasaule” Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Nodarbības laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar atklātnēm kā vērtīgām dokumentālām liecībām, papildināt savas zināšanas par pilsētas vēsturi, ceļot pa 20.gs. sākuma Daugavpils ielām un izveidot savu atklātni. Ekskursiju organizēja 1. plūsmas kuratore Ludmila Demida.
Paldies par atbalstu skolotājai Irinai Kurilovai un vecākiem Vitai Kolkovskai, Olgai Bogdanovai,  Andrejam Pasečnikam un Polinai Lihotinai!


Izzinošs pasākums
4. novembrī Daugavpilī Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” kampaņas „Acis vaļā” ietvaros notika izzinošs pasākums divās daļās: “Eiropa jaunietim” un “Prāta spēles”. Pasākuma organizators -  Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi.
Pasākuma laikā jaunieši no 40 komandām ne tikai uzzināja par iespējām un iniciatīvām, ko jauniešiem  piedāvā Eiropas Savienības programmas, bet arī pārbaudīja savas zināšanas par Eiropu, Latviju, Latgali, kā arī izbaudīja komandas cīņas garu, jo uzvarētāja (tikai vienu komandu) gaidīja balva – brauciens uz Briseli. No mūsu skolas spēlē piedalījās 4 komandas no 10. – 12. klašu skolēniem. Un, kaut gan, uz Briseli licejisti šoreiz netika, mūsu skolēnu zināšanas un prasme strādāt komandā bija augstā līmenī.
2. vietas ieguvēji ir komandas “- 12” pārstāvji I. Bočarovs (11.kl.), A. Koževņikovs (11.kl.), Ņ. Zirjanovs (12kl.) un M. Kirillovs (12.kl.).
3. vieta arī ir mūsu komandai “DTVL-412”  sastāvā M. Kaštaļjana (11.kl.), V. Bazans (11.kl.), A. Formanickis (11.kl.) un G. Gridasovs (11.kl.).
Apsveicam licejistus un vēlam viņiem veiksmi turpmākajos konkursos! Skolēnus atbalstīja vēstures skolotāja Larisa Želve un 11.plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva.

Cienījamie vecāki!
Trešdien, 2.novembrī, notiks Vecāku diena 2.-6.klašu skolēnu vecākiem.
Trešdien, 9.novembrī, notiks Vecāku diena 7.-12.klašu skolēnu vecākiem.
Tikšanās ar skolotājiem notiks klātienē skolā.      
Lūdzam pieteikties elektroniski līdz 31.oktobrim 2.-6.klases, līdz 6.novembrim 7.-12.klases (informācija par reģistrāciju e-klases vecāku pastā).

Olimpiāde
Notika Daugavpils valstspilsētas Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 39. olimpiāde 7.-8.klasēm, kurā licejisti ieguva godalgotās vietas:
1.vieta - Maija Kezina (7.kl.), Katrīna Kraine (8.kl.);
2.vieta - Viktorija Gabrena, Sofija Mogorite, Alina Ļisicka (8.kl.).
Lepojamies kopā ar skolotājām Anitu Bukeju, Tatjanu Lavrecku!

Konkurss
Notika pilsētas konkurss 9.-12.klašu skolēniem „Izdomā saukli!”, kurš motivētu lietot latviešu valodu ikdienā.
Liāna Šaternika (10.kl.) ieguva 3.vietu, Sofija Bogdanoviča (10.kl.), Viktorija Šarova (10.kl.) saņēma pateicību.
Skolnieces atbalstīja skolotāja Maruta Rusiņa.


Lasīšanas veicināšanas programma
Tehnoloģiju licejā sākās lasīšanas veicināšanas programma pirmklasniekiem “12 minūtes lasītprieka” ar mērķi attīstīt skolēnos lasītgribu un lasītprasmes latviešu valodā. 7.novembrī notika pirmā nodarbība ar jaunajiem licejistiem, kurā viņi skaļi lasīja grāmatas latviešu valodā un aizpildīja lasītāja formulāru. Pasākumu organizēja un novadīja skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova.


Programma “Pozitīvā uzvedība”
4.novembrī notika pasākums “Tēja ar direktori” 4. un 5.plūsmas skolēniem. Pasākuma   mērķis ir veicināt pozitīvo uzvedību skolā. Skolēni  ar liceja  direktori Irinu Pauri  neformālā gaisotnē apsprieda jautājumus, kas saistītas ar uzvedības noteikumiem, ar apstākļu radīšanu drošai, draudzīgai videi skolā. Direktore pateicās liceja audzēkņiem par lielisko uzvedību!


 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē