marts_2 - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

marts_2

Arhīvs > Jaunumi
 

Stundās (Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai")
Darbs ar SMART tāfeli un spēles 1. klasē matemātikas stundā “Talantu programma. 1.klase. Interesanti uzdevumi. Tangrams” skolotājas Svetlanas Elksniņas vadībā.

Avīze “Paši par sevi”
2022. gada sestais avīzes „Paši par sevi” numurs ir veltīts licejistu panākumiem gan zinātniski pētnieciskajos darbos, gan uzņēmējdarbībā, gan projektos un sacensībās.
Avīzē ir intervijas ar zinātniski pētniecisko darbu autoriem, projekta “Eiroparlamenta vēstnieku skola” pārstāvjiem, kā arī stāsti par licejistu biznesa idejām SMU darbības ietvaros.
Jaunā daiļslidotāja Eva Burunova (4.kl.) pastāstīja par savu pieredzi un panākumiem daiļslidošanā.
Mūsu avīzi e-veidā jūs varat atrast gan liceja mājas lapā sadaļā “Liceja avīze”, gan Instagramā: samiosebe, gan saitē.


Digitalās tehnoloģijas
Mūsdienās skolā ir svarīga tiešsaistes rīku integrācija mācību procesā. Licejs ir pievienots mācīšanās platformai skolo.lv. Tā ir mācību resursu krātuve ar  iespēju skolotājiem veidot savus uzdevumus, izstrādāt pārbaudes darbus, atspoguļot vērtējumu un t.t.  
IKT mentore Olga Zimņika kā virslietotāja  strādā ar platformu un konsultē kolēģus skolo.lv izmantošanas jautājumos.
Tehnoloģiju liceja skolēni un skolotāji  izmanto zinību resursu letonika.lv. 2021.gadā mūsu skola bija visaktīvākā, liceja pedagogi un skolēni Letonikas resursus izmantoja vairāk nekā 38 000 reižu. Letonika šogad ir papildinājusi mācību materiālu klāstu, piedāvājot jaunas iespējas – tostarp radot pirmos latviešu literatūras virtuālos asistentus. Tas noteikti palīdzēs daudziem skolotājiem vēl efektīvāk izmantot IKT mācību procesā.
Citi noderīgi digitālie resursi dažādiem mācību priekšmetiem šeit.

Stundās
Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.
9.b klases skolēniem ģeogrāfijas stundās bija iespēja noklausīties dabas gāzes sadales sistēmas operatora GASO Latvijā lekciju par “Enerģētiku Latvijā”.
Skolēni pasākumā uzzināja  par enerģētikas nozari un tās nozīmi ikdienā, dabasgāzes lomu cilvēku sadzīvē un iespējām to izmantot. Lekcijā stāstīja arī par profesijām, kādas apgūstamas, lai varētu strādāt gāzes nozarē un iepazīstināja ar uzņēmuma darbības spektru, lai palīdzētu nākotnes karjeras izvēlē.”
Stundu organizēja ģeogrāfijas skolotāja Nataļja Izuļena.


Ekskursija
30.un 31. martā 1. plūsmas skolēni devas ekskursijā pa Daugavpili ar tramvaju. Pasākuma ietvaros mazie licejisti iepazinās ar pilsētas ievērojamākajām vietām. Ekskursiju organizēja kuratore Larisa Haritonova.


Bibliotēkas ziņas
29.martā liceja bibliotēkā notika krievu valodas stunda 2.plūsmas skolēniem „Kā strādāt ar vārdnīcu?”. Skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova iepazīstināja mazos licejistus ar dažādām vārdnīcām – skaidrojošām, frazeoloģiskām, pareizrakstības un citām vārdnīcām. Otrklasnieki aktīvi strādāja stundā, atbildēja uz jautājumiem, piedalījās diskusijā un meklēja dažādu vārdu nozīmi skaidrojošajā vārdnīcā.

Erasmus+ projekts
21.-26.martā Tehnoloģiju licejā viesojās skolotāji un skolēni no Portugāles Erasmus+ projekta ietvaros. Pirmdien viesi iepazinās ar liceja prioritātēm un skolas vidi. Pasākumā skolēni prezentēja savas valstis un strādāja grupās, lai apmainītos ar pieredzi sava biznesa organizēšanā. Citās dienās projekta dalībnieki rīkoja tikšanās "Teams" platformā ar partneriem no Francijas un Slovākijas; organizēja gadatirgu, kā arī veidoja savu multfilmu studijā “Multstory”. Piektdien notika noslēguma ballīte, kur projekta dalībnieki apkopoja visu nedēļas laikā notikušo, dalījās ar atmiņām, noskatījās izveidotās multfilmas un organizēja diskotēku ar savām mīļākajām dziesmām.
Paldies visiem, kas piedalījās pasākumu organizēšanā: 9. un 10. klašu skolēniem, skolotājiem Ludmilai Lastovkai, Tatjanai Borikovai, Nataļjai Izuļenai, Tatjanai Alikai un Sergejam Usevičam. Kā arī mūsu viesiem no Portugāles, kuri palīdzēja labāk izprast portugāļu kultūru!
Sk.video par projekta pasākumiem: video1, video2, video3, video4, video5.


Izstāde
No 29. marta līdz 8. aprīlim skolas 3. stāvā var apskatīt 4. plūsmas skolēnu radošo darbu izstādi “Saules sistēmas modelis”. Skolēnus konsultēja dabaszinību skolotāja Jeļena Vojevodova.

Olimpiāde
Liceja krievu valodas olimpiādes 7.klasē rezultāti:
  • 1.vieta: Viktorija Gabrena;
  • 2.vieta: Sofija Mogorite, Dainis Bivka, Vladimirs Fomins, Anastasija Lukoškova;
  • 3.vieta: Viktorija Želve, Arīna Rodionova, Polina Slavecka.
Apsveicam uzvarētājus! Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!
Olimpiādi organizēja un novadīja krievu valodas un literatūras skolotāja Vera Geļfande.


Stundās
8. – 9. klašu licejistiem dizainā un tehnoloģiju stundās bija iespējams apgūst 3D tehnoloģijas. Skolēni veidoja objektus ar 3D pildspalvu. Veiksmīgi apgūstot programmu Tinkercad, veidoja  šaha laukumu ar figūrām, arī  ar 3D printeri licejisti izprintēja sev piekariņus un citus objektus.
Stundas vadīja skolotājas Nataļja Izuļena un Olga Zimņika.


Zinātniskās pētniecības darbu valsts konference
25.martā tiešsaistes režīmā notika 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konference, kurā piedalījās  330 skolēni no visas Latvijas tostarp arī 5 Daugavpils Tehnoloģijas vidusskolas-liceja skolēni. Latvijas skolēni savus pētījumus veikuši sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīna un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes.
Mūsu panākumi:
  • 1.vieta - Jeļizaveta Sivačova (12.kl.) ar darbu “Telpa Bulata Khanova garajā stāstā “Distīmija”” valodu un literatūras (krievu) nozarē;
  • 2.vietaAngeļina Ļisicka (12.kl.) ar darbu “Bēgļu tēla reprezentācija Latvijas interneta portālos un pierobežas teritoriju iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem: 2015. un 2021. gada salīdzinājums” socioloģijas nozarē;
  • 2.vietaŅikita Zirjanovs (11.kl.) ar darbu “Naratīva savdabīgums J. Joņeva stāstu krājumā ”Tīģeris”” valodu un literatūras (latviešu) nozarē;
  • Latvijas Universitātes speciālbalva (iespēja paviesoties LU Cietvielas fizikas institūtā un piedalīties diskusijā) - Marija Smirnova un Kirils Aleksejevs (12.kl.) ar darbu “Feromagnētiskā šķidruma iegūšana un tā īpašību pārbaude” fizikas nozarē.
Apsveicam skolēnus un darbu vadītājas - Ināru Kudrjavsku, Larisu Želvi, Marutu Rusiņu un Kristinu Žuseli  ar augstiem sasniegumiem!

Stundās
Cik bieži mēs aizdomājāmies par pierasto lietu izcelsmi? Cik tuvu mums, eiropiešiem, ir arābu pasaule un kultūra? Atbildi uz šo jautājumu meklēja 7. plūsmas skolēni Latvijas un pasaules vēstures stundās. Izrādās, ka mūsu mājās mēs izmantojam tradicionālos arābu ēdienus, lietojam arābu izgudrojumus un pat nezinām, no kurienes šīs mantas ir nonākušas mūsu  ikdienā. Apkopojot piemērus, skolēni secināja, ka, dzīvojot mūsdienu pasaulē, svarīgi zināt un izprast citu tautu kultūru, reliģiju un dzīves normas, jo tas palīdz izvairīties no nepatikšanām un konfliktiem.
Stundu organizēja un vadīja vēstures skolotāja Larisa Želve.


Pasākums
25. martā 2. plūsmā notika Pidžamu ballīte. Skolēni piedalījās jautros konkursos, veidoja piramīdu no spilveniem, dziedāja šūpuļdziesmas, noskatījās klasesbiedru uzstāšanos. Pasākumu organizēja plūsmas kuratore Larisa Haritonova.  Paldies par atbalstu skolotājai Arinai Popovai!


Pasākums
24.martā Tehnoloģiju licejā viesojās lielākās Latvijas jauniešu organizācijas “Ghetto games” pārstāvji. Pasākumā piedalījās 8.plūsmas un 11.a klases skolēni, ka arī mūsu viesi no Portugāles. Skolēni noklausījās iedvesmojošu stāstu par organizāciju Ghetto games un piedalījās aizraujošā sporta pasākumā.

Sporta ziņas
26.-27.martā Viljandos Igaunijā notika starptautiskās sacensības daiļslidošanā eve cup 2022, kurās piedalījās Eva Burunova (4.kl.) un ieguva 1.vietu.
Sveicam Evu!


Sporta ziņas
26.-27.martā Rīgā Transporta un sakaru institūta zālē notika Latvijas 49.bērnu un jauniešu atklātais komandu šaha čempionāts “Cerību kauss”, kurā piedalījās 32 komandas, 150 spēlētāji no visas Latvijas.
Par 49.Cerību kausa uzvarētājiem kļuva Daugavpils komanda “Daugava chess”, kuru pārstāvēja Milana Gaiļevska (3.kl.), Jegors Andrusevičs (3.kl.) un Sofja Vasiļjeva (6.kl.).
Sveicam skolēnus un vēlam veiksmi nākošajās sacensībās!

 
Stundās
22. martā 10.b klasē tika novadīta  atklātā stunda ar EP Vēstnieku skolu programmas eksperti, politoloģi  Žanetu Ozoliņu. Atklātās stundas tēma bija “Tehnoloģiju izmantošana  Eiropas politikā un izglītībā.” Pirmajā stundā skolēni ģenerēja idejas par to, kur un kādiem mērķiem tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas politikā un izglītībā, un gatavoja jautājumus ekspertei. Otrajā stundā  Žaneta Ozoliņa dalījās savā pieredzē un atbildēja uz jautājumiem. Bija interesanti uzzināt, ka Eiropas Parlamenta deputāti atteicās no papīra dokumentiem,
jo datorā un dažreiz arī telefonā ir vieglāk strādāt, jo var ātrāk kaut ko izlabot un daži dokumenti sasniedz 300 lappuses.
Ž.Ozoliņa informēja, ka tuvākajā nākotnē būs pieprasījums pēc profesijām, kas saistītas ar mākslīgo intelektu, datoriem un valodām. Šobrīd Eiropas Parlamentā strādā daudz cilvēku, kuri tulko dokumentus dažādās Eiropas valodās. Tā kā dokumenti ir diezgan apjomīgi, lai process būtu ātrāks, viņi izmanto algoritmus. Tāpēc EP Vēstnieku skolu programmas eksperte apgalvo, ka  nākotnē būs nepieciešami programmētāji, kā arī valodnieki, kas vēlreiz pārbaudīs un izlabos šos tulkojumus un, iespējams, palīdzēs programmēt tulkošanas programmu.
Stundu vadīja angļu valodas skolotājs Serģejs Usevičs.


Matemātikas nedēļa
24.martā 8.plūsmā notika stunda “Kā atpazīt kvadrātfunkciju?” matemātikas nedēļas ietvaros. Licejisti meta bumbu, zīmēja bumbas lidojuma trajektoriju. Ar lietotnes GeoGebra palīdzību modelēja situāciju, konstruēja grafikus, grupēja objektus.
Stundu vadīja matemātikas skolotāja Tatjana Alika.

Stundās
 Pēc jauna standarta sociālo zinību  stundās 8.klases skolēni apguva tēmas, kuras saistītas ar ekonomiku un uzņēmējdarbību. Lai apkopotu savas zināšanas un saprastu, kā praktiski tās pielietot dzīvē, skolēni grupās izstrādāja Biznesa plānus un prezentēja klasē. Viņi mācījās izvirzīt biznesa ideju, aprakstīt tās, bet nākamajā gadā veiksmīgākās idejas mēģinās realizēt dzīvē, piedaloties Junior Achievement Latvijā programmā, veidojot SMU un organizējot sava produkta ražošanu. Skolēnu idejas bija ļoti dažādas: ražot adījumus – smieklīgas cepures un siltas zeķes,
taisīt dāvanu iepakojumus, cept piparkūkas ne tikai  Ziemassvētkiem, izdrukāt interesantus un oriģinālus zīmējumus uz krekliem, vārīt ziepes un vannas bumbas, cept maizi un gatavot pelmeņus, šūt vai adīt paklājus pēc klienta pasūtījuma.
Skolēni arī padomāja par marketinga plānu – sava produkta izplatīšanu un reklāmu, daži veidoja savu mājas lapu. Sk. šeit.
Stundu organizēja sociālo zinību skolotāja Marina Drozda, palīdzēja arī praktikants, topošais sociālo zinību un sporta skolotājs Deniss Kozlovs, liceja absolvents.


Stundās
5. klases skolēni sociālo zinību un vēstures stundās iepazinās ar skolas pašpārvaldes darbību un skolēnu iespējām  ietekmēt skolas dzīvi. Stundā viesojās skolēnu parlamenta priekšsēdētaja 12. kl. skolniece Alīna Stašane un aktīva parlamenta dalībniece Anastasija Šalte, kuras kreatīvi un aizraujoši pastāstīja par parlamenta veidošanas mehānismu, funkcijām un darbību. Viņas atbildēja uz daudziem interesējošiem bērnus jautājumiem, aicināja nebūt vienaldzīgiem, piedāvāt idejas, darīt, palīdzēt citiem.
Savukārt 5.kl. skolēni prezentēja savus projektus - pasākuma “Kā palīdzēt citiem” plāna aprakstu, kurus viņi veidoja vairākas stundas. Parlamenta pārstāves novērtēja izstrādātos projektus.
Stundas vadīja sociālo zinību skolotāja Marina Drozda, palīdzēja skolēnu parlamenta koordinatore Eleonora Nedvede.

Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas ziņas
23.martā Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas komandai – 10.plūsmas skolēniem bija iespēja piedalīties diskusijā Kas ir pilsoniskais aktīvisms”, lai izzinātu, kāds Eiropas Parlamenta Vēstnieku Skolas komanda labums ir būt aktīvam un dzīvot pilsoniski aktīvā sabiedrībā, kā panākt to, lai sabiedrība iesaistās, kā pilsoniskais aktīvisms noder, veidojot karjeru. Pieredzē dalījās: Rūta Dimanta, Labdarības organizācijas Ziedot.lv vadītāja, Imants Breidaks, Līdzdalības platformas “Manabalss.lv” vadītājs. Ar savu piemēru iedvesmoja: Eva Johansone, mākslas un klimata projekta "ACT: ART. Climate. Transition" vadītāja Latvijā un raidījuma "Zaļgalvis" galvenā redaktore.
Natālija Knipše, bijusī Latvijas jauniešu delegāte ANO, cilvēktiesību organizācijas Freedom House biedre. Lai kļūtu par aktīvu pilsoni, jums jāsāk ar to, kas jūs interesē, darīt vairāk nekā pienākas un censties uzlabot, gan sevu, gan citu cilvēku apkārtējo dzīvi.

Olimpiāde
Apsveicam Nikolu Kursīti (8.kl.) ar 1.vietu latviešu valodas (kā dzimtas) un literatūras olimpiādē pilsētas posmā!
Vēlam veiksmi valstī!
Skolnieci olimpiādei gatavoja latviešu valodas skolotāja Ineta Jakovele.

Klases stundās
23.martā Eiropas Parlamenta Vēstnieku  Skolas komanda - 10.plūsmas skolēni organizēja diskusiju par tēmu “Jauniešu pirmās darba pieredzes iegūšana: brīvprātīgo darbs un prakse”, lai pievērstu klasesbiedru uzmanību jauniešu bezdarba problēmai un meklētu iespējamos veidus, kā to atrisināt. Diskusijā piedalījās Vjačeslavs Popovs - DTVL absolvents un ERASMUS+ programmas dalībnieks, Inna Kralika – biedrības “Latgales džeza klubs-studija” vadītāja , Žanis Ovčinko - – biedrības “Latvijas Sarkanā Krusta” Daugavpils komitejas Jauniešu nodaļas vadītājs, Eleonora Nedvede - DTVL parlamenta koordinatore un Gunda Pastare vecākā jaunatnes lietu speciāliste.


Vizīte
22.martā Tehnoloģiju licejā viesojās Apvienotās Karalistes vēstnieks Latvijā Pols Bramels, kur tikās ar direktori Irinu Pauru un 11.b klašu skolēniem. Tikšanās laikā liceja direktore iepazīstināja viesi ar skolas attīstības prioritātēm, izglītības programmām un aktuālajiem jautājumiem izglītības jomā. Atbildot uz licejistu jautājumiem, Pols Bramels pastāstīja par diplomāta profesiju, izglītības iespējām Apvienotajā Karalistē un nepieciešamajām kompetencēm veiksmīgai karjerai.

Gadatirgus
24. martā no plkst. 14.00 līdz 15.00 notiks gadatirgus skolas pirmajā stāvā.  Būs iespēja iegādāties Erasmus+ projekta dalībnieku produkciju – "TWN" puzles. Gadatirgū piedalīsies arī dalībnieki no Portugāles un citi SMU.
Aicinām apmeklēt pasākumu un atbalstīt jaunos uzņēmējus!Pasākums
Februāra beigās pilsētā norisinājās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums, kur latviešu valodā savus projektus veiksmīgi aizstāvēja 7.plūsmas skolēni Izabella Lieguma, Alisija Šeļakina, Annemarija Koževņikova, Daniils Isakovs, Viktorija Gabrena un Laura Šmukste.
Eiženija Vasiļjeva (10.a kl.) šī pasākuma ietvaros ar savu runu pārliecināja, ka Latvija var lepoties ar mūsu skolu - Tehnoloģiju vsk.-liceju, savukārt Vladimirs Bazans (10.a kl.) ieguva lielu auditorijas atzinību, cildinot savu novadu un runājot skaistā latgaliešu valodā.
Pateicamies par atbalstu skolotājai Tatjanai Lavreckai!

Vecāku dienas
Cienījamie vecāki!
Otrdien, 22.martā, notiks Vecāku diena 7.-12.klašu skolēnu vecākiem.
Trešdien, 23.martā, notiks Vecāku diena 1.-6.klašu skolēnu vecākiem.
Tikšanās notiks tiešsaistē Teams platformā.
Lūdzam pieteikties elektroniski līdz 20.martam (informācija par reģistrāciju e-klases vecāku pastā).


Stundās
22.martā skolas bibliotēkā notika literatūras stunda 6.plūsmai , kurā  skolēni iepazinās ar skaidrojošajām vārdnīcām un mācījās skaidrot vārdu nozīmi. Stundu vadīja krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Petroviča un bibliotekāre Jeļena Kolpakova.

Sporta ziņas
No 11.līdz 13 martam Rēzeknē notika Latvijas 2022.gada vīriešu čempionāta Latgales reģionālās atlases turnīrs, kurā 6.a klases skolniece Sofja Vasiļjeva ieguva 1.vietu jauniešu “U-18” konkurencē.Projekts “DemokrātiJĀ”
18.martā projekta “DemokrātiJĀ” ietvaros 11. plūsmas skolēni piedalījās hakatonā "Darīt ir darbības vārds". Hakatona laikā notika nodarbība “Demokrātija kā vieta. Vieta kā demokrātija”, kurā skolēni diskutēja par to, kur sākas demokrātija, kādi ir tās šķēršļi un kas jādara, lai demokrātiju stiprinātu. Savas idejas par demokrātijas kultūras pilnveidi skolā hakatona dalībnieki attēloja plakātos, izmantojot Loesje radošās rakstīšanas metodi.
Skolēnus dalībai hakatonā iedvesmoja vēstures skolotāja Larisa Želve.


Matemātikas nedēļa
21.martā 11.plūsmā notika neparasta stunda matemātikas nedēļas ietvaros. Licejisti izgatavoja Mēbiusa lenti - vienkāršāku vienpusējas virsmu, kuru var viegli izgatavot no taisnstūrveida papīra loksnes, vienu tās galu pagriežot par 180° un tad salīmējot abus loksnes galus kopā. Skolēni uzzināja arī par “afgāņu cilpu”, par Mēbiusa lentes īpašībām un par lentes izmantošanu arhitektūrā un mākslā.
Stundu vadīja matemātikas skolotāja Alina Magomedova.
 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē