Daugavpils Krievu vidusskola-licejs


Go to content

Main menu:




Rudens brīvdienas ir klāt!
Vēlam visiem labi atpūsties un jauki pavadīt laiku!







FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
Liceja dienu „Licejam 94” noslēgums.




FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
Atvērto durvju diena Krievu liceja bibliotēkā.




Liceja nedēļa „Licejam 94”
Skolas bibliotēka organizēja akciju „Es savam licejam”, divu nedēļu laikā dāvinājumā ir saņemtas 85 jaunas un vērtīgas grāmatas un ilustrēti žurnāli.
Sirsnīgi pateicamies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par bibliotēkas krājuma papildināšanu ar nozīmīgiem, kvalitatīviem nozaru literatūras izdevumiem, kā arī par daiļliteratūru bērniem un pieaugušajiem!




Daugavpilī notika pilsētas skolu skolēnu volejbola sacensības.
Krievu liceja komanda ( Deniss Pavlovs (6.kl.), Andrejs Rimša (6.kl.), Roberts Druzs (7.kl.), Tomass Iļiško (8.kl.), Vladislavs Petkuns (8.kl.), Mihails Tribis (8.kl.), Normunds Vancevičs (8.kl.), Deniss Kozlovs (9.kl.)) ieguva 3.vietu.
Skolēnus sacensībām gatavoja sporta skolotājs
Oļegs Kolpakovs.






Informācija vecāko klašu skolēniem
SSE Rīga aicina skolēnus uz Atvērto durvju dienu 27.oktobrī, plkst.15.30.
SSE Riga mājas lapa: www.sseriga.edu






6.a klases skolēni piedalījās Lielajā rudens talkā 2014.




Konkurss skolēniem no 12 gadu vecuma
Piedalies bērnu zīmējumu konkursā „Uzzīmē savu kazu!” DAUTKOM 2015.gada kalendāra izgatavošanai.
Darbus konkursam var iesniegt no 23.oktobra līdz 30.novembrim.
Konkursa nolikums
šeit



Konkurss
Biedrība „Erfolg” izsludina DZEJAS KONKURSU „ZELTA RINDKOPA 2014”.
Konkursa mērķis: mūsdienu talantīgo dzejnieku atklāšana un lasītāju iepazīstināšana ar viņu darbiem, jaunu vārdu atklāšana, viņu radošās izaugsmes un atpazīstamības veicināšana, kā arī plašas sabiedrības uzmanības pievēršana mūsdienu dzejai.
Konkursa īstenošanas vieta: Daugavpils un Daugavpils novads.
Konkursa īstenošanas laiks: no 01.10.2014. līdz 30.11.2014.
Konkursa nolikums šeit



Projekts
Vai vēlies uzzināt daudz noderīgu lietu, kas palīdzēs tev kļūt par vienu soli tuvāk dabai, kā arī iejusties vides pasākumu organizatora lomā?
Tad piedalies biedrības “ERFOLG” projekta „Dabas draugu skola” ietvaros videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumu blokā: RADI VIDI PATS!
Nolikums šeit



No 2014.gada 28.oktobra DU Svešvalodu centrs aicina franču valodas un kultūras cienītājus pievērsties franču akcentiem kultūrā, piedaloties DU Svešvalodu centra rīkotajās nodarbībās. Svešvalodu centra vieslektore Odrija Persobe (Audrey Peyresaubes) ir sagatavojusi interaktīvas nodarbības, kurās katrs interesents uzmundrinošā gaisotnē izjutīs franču kultūras un valodas šarmu, apgūs franču valodas pamatus un Francijas kultūras savdabību, kā arī iegūs jaunus draugus, ar kuriem vienos kopīgas intereses.
Izmantojiet unikālo iespēju apmeklēt praktisko nodarbību ciklu „Franču akcenti DU” – „DU accents francais”!
Ą bientōt! Uz tikšanos!
Plānotie nodarbību laiki: katru otrdienu, no plkst. 17.30 līdz plkst.18.30, 324. aud. (Vienības ielā 13).

Sīkākā informācija šeit:



FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
22.oktobrī Krievu licejā notika 10.-12.klašu skolēnu skolas zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni prezentēja darbus ekonomikā, krievu literatūrā, angļu literatūrā, latviešu literatūrā, ķīmijā, socioloģijā, ģeogrāfijā, kurus plāno izvirzīt novada konkursam šajā mācību gadā.




Liceja nedēļa „Licejam 94”

24.oktobrī Krievu liceja bibliotēkā notiks Atvērto durvju diena. Skolas bibliotēkā tika izveidotas grāmatu izstādes „Daudz laimes jubilejā, iemīļotās grāmatas!” un „Jaunās grāmatas”.
Aicinām visus interesentus iepazīties ar izstādēm un uzzināt par bibliotēkas jaunumiem!





FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
Notika pasākums 1.plūsmas skolēniem „Mēs atpūšamies kopā” (ekskursija pa Daugavpili ar tramvaju).




Informācija vidusskolēniem
25.oktobrī RTU organizē Atvērto durvju dienu, kur skolēni varēs satikt mācībspēkus un studentus, apskatīt RTU studentu pilsētiņu Ķīpsalā un uzzināt visu par studiju iespējām.



FullscreenBackPlayNext


Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā notika pilsētas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā seminārs.
Semināra ietvaros tika novadītās atklātās stundas:

  • Vēsture 7.klasē „Bruņinieka dzīvesveids viduslaikos”, kuru vadīja vēstures skolotāja Larisa Želve;
  • Latviešu literatūras stunda 11.klasē „J.Raiņa lugā „Uguns un nakts” aktualizētās tēlu diskursīvās pozīcijas”, kuru vadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Sokolova.




Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA „CleanR” piedāvā piedalīties 25.oktobrī „Lielā rudens talkā 2014”.
Sīkāku informāciju var uzzināt no plūsmas kuratorēm.



Liceja nedēļa „Licejam 94”

24.oktobrī no 18.00 līdz 21.00 Krievu liceja aktu zālē notiks pasākums vecāko klašu skolēniem „Uz vidusskolas sliekšņa”.






FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
Liceja 1. un 2.stāvā tika noformēta izstāde „Skola agrāk”. Savos darbos 5.klašu skolēni stāsta par viņu vecāku skolām, skolas formu, skolotājiem un atzīmēm.




2014. gada 14. oktobrī notika
ASV Informācijas centra, Daugavpils Centra vidusskolas un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes rīkotais ikgadējais angļu valodas konkurss vidusskolēniem "American Day".
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 11.klašu skolēnu komanda ieguva 3.vietu.
Licejistus Imantu Kornijenko, Kirilu Vološinu, Vaclavu Koržeņevski un Jutu Pulijanu konkursam gatavoja angļu valodas skolotāja Dora Braune.



Liceja nedēļa „Licejam 94”
Krievu valodas un literatūras skolotāja Inara Kudrjavska organizēja 10.-12.klašu skolēniem radošo darbnīcu „Īsfilmu veidošana”.
Paldies par atsaucību Valsts ģimnāzijas skolniecēm Juliānai Kepentei un Santai Dzalbei!




FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
Mācību ekskursija 3.-4.klašu skolēniem uz uzņēmumu „Daugavpils ūdens”.




Liceja nedēļa „Licejam 94”
No 17.līdz 24.oktobrim Krievu licejā notiek Liceja nedēļa „Licejam 94”.
Liceja nedēļas pasākumi




FullscreenBackPlayNext


Daugavpilī notika bērnu radošo darbu festivāls, kurš tika veltīts A.Puškina Liceja dienai.
Pasākuma laikā skolēni –
Aleksejs Sivačovs (2.kl.), Jekaterina Fjodorova (6.kl.), Jeļizaveta Ressele (7.kl.), Jeļizaveta Zalivanskiha (8.kl.), Kristīne Sļedevska (10.kl.) - lasīja savus darbus un saņēma par to PATEICĪBAS RAKSTUS.
Krievu valodas un literatūras skolotājas Tatjana Petroviča, Alla Paškeviča, Vera Geļgande un Inara Kudrjavska saņēma SERTIFIKĀTUS par skolēnu sagatavošanu festivālam.




Informācija vecāko klašu skolēniem
Eiropas Savienības māja 23.oktobrī no plkst. 16:00 līdz 18:00 aicina vidusskolēnus, studentus un citus interesentus apmeklēt informatīvo semināru „Augstākā izglītība Eiropas Savienībā: iespējas un nosacījumi” un noskaidrot, kā izvēlēties piemērotāko ārvalstu augstskolu un kas nepieciešams, lai veiksmīgi uzsāktu studijas. Pasākums notiks Eiropas Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Seminārā piedalīsies speciālisti no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Akadēmiskās Informācijas centra, Studiju un zinātnes administrācijas un The Baltic Council for International Education – Riga.
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām interesentus pasākumam pieteikties jau iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi esmaja@esmaja.lv vai zvanot pa tālruni 67085445.
visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.
Plašāka informācija šeit



FullscreenBackPlayNext


Liceja nedēļa „Licejam 94”
17.oktobrī Krievu licejā notika pasākums 4.-5.klašu skolēniem un vecākiem „Sports vieno licejā”.




UNESCO nedēļa
„Baltijas ceļš Daugavpils iedzīvotāju atmiņās”.
Sociālo zinību stundas ietvaros notika 7.klašu skolēnu tikšanās ar Baltijas ceļa liecinieci – Krievu liceja kuratori Alinu Ivanovu.




FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
9.plūsmas skolēni apmeklēja Karjeras nedēļas noslēguma pasākumu „Es savās kurpēs!”, kurš notika 10.oktobrī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.




FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
9.plūsma piedalījās neformālās izglītības centra pasākumā „Karjeras rallijs”. Pasākuma laikā, apmeklējot stacijas, skolēniem bija iespēja iepazīties un izmēģināt dažāda veida profesijas.




16.
oktobrī notika Liceja padomes sēde, kurā piedalījās plūsmu pārstāvji, skolotāju pārstāvji un skolas parlamenta priekšsēdētāja.
Sēdes darba kārtība:

  • Par liceja padomes priekšsēdētāja un protokolētāja ievēlēšanu.
  • Par liceja padomes reglamentu.
  • Par liceja darba plānu 2014./2015.mācību gadam.
  • Par liceja padomes darba plānu 2014./2015.mācību gadam.

Sēdē vienbalsīgi tika ievēlēts Krievu liceja padomes priekšsēdētājs – 5.plūsmas vecāku pārstāvis Vladlens Ļipins.





FullscreenBackPlayNext


UNESCO nedēļa
8.plūsmas skolēni un vēstures skolotāja Larisa Želve Latvijas vēstures stundu ietvaros izveidoja „Dziesmu svētku vēstures almanahu”.




FullscreenBackPlayNext


UNESCO nedēļa
12.klašu skolēni prezentēja pētījumus „Par UNESCO kultūras mantojumiem Latvijā” angļu valodas stundās. Stundas vadīja angļu valodas skolotāja Irina Bučinska.
Annas Fjodorovas prezentācija





FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
Krievu licejā notika bibliotekāra stunda 2.plūsmas skolēniem „Profesiju varavīksne”, kuru vadīja Daugavpils Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre Natāļja Putroma. Pasākumā licejisti uzzināja par retajām un populārākajām profesijām, piedalījās spēlēs, minēja mīklas un atbildēja uz jautājumiem par dažādām profesijām.




Karjeras nedēļa
16.oktobrī 10.-11.klašu skolēni apmeklēja Rīgas Tehnisko universitāti, kur viņi tika iepazīstināti ar IT darba tirgus tendencēm Latvijā un SIA C.T.CO.




Karjeras nedēļa
Daugavpils Universitātē notika 10., 12.klašu skolēnu tikšanās ar Inesi Hodanovu, kura prezentēja veiksmes stāstu par apmaiņas programmu ERASMUS, tās veidošanu. Pasākuma laikā students no Turcijas stāstīja par dalību šajā programmā.




Licejiste Lilija Jakovļeva (6.kl.) piedalījās pilsētas izstādē „Dažādā Daugavpils”, kuru organizēja Daugavpils mākslas skola. Jaunā māksliniece uzzīmēja visskaistākās vietas mūsu pilsētā. Izstādi var apskatīt Daugavpils grāmatu veikalā „Globuss”.





FullscreenBackPlayNext

UNESCO nedēļa
Sociālo zinību skolotāja Marina Drozda un kuratore Jeļena Pikarevska veidoja ar 4.-5.klašu skolēniem dzīvo ķēdi – „Baltijas ceļš”.




FullscreenBackPlayNext


UNESCO nedēļa
5.-9. klašu skolēni piedalījās radošajā darbnīcā „Veidosim plakātu Dziesmu un deju svētkiem!”, kuru vadīja vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva.




Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Sokolova piedalījās RTU 55. Starptautiskajā zinātniskajā konferencē, kas notika Rīgā, 2014.gada 14.-16.oktobrī un uzstājās ar referātu „Pašaudzināšanas diskursa izkopšana latviešu valodas un literatūras stundās.”








Karjeras nedēļa
Notika 6.plūsmas skolēnu tikšanās ar mūsu skolas absolventi – tagad Daugavpils Universitātes Fizioterapeitiskās fakultātes studenti Jekaterinu Davidovu.




Karjeras nedēļa
Daugavpils Pārdaugavas bibliotēkā notika 9.plūsmas skolēnu tikšanās ar slaveno spidvejistu – Anžeju Ļebedevu.




FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
Mācību ekskursija 7. klašu skolēniem uz Daugavpils Tirdzniecības profesionālo skolu.




Karjeras nedēļa
9.plūsmas skolēni apmeklēja pasākumu „Nenosēdi savu laiku!”, kurš notika Latgales Mācību centrā.




Karjeras nedēļa
Spēle 6. klašu skolēniem „Izspēlē savu dzīvi pats”.




UNESCO nedēļa
Kartes „Latviešu kori pasaulē” prezentācija, kura tika izgatavotā CLIL fakultatīvajās nodarbībās. Nodarbības vadīja angļu valodas skolotāja Ludmila Lastovka un ģeogrāfijas skolotāja Nataļja Izuļena.




FullscreenBackPlayNext


Matemātikas skolotāja Alīna Magomedova ar 11.plūsmas skolēniem 8.oktobrī devās uz Daugavpils Universitātes Informātikas katedru, kur notika ģeometrijas stunda „Ģeometriskie pārveidojumi”.
DU profesore
Nellija Bogdanova prezentēja Ešera darbus un to noslēpumus, stāstīja par saviem darbiem, paradīja studentu-matemātiķu un dizaineru daiļradi. Skolēni stundas laikā mēģināja veidot savu ornamentu ar datorprogrammas palīdzību.






Sveicam Jeļizavetu Sivačovu (5.kl.) un Janu Grīnfeldi (5.kl.) ar uzvaru Krievu liceja avīzes „Sami o sebe” konkursā „Skolotāju dosjē”. Meitenes tika apbalvotas ar biļetēm uz kinoteātri „Silver Screen”.
Paldies par atbalstu biedrībai „Aizbildnis”!






FullscreenBackPlayNext


Finanšu nozares uzņēmuma “4finance” zīmols “SMScredit.lv” pateicas Viktorijai Lapkovskai (2.kl.), Linai Olehnovičai (2.kl.), Marijai Vorfolomejevai (2.kl.), Nikitam Spriņģim (3.kl.), Jūlijai Gendelei (4.kl.), Annai Ignatjevai (4.kl.), Sofjai Ņevmeržickai (4.kl.) par piedalīšanos radošo darbu konkursā "JA MUMS BŪTU KAMIELIS ...". Skolēni saņēma no uzņēmuma saldu dāvanu – lielu konfekšu kārbu.
Skolēnus konkursam gatavoja vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva!




Sporta panākumi
Daugavpils Sporta pārvalde apbalvoja Daņilu Proščinko (5.kl.) par I vietu 49.skrējienā „Stropi – 2014”.










Elizabete Limanovska (8.kl.) izcīnīja uzvaru Starptautiskajā šaha turnīra Siguldā ātrajā šahā.

11.Starptautiskajā šaha festivālā „Latgales rudens 2014” Daniils Horobrijs (4.kl.) ieguva 1. un 3.vietu, Marija Nikolajeva (6.kl.) – 1.vietu, Elizabete Limanovska (8.kl.) – 2.vietu.
Sveicam mūsu sportistus!




Konkurss vecāko klašu skolēniem

Norit pieteikšanās Globālo Rīcības Dienu Vēstnieku konkursam!
22.oktobrī noslēgsies pirmā kārta
Ekoskolu Globālo Rīcības Dienu (EGRD) ietvaros organizētajā Rīcības Dienu Vēstnieku konkursā. Latvijas jaunieši tiek aicināti pieteikties, rakstot uzsaukumu sabiedrībai piedalīties Rīcības Dienās, no kuriem labākie saņems iespēju pārstāvēt savu reģionu diskusijā ar Latvijas politiķiem.
Plašākā informācija par konkursu šeit
.



FullscreenBackPlayNext


Karjeras nedēļa
Karjeras nedēļas ietvaros 7. plūsmas skolēni ģeogrāfijas CLIL fakultatīvā piedalījās pilsētas skolēnu darbu izstādē „Karjeras kurpes”. Darba gaitā skolēni pētīja profesijas saistītas ar ģeogrāfiju angļu valodā. No papīra origami tehnikā tika izgatavotas kurpes un uz katras uzrakstīts profesijas nosaukums.
Paldies par darbu ģeogrāfijas skolotājai Nataļjai Izuļenai un angļu valodas skolotājai Ludmilai Lastovkai!




No 13.līdz 17.oktobrim Krievu licejā notiek UNESCO nedēļa.
Pasākumu plāns



Karjeras nedēļa 2014

Cienījamie izglītojamie, pedagogi un vecāki!
Aicinām iesaistīties
Karjeras nedēļas aktivitātēs!
Karjeras nedēļas gaitā, tiks organizēts pasākumu kopums, lai sniegtu atbalstu izglītojamajiem:
veicinātu izglītojamo motivāciju profesionālajai izaugsmei, pilnveidei un mūžizglītībai;
sniegtu teorētisko un praktisko ieskatu par profesionālās izglītības iegūšanas iespējām, nākamajām profesijām un darba pasauli.
Esam pārliecināti, ka Jūs pavadīsiet laiku interesanti un lietderīgi!
DKVL Karjeras nedēļas programma šeit.



Sporta panākumi

Sveicam liceja meiteņu volejbola komandu (Kristīne Jodzeviča (8.kl.), Ksenija Belousova, Lada Šilova (9.kl.), Milāna Kovaļevska (10.kl.), Dārja Kucenko (11.kl.), Darja Tarasenko, Diana Matkeviča (12.kl.)) ar izcīnīto 2.vietu Daugavpils pilsētas sacensībās volejbolā!
Paldies par darbu sporta skolotājam Oļegam Kolpakovam!








Klases stundas ietvaros
10.plūsmā notika bibliotekāra stunda. Stundu novadīja skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova. Licejisti tika iepazīstināti ar jauno apkalpošanas sistēmu skolas bibliotēkā, Latgales Centrālās bibliotēkas saiti, elektronisko katalogu un bibliotēkas pakalpojumiem.




Sporta panākumi

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola apbalvo komandas kapteini Pavelu Smirnovu (4.kl.) par izcīnīto 3.vietu Draudzības turnīrā (spēlēs un stafetēs).









FullscreenBackPlayNext


5. un 6.plūsmas skolēni apmeklēja uzņēmumu Dautkom. Licejisti uzzināja par televīziju un raidījumu sagatavošanu. Viņi izmēģināja sevi televīzijas diktora amatā.
Skolēni un kuratores Larisa Spole un Jeļena Pikarevska pateicas Olgai Repinai par interesanto un aizraujošo pasākumu!





Back to content | Back to main menu