Metodiskā padome - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

Metodiskā padome

Skolotājiem > Metodiskais darbs

Liceja metodiskā padomes sastāvs
Nataļja Koviļina - metodiskās padomes priekšsēdētāja, direktores vietniece
Lilija Meinerte – protokoliste, latviešu valodas un mākslu skolotāju MK vadītāja
Metodiskās padomes locekļi:

Alīna Grigorjeva - direktores vietniece, klašu audzinātāju MK vadītāja  
Iveta Zarāne - direktores vietniece, tehniskā cikla priekšmetu skolotāju MK vadītāja  
Irīna Bučinska - svešvalodu skolotāju MK vadītāja
Marina Drozda - dabaszinātņu un sabiedriskā cikla priekšmetu skolotāju MK vadītāja
Tatjana Alika – matemātikas un ekonomikas skolotāja
Oksana Novojenko - direktores vietniece
Tatjana Ņesteruka - psiholoģe


Metodiskas padomes sēdes

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē