Krievu licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

???? ?????????????? ?????
 
Sveicu skolēnus, skolotājus un vecākus ar veiksmīgu 2016./17.mācību gada noslēgumu!
Novēlu spilgtu un interesantu vasaru, kura iedvesmos jūs jauniem projektiem, dos jaunas idejas un vēlmi īstenot tās dzīvē!
Krievu liceja direktore Irina Paura

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā", vispārējās izglītības iestāžu klātienē un neklātienē izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantos pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.
Lai savlaicīgi sagatavotu bezmaksas braukšanas biļetes, lūgums iesniegt Daugavpils Krievu vidusskolā – licejā iesniegumu un fotogrāfiju līdz 25.08.2017.

Uzmanību! Konkurss!
Avīzes „Paši par sevi” redakcija izsludina fotokonkursu „Vasaras zvaigznes”. Gaidīsim jūsu darbus līdz 22. augustam licejs.avize@inbox.lv.
Jautru vasaras brīvlaiku!
Izlaidums 9. plūsmā. Lūk, skaistākie momenti!

CLIL pieredzes popularizēšana Portugālē
 2016. gada rudenī  Daugavpils Krievu licejā viesojās direktoru delegācija no Portugāles, kuras mērķis bija iepazīties ar ISVA (CLIL) metodiku Daugavpils skolās. Vizītes ietvaros direktori apmeklēja ISVA ģeogrāfijas stundu, kuru vadīja Ludmila Lastovka kopā ar Nataļju Izuļenu. Pēc  šīs stundas Ludmila Lastovka tika uzaicināta uz Portugāli, lai dalītos savā pieredzē. 2017.gada 5.-10.jūnijā Ludmila Lastovka piedalījās KA1 Erasmus+Project LEARN+ projekta ietvaros organizētajos pieredzes apmaiņas „Apmācība+CLIL” pasākumos   Santa Maria da Feirā,  Portugālē,  kā arī uzstājās ISVA (CLIL)
seminārā,  kas notika 9. jūnijā prezentējot informāciju par ISVA darbību Krievu licejā un Daugavpilī.
Ludmila Lastovka novadīja praktiskas nodarbības Portugāles skolotājiem, iepazīstināja ar ISVA metodiskajiem jaunumiem  un padalījās ar efektīviem darba paņēmieniem, kurus turpmāk Portugāles skolotāji pielietos savā darbā. Praktiskajās nodarbībās visi 27 dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un atsaucīgi, ar prieku piedalījās visās piedāvātajās aktivitātēs un centās runāt angliski. Ludmila Lastovka iesaistīja savās nodarbībās diezgan plašu interesentu loku. Tie bija pedagogi sākot no pirmskolas līdz pat augstskolai.
Kultūras programmas ietvaros bija iespēja apmeklēt Porto un Aveiro pilsētas, iepazīties ar Portugāles kultūru un tradīcijām.  


Pasākums
5. plūsmas skolēni  jauki pavadīja laiku  piedzīvojumu parkā “Daugavpils Tarzāns”.


10.jūnijā notika Svētku gājiens, kurā piedalījās Krievu liceja skolēni, skolotāji un vecāki.


Izlaidums 12. plūsmā. Neaizmirstami mirkļi!

Liceja padomes sēde
6.jūnijā notika Liceja padomes sēde.
Skolas direktore Irina Paura pastāstīja padomei par Liceja attīstības plānu 2017.-2020.gadam,  par 1., 5., 8., 10.klašu vecāku aptaujas rezultātiem un par skolas formas tirgu izpētes rezultātiem.
Direktores vietniece mācību darbā Iveta Zarāne iepazīstināja klātesošus ar 2016./2017.m. g. mācību rezultātiem.
Direktores vietnieks audzināšanas darbā Alina Grigirjeva  pastāstīja par izglītojamo audzināšanas vadlīnijas īstenošanu licejā.
Padomes dalībnieki pieņēma lēmumu rekomendēt vecākiem aktīvi sadarboties ar pedagogiem pozitīvas uzvedības noteikumu ieviešanā, t.sk. akcentējot vecāku uzmanību nelietderīgai mobilo telefonu izmantošanai.


Pilsētas svētki
No 5. jūnija līdz 11.jūnijam Daugavpilī tiks svinēti pilsētas svētki. 10.jūnijā plkst. 13.00 Rīgas ielā un Vienības laukumā notiks Svētku gājiens un pilsētas svētku atklāšana.
Aicinām skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties svētku gājienā un gaidīsim Stacijas laukumā plkst. 12.00!
Pavadīsim svētkus kopā

Starptautiskais projekts BYLEC (Baltijas pusaudži angļu valodas krājumā)
Šī mācību gadu garumā 6. klases skolnieki sadarbībā ar angļu valodas skolotāju Ludmilu Lastovku piedalījās starptautiskajā projektā BYLEC (Baltijas pusaudži angļu valodas krājumā). Projekta ietvaros skolēni no divdesmit Latvijas, Zviedrijas, Igaunijas, Lietuvas un Krievijas skolām uzrakstīja sešus sacerējumus par dažādam tēmām :”My Pet”, “A Place I Like “, “What will your life be in like in 2040”, “My e-life”, “Game testing”, “The adventure/ journey of your life” angļu valodā. Uppsalas Universitātes  pētnieki projekta vadītāja lektora Stellana Sundh (Ph D) vadībā apkopos skolēnu darbus un prezentēs lingvistisko analīzi 2017.gada augustā.
Visi skolēni saņēma sertifikātu no Uppsalas Universitātes par dalību projektā.

Sveicam!
Tika noteikti tradicionālo titulu „Gada licejists” un “Gada sportists” uzvarētāji:
Arturs Petrovs (12.kl.) – „2017. gada licejists”,
Pjotrs Golubevs (11.kl.) – „2017. gada sportists”.
„Sveika, vasara!” – pasākums 1.-6.klašu skolēniem.


„Gada licejists” – pasākums 7.-12.klašu skolēniem.


2016.-2017.m.g. sasniegumi
31.maijā notika mācību gada noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie licejisti pēc 2016.-2017.gada rezultātiem dažādās nominācijās par panākumiem mācībās, olimpiādēs, sportā, radošumā un liceja un pilsētas vārda popularizēšanu.
Pēc 2016.-2017.m.g. mācību sasniegumu rezultātiem licejistiem ir ļoti augsta vidējā balle – 8,3.
2016.-2017.m.g. licejisti ieguva pilsētas un novada olimpiādēs:
1.vietas – 41 %, 2.vietas – 33 %, 3.vietas – 25 %, atzinības – 17 % no visu pilsētas un novada olimpiāžu vietu skaita. Kopā ieguva 201 godalgotās vietas.
Valsts olimpiādēs licejisti ieguva 18 godalgotās vietas un 7 godalgotās vietas Latgales zinātniski pētniecisko darbu konkursā.
Valsts atklātajās olimpiādēs licejisti ieguva 49 godalgotās vietas.
Mūsu „izcilnieki” (liecībā tikai 10 balles):
Viktorija Želve (2.kl.), Sofija Mogorite (2.kl.), Arina Rodionova (2.kl.), Vladimirs Fomins (2.kl.), Ksenija Ņikitina (3.kl.), Anna Maskaļova (4.kl.), Vladimirs Bazans (5.kl.), Diāna Agafonova (6.kl.), Jeļizaveta Sivačova (7.kl.), Jūlija Zabrodina (8.kl.), Diana Jermolova (11.kl.), Arturs Petrovs (12.kl.).
Sveicam ar panākumiem licejistus  un skolotājus! Novēlam visiem licejistiem augstus sasniegumus arī turpmāk!

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē