Krievu licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

???? ?????????????? ?????
Informācija vecākiem
Pirmdien, 14.oktobrī plkst.17.30, aicinām 1.un 2.klašu skolēnu vecākus apmeklēt  semināru „Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam mācībās”.

Liceja dienas
14.-18.oktobrī Krievu licejā notiks LICEJA DIENAS 2019.Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros praktiskajās nodarbībās „Dizains un tehnoloģijas”  5.-7.klases skolēni radoši strādā ar koka materiāliem, izmantojot izdedzināšanas aparātus. Nodarbības vada mājturības un tehnoloģiju skolotājs Oļegs Kolpakovs.


Stundās
Darbs ar balsošanas pultīm matemātikas stundā “Saskaitīšana un atņemšana”  1.klasē skolotājas Svetlanas Elksniņas vadībā.


Stundās
Dabaszinību un matemātikas stundās 1.klašu skolēni pētīja dažādu koku lapu izmērus. Praktiskajā darbā skolēni mācījās veikt mērījumus, izmantojot atbilstošas ierīces un mērvienības, ierakstīt datus tabulā, salīdzināt saņemto vienkāršo informāciju un secināt, atbildot uz dotiem jautājumiem.
Dabaszinību stundu vadīja skolotaja Jeļena Vojevodova un skolotāja palīgs Jlona Peipiņa, matemātikas stundu – Svetlana Elksniņa.

Krievu liceja padome
10.oktobrī notika Krievu liceja padomes sēde. Sēdē bija izskatīti sekojoši jautājumi:
 • Par liceja padomes darba plānu 2019./2020.m.g.
 • Par liceja darba plānu 2019./2020.m.g.
 • Par grozījumiem Liceja padomes reglamentā.
 • Par aktualitātēm izglītībā.


Karjeras izglītība
2019.gada 15.oktobrī 9.plūsmas skolēni devās mācību ekskursijā uz uzņēmumu “Daugavpils siltumtīkli”. Ekskursijas laikā skolēni uzzināja, kā notiek siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija no koģenerācijas stacijām. Bērniem uzņēmuma speciālisti pastāstīja arī par elektriķa, enerģētiķa un inženiera profesijām.
Ekskursiju organizēja 9.plūsmas kuratore A. Mirošņikova.

Sporta ziņas
5.plūsmas skolēns Daniils Ivanovs piedalījās Jelgavas pilsētas atklātajās meistarsacīkstēs brīvajā cīņā un ieguva 1.vietu.
Sveicam!
Sporta ziņas
Sveicam Raimondu Jakubseviču (4.kl.) ar 3.vietu Starptautiskajā šaha festivālā „Latgales rudens – 2019”!


Liceja dienas
15.oktobrī Krievu licejā notika Svinīgā līnija 5.-12.kl.skolēniem, kas tika veltīta Liceja dienām. Pasākumā tika apbalvoti 2018.-2019.m.g. Starptautisko un Valsts olimpiāžu un Zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji un skolotāji.


Liceja dienas
6.klasēs notika krievu valodas stundas, kas bija saistītas ar faktiem, tiešu informāciju. Skolēni strādāja ar informācijas avotiem e-vidē un meklēja faktus par Daugavpili.  Ar skolas avīzes palīdzību licejisti iepazinās ar dažādiem faktiem no mūsu skolas vēstures. 6.klases skolēni prezentēja arī savus rakstus ar informāciju par liceju un Daugavpili.

Ekskursija
10.oktobrī  9.plūsmas skolēni  devās ekskursijā uz Rīgu. Skolēni apmeklēja Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Latvijas Dabas muzeju un Rīgas Motormuzeju. “Latvijas skolas soma” programmas  ietvaros bija piedāvātas muzejpedagoģiskās programmas ”Latvija no valsts dibināšanas līdz mūsdienām”, ”Skelets un kauli”. Apmeklējot  Rīgas Motormuzeju, skolēniem bija iespēja iepazīties ar auto pasauli, kā arī apskatīt ekspozīcijas un piedalīties interaktīvās aktivitātēs.
Ekskursiju organizēja 9.plūsmas kuratore Anžela Mirošņikova. Paldies par atbalstu skolotājiem Larisai Želvei, Ingūnai Kostenko un Viktoram Kudrjavskim!

Festivāls  #Erasmus Dienas 2019
11.oktobrī Krievu licejā notika festivāls #Erasmus Dienas 2019 “Multikulturālie ieguvumi bagātina cilvēku”, kurā piedalījās 8.-11.klases licejisti, Erasmus + dažādu projektu dalībnieki, viesi no 13. vidusskolas, skolotāji. Erasmus + projektu dalībnieki dalījās pieredzē projektu īstenošanā, stāstot par projektu saturu, aktivitātēm, ieguvumiem. Festivāla ietvaros skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs, kuras saistītas ar Eiropas kultūru, Eiropas Savienību, Erasmus + programmas darbību, atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, dejoja dejas, izpildīja dažādus uzdevumus izzinošā kvestā. Visi festivāla dalībnieki saņēma sertifikātus, piemiņas dāvanas.

Sporta ziņas
Daugavpilī notika Starptautiskais šaha festivāls “Latgales rudens – 2019”.
 • Jegors Andrusevičs (1.kl.) ieguva 1.vietu,
 • Sofja Vasiļjeva (4.kl.) – 1.vietu,
 • Milana Gaiļevska (1.kl.) – 3.vietu.
Festivāla ātrspēles turnīrā Jegors un Milana uzrādīja labāko rezultātu.
Sveicam mūsu šahistus!


Liceja dienas
16.oktobrī plkst. 15.15 101.kabinetā notiks 10.-12.klašu skolēnu skolas  zinātniskās pētniecības darbu konference.  Šajā konferencē skolēni prezentēs savus darbus, kurus viņi plāno izvirzīt novada konkursam šajā mācību gadā. Tiek aicināti 10.-12.klašu skolēni un visi interesenti.


Stundās
14.oktobrī latviešu valodas stundā 6. klases skolēni, izmantojot aktuālu tekstu un klēpjdatorus, attīstīja caurviju prasmes-kritisko domāšanu, digitālo pratību un sadarbību. Stundu vadīja latviešu valodas skolotāja Ingrīda Kucina.


Stundās
Latviešu literatūras stundās 12.klases jaunieši, izmantojot darbā planšetes, pētīja vēsturiskās inspirācijas Ojāra Vācieša dzejolī “Pūt, vējiņi!”. Stundu vadīja latviešu valodas skolotāja Tatjana Lavrecka.


Pasākums
11.oktobrī 10.b.klase skolēni A.Smirnova, M.Nasser EL- Khazhzh , V.Puškarjova, A.Starovoitova, A.Grāvelis, L.Livdāns piedalījās Daugavpils cietoksnī aizraujošā piedzīvojumu spēlē jauniešiem "Jaunie Latvijas sargi".  Spēles misija ir palīdzēt jauniešiem atklāt patriotisma jūtas, veidot un stiprināt valstiskuma apziņu, saliedēt jauniešus, veicināt sadarbību.

Erasmus+ projekts  “Teorija & prakse: ceļā uz mūsdienīgām kompetencēm izglītībā” Krievu licejā
Krievu vidusskolas-liceja matemātikas un fizikas skolotājas T. Alika un K. Žusele apmeklēja kursus „Kompetences mūsdienīgam skolotājam: no mācīšanas uz mācīšanos”, kas norisinājās Kantalupā, Itālijā. Galvenais jautājums, kas  bija aplūkots un apspriests kursu ietvaros - skolēnu domāšanas kompetenču attīstība. Kursos izstrādāti materiāli tiks aprobēti  stundu laikā ar mērķi veicināt skolēnu mācību motivācijas paaugstināšanu, skolēnu patstāvīguma un radošuma mācību satura apguvē pilnveidošanu, kā arī domāšanas procesa aktivizēšanu.


Ekskursija
5.oktobrī  4.plūsmas skolēni devās ekskursijā uz Skrīveriem. Viņi apmeklēja ģimenes uzņēmums “Skrīveru mājas  saldējums ”, kur bija  saldējumu degustācijas izlase uz liela šķīvja un Skrīveru Saldumi -  emociju fabrika. Skolēni piedalījās radošajā nodarbībā, kur iepazinās  ar “Skrīveru Gotiņa” tapšanas vēsturi, un bija  iespēja pašam ietīt savas īpašās konfektes.
Pa ceļam uz mājām skolēni apmeklēja Kokneses pilsdrupas.

Pateicība
RSU pateicības raksts
Krievu licejs ilgus gadus īsteno matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas pamatskolā un vidusskolā. Pateicoties dziļām zināšanām bioloģijā, ķīmijā, matemātikā un fizikā, katru gadu 15-25% licejistu iestājas Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) un veiksmīgi mācās, lai kļūtu par veselības aprūpes speciālistiem. Jau trešo gadu pēc kārtas RSU tiek atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā.
Ik gadu licejs saņem pateicības vēstuli no RSU par skolas ieguldījumu absolventu sagatavošanā studijām universitātē.
„2019./2020. Akadēmiskajā gadā RSU studējošo pulkam pievienojās 17 jūsu skolas Medicīnas, Veselības aprūpes un Sociālo zinātņu programmās. RSU vārdā pateicos par ieguldījumu jūsu skolas absolventu sagatavošanā studijām mūsu universitātē! Lai arī turpmāk izdodas nodrošināt jauniešu izaugsmi un sasniegt arvien jaunas virsotnes pedagoģiskajā darbā!” uzrakstīja Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons.
Ka arī RSU aicina vidusskolas skolotājus pieteikties pasākumam Atvērtas lekcijas skolotājiem, kas norisināsies š.g.23.oktobrī.

 
Tikšanās ar Valsts policijas inspektoriem
9.oktobri 7.klases skolēniem bija organizētas tikšanās ar Valsts policijas inspektoriem ar mērķi aktualizēt bērna pienākumus un atbildību ne tikai skolas teritorijā, bet arī pa ceļam uz skolu. Bērniem tika paskaidrots, kā uzvesties nelaimes gadījumos un bīstamās situācijās, kur griezties pēc palīdzības un kā uzvesties sabiedriskajās vietās.
Diskusijā skartas arī aktuālas tēmas par atbildību par savām mantām (velosipēdiem un telefoniem), par drošību internetā, par atbildību par savu rīcību un uzvedības normu ievērošanu.
Bērni ar lielu interesi klausījās un aktīvi piedalījās diskusijās.
Valsts policijas inspektori pasākuma beigās uzdāvināja katram bērnam grāmatzīmi un atstarotāju.


Stundās
Latviešu valodas skolotājas Lilija Meinerte un Anita Bukeja sadarbībā ar vizuālās mākslas skolotāju Ilzi Volanti novadīja starpdisciplinārās stundas. Dzejas dienu ietvaros 7.klases skolēni latviešu valodas stundās sacerēja dzejoļus, bet vizuālās mākslas stundās tos vizualizēja, izmantojot kaligrāfijas elementus.


Pasākums
Notika  1.plūsmas skolēnu tikšanās ar Pašvaldības policijas inspektoriem „Drošs ceļš uz skolu”. Jaunie licejisti pasākuma beigās saņēma atstarotāju.

 
Seminārs
 
25. septembrī Daugavpilī notika „Junior achievement” uzņēmumu seminārs, kurā piedalījās 140 skolēnu no Latgales reģiona. Runātāji stāstīja par saviem panākumiem uzņēmumos, dalījās savā pieredzē un zināšanās biznesa sfērā. 11.plūsmas licejiste Anastasija Makarova stāstīja par savu skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) “Burbuļu fabrika”, kuru viņa dibināja kopā ar klasesbiedru Maksimu Roļščikovu, par savu īpašo un iespaidīgo produkciju - ziepes.
 
SMU „Burbuļu fabrika” pagājušajā gadā bija apbalvots nominācijā "Labākais stends".
 Pasākumā piedalījās 8.plūsmas skolēni: Adrians Formanickis, Artjoms Zobņins, Niķita Sprinģis, Ieva Lozjuka, Daniils Zils, Anna Dzalbe un Darja Latišonoka. Skolēni uzzināja par autortiesībām, patentu, kā izveidot logotipu un spēles formā pārbaudīja jaunās zināšanas.

Pateicība
Septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika organizēts un novadīts pasākums „Mans skolotājs/-a”, kurā akadēmija saka katrai skolai un pedagogiem vislielāko paldies par ieguldīto laiku, darbu, radošumu. Uzņemšanas periodā RTA vidusskolu absolventi aizpilda anketu, nosaucot to vidusskolas pedagogu, kurš skolas laikā atbalstījis, iedvesmojis, palīdzējis.
Par akcijas „Mans skolotājs/-a” laureāti ir kļuvusi Krievu liceja kuratore Alīna Ivanova un saņēma PATEICĪBAS RAKSTU par skolēnu iedvesmošanu un sniegtajām zināšanām, nesavtīgo atbalstu, palīdzot jauniešiem atrast savu īsto ceļu dzīvē.
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs tika apbalvots ar PATEICĪBAS RAKSTU par veiksmīgo sadarbību un skolotāju ieguldīto darbu, motivējot skolēnus izvēlēties studijas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

Sporta ziņas
5.oktobrī Rēzeknē notika sacensības mākslas vingrošanā „Rēzeknes rudens 2019”. Sofja Zile (1.kl.) ieguva 3.vietu.
Malacis!Deju ziņas
Rīgā notika Starptautiskas deju sacensības  „Rudens Kauss 2019”. Nina Gribuste (3.kl.) un Māris Sibirjanovs (5.kl.) ieguva 1.vietu.
Sveicam ar uzvaru!


Eiropas valodu dienas
Eiropas valodu dienu ietvaros liceja 2.stāvā tika noformēta 3.un 4.klašu skolēnu darbu izstāde. Skolēni ir izpētījuši, kā dažādās Eiropas valodās saka “paldies”.
Aicinām visus ieinteresentus iepazīties ar mūsu izstādi!

Sporta ziņas
28.septembrī Daugavpilī notika sacensības peldēšanā „Zelta rudens”. Nikita Savickis (3.kl.) ieguva divas trešās vietas.
Malacis!

Olimpiāde
Notika skolas latviešu valodas olimpiāde 7.-8.klašu skolēniem.
Sveicam olimpiādes laureātus:
 • 1.vieta - Anna Maskaļova (7.kl.), Vladimirs Bazans (8.kl.);
 • 2.vieta - Eiženija Vasiļjeva (8.kl.), Anastasija Orlovska (8.kl.);
 • 3.vieta- Ksenija Gagarina (8.kl.), Liana Šaternika (7.kl.), Anna Dzalbe (8.kl.);
 • Atzinība – Andrejs Mihailovs (8.kl.), Ivans Bočarovs (8.kl.), Evita Beinaroviča (8.kl.), Ieva Lozjuka (8.kl.), Darja Latišonoka (8.kl.).
Novēlam veiksmi labākajiem, kuri pārstāvēs skolu pilsētā valsts olimpiādes 1.posmā  18.oktobrī!


Viesi Krievu licejā
8.oktobrī Krievu licejā  viesojās angļu valodas skolotājs no Spānijas Alberto Garcia Rubio projekta Job Shadowing ietvaros.  Direktore Irina Paura iepazīstināja viesi ar mācību un audzināšanas darba organizēšanas īpatnībām. Skolotājs no Spānijas apmeklēja angļu, krievu un latviešu valodas stundas vidusskolā, satikās ar CLIL skolotājiem, iepazinās ar CLIL programmas īstenošanu licejā. Viesis augsti novērtēja liceja mācību vidi, aprīkojumu, skolēnu un skolotāju sadarbību stundas laikā, stundu kvalitāti un efektivitāti.


Sporta ziņas
3.oktobrī Daugavpilī notika Daugavpils pilsētas skolēnu sporta spēļu sacensības volejbolā. Krievu liceja komanda (Mokhamad Nasser-El-Khazhzh (10.kl.), Artems Petrovs (9.kl.), Pāvels Smirnovs (9.kl.), Artūrs Aukšpols (12.kl.), Andrejs Rimša (11.kl.), Deniss Bogdanovs (11.kl.), Roberts Druzs (12.kl.), Antons Vjaters (8.kl.)) izcīnīja 2.vietu.
Sveicam mūsu volejbolistus un viņu treneri Oļegu Kolpakovu ar panākumiem!


Stundās
Skolotāju dienā skolēni iejutās pedagogu lomā ģeogrāfijas, mājturības un tehnoloģiju stundās. Viņu pieredze bija veiksmīga!
7.a klases meitenes Anna Katrina Dalecka, Alise Ovčinko, Nikola Samuilova sagatavoja un novadīja 1.plūsmai mājturības un tehnoloģiju stundu  “Dzīvnieku pasaule”.
5.a klases skolēni Marija Potašova, Ģļebs Aļhimenko, Nikita Kirillovs mācīja 2.a klases skolēnus veidot dzīvnieku tēlus no sausiem ziediem.
5.c klases meitenes Viktorija Gabrāne, Annemarija Koževņikova , Alisija Šeļakina rādīja 2.b klases skolēniem, kā no papīra izveidot jautras grāmatzīmes.
12. b klases skolniece Viktorija Cerihova mācīja 8.b klasei ģeogrāfijas pamatus Eirāzijas ģeogrāfijā.
Paldies jaunajiem pedagoģiem par darbu!!!


Pedagoģiskā kolektīva sanāksme
7.oktobrī notika Krievu liceja pedagoģiskā kolektīva sanāksme „Par IKT nozares liceja attīstības stratēģiju 2017.-2010.g. īstenošanu un par projekta darbību”.


Patriotiskās sacensības
4. oktobrī Daugavpils Cietoksnī notika Patriotiskās sacensības „Dari pareizi un bez bailēm par godu Latvijai!”, kurās piedalījās 10.-12.kl. skolēni.
 • Roberts Druzs (12.kl.) - I vieta (orientēšanās apvidū),
 • Valērija Kurkina (11.kl.) - I vieta (spēka vingrinājums), I vieta (spēka vingrinājums- atspiešanās),
 • Marija Smirnova (10.kl.) - II vieta (spēka vingrinājums).
Krievu liceja komanda (Roberts Druzs (12.kl.), Konstantīns Loss (12.kl.), Vladislavs Šingarjovs (12.kl.), Valērija Kurkina (11.kl.), Diāna Sirņikova (12.kl.), Viktorija Volkova (12.kl.), Daniils Pučko (12.kl.), Marija Smirnova (10.kl.)) saņēma PATEICĪBU par piedalīšanos ZS 34. KB un ZS 36.KAB rīkotajās piedzīvojumu un patriotisma sacensībās.
Sveicam licejistus un viņu atbalstītāju Liudmilu Kravtsovu ar panākumiem!

Sporta ziņas
4.oktobrī Rēzeknē notika VI Latgales jauno šaha amatieru čempionāts. Milāna Gaiļevska (1.kl.) izcīnīja 1.vietu.
Kuldīgā notika šaha sacensības „Rumbas kauss – 2019”. Sofija Vasiļjeva (4.kl.) ieguva 3.vietu.
Sveicam mūsu šahistes!


Skolotāju diena Krievu licejā


Stundās
Mājturības un tehnoloģiju stundās 7.b un 8.b klašu meitenes apguva 3D pildspalvu kreatīvās iespējas.
Stundu vadīja skolotāja Nataļja Izuļena.


Stundās
02.oktobrī Latvijas un pasaules vēstures stundās 10.klašu skolēni mēģināja izveidot aizvēsturiskās ēkas maketu  un uzzīmēt gleznu, izmantojot tikai pieejamos dabas materiālus, pielietojot pirmatnējas gleznošanas tehniku (skrāpēšanu). Stundas vadīja vēstures skolotāja Larisa Želve.


Pasākums
26., 27.septembrī 4 plūsmas skolēni apmeklēja Daugavpils Māla mākslas centru ar mērķi iepazīties ar centra darbu, aplūkot izstādes un  piedalīties radošajā darbnīcā, kur licejisti izgatavoja dāvanas skolotājiem. Pasākums notika programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

2.oktobris ir Starptautiskā ārsta diena
Sveicam mūsu vecākus- ārstus un novēlam visiem būt veseliem!
 


1.oktobris - Starptautiskā veco ļaužu diena
Atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu, apsveicam visas mūsu vecmāmiņas un vectētiņus un novēlām būt veseliem, aktīviem un dzīvespriecīgiem!

1.oktobris ir Starptautiskā mūzikas diena
Sveicam visus, kam sirdīs skan mūzika!Pasākumi
Krievu vidusskolas-liceja skolēni piedalījās Daugavpils Izglītības pārvaldes rīkotajā pasākumā „Kopā valodu daudzveidībā”, kura tēma bija „Multilingvāls cilvēks = bagāts cilvēks”. Licejisti  saņēma godalgotās vietas:
 • Liana Šaternika (7.kl.) -  1.vieta
 • Anna Skorodihina (11. kl.) - 1.vieta
 • Julija Zabrodina (11. kl.) - 1.vieta
 • Elīna Meinerte (12.kl.) – 1.vieta
 • Sofja Andrejeva (7. kl.) – 3. vieta
 • Mihalija Geļfande, Jeļena Oļehnoviča (7.kl.) – 3. vieta
Priecājamies par panākumiem kopā ar skolēniem un skolotājām Irinu Bučinsku, Solveigu Liepu, Liliju Meinerti, Ināru Kudrjavsku, Veru Geļfandi!
Paldies par muzikālo sniegumu pasākuma “Valodu karuselis” laikā ansambļa “Ringtons” dalībniekiem un vadītājai Innai Likovai!

Sporta ziņas
29.septembrī Rīgā notika turnīrs „Superšahiste – 2019”. Sofja Vasiļjeva (4.kl.) ieguva 1.vietu.
Sveicam Sofju ar uzvaru!Informācija skolēniem un vecākiem
No 1.oktobra Krievu licejā turpinās valsts programma “Piens un augļi skolai” 1.-9.klašu skolēniem.
Programmas ietvaros skola izsniedz skolēniem piena produktus un svaigus augļus un dārzeņus bez maksas.

Informācija skolotājiem, skolēniem un vecākiem
27. septembrī visā Latvijā notiks Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi, kuru vadmotīvs šogad ir “Zinātne nākotnei”.
27.septembrī no plkst. 17.00 līdz plkst. 22.00 Daugavpils Universitātē norisināsies Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi. Šajā gadā Daugavpils Universitāte piedāvā ļoti plašu aktivitāšu klāstu. Apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties interaktīvās nodarbībās, radošās darbnīcās, demonstrējumos, intelektuālās spēlēs, klausīties koncertus, veikt īstus eksperimentus, iepazīstot visas Daugavpils Universitātē pārstāvētās zinātņu nozares.
Daugavpils Universitātes pasākumu programma                            

Sporta ziņas
Sveicam Arinu Trutjko (4.kl.), kura starptautiskajās sacensībās mākslas vingrošanā „SMALL AND GREAT GRACE 2019” ieguva 1.vietu!
Sacensības notika 21.-22.septembrī Jūrmalā.


 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē