Daugavpils Krievu vidusskola-licejs


Go to content

Main menu:Sveicu skolēnus, skolotājus un vecākus ar veiksmīgu 2014./15.mācību gada noslēgumu!
Vēlu visiem labi atpūsties, sakrāt spēkus, jo priekšā mūs gaida nākošais mācību gads, pilns ar jauniem atklājumiem un panākumiem!

Krievu liceja direktore Irina Paura
12.jūnijā plkst.18.00 Krievu liceja aktu zālē notiks 9.plūsmas skolēnu izlaidums.

13.jūnijā plkst.17.00 Krievu liceja aktu zālē notiks 12.plūsmas skolēnu izlaidums.

Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – „2015. gada licejists”
Imants Kornijenko (11.kl.) – „2015. gada sportists”
FullscreenBackPlayNext


29.maijā notika noslēguma pasākums, kurā tika apbalvoti labākie licejisti pēc 2014.-2015.gada rezultātiem.
Saskaņā ar 2014.-2015.m.g. mācību sasniegumu rezultātiem, licejistiem ir ļoti augsta vidējā balle –
8,3.
2014.-2015.m.g. licejisti ieguva pilsētas un novada olimpiādēs:
1.vietas –
39 %, 2.vietas – 35 %, 3.vietas – 24 %, atzinības – 19 % no visu pilsētas un novada olimpiāžu vietu skaita. Kopā ieguva 227 godalgotās vietas.

Valsts olimpiādēs licejisti ieguva 16 godalgotās vietas un 2 godalgotās vietas valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursā, kopā 18 vietas (38 % no visu vietu skaita pilsētā).
Mūsu „
izcilnieki”:
Vladimirs Bazans (3.kl.), Ņikita Spriņģis (3.kl.), Diāna Agafonova (4.kl.), Marija Smirnova (5.kl.), Jeļizaveta Sivačova (5.kl.), Līna Ņikitina (6.kl.), Jūlija Zabrodina (6.kl.), Diana Jermolova (9.kl.).
Pasākuma nobeigumā tika noteikti tradicionālo titulu
„Gada licejists” un “Gada sportists” uzvarētāji:
Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – „2015. gada licejists”,
Imants Kornijenko (11.kl.) – „2015. gada sportists”.
Sveicam ar panākumiem licejistus un skolotājus! Novēlam visiem licejistiem augstus sasniegumus arī turpmāk!Labie darbi 740
5. jūnijā Daugavpils Kultūras pili notika nozīmīgs pasākums - Goda daugavpiliešu apbalvošanas ceremonija.
Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis sveica visus klātesošus Daugavpils 740.dzimšanas dienā.
Tituls „Goda daugavpilietis” šogad ir piešķirts 6 cilvēkiem, starp viņiem Jevgeņijs Timošenko, kurš izveidoja un 27 gadus vadīja Krievu liceju. Daudzus gadus licejs ir valsts labāko vispārizglītojošo skolu sarakstā. Tajā viņš redz ne tikai savu, bet arī visa skolas kolektīva nopelnu.
Sveicam Jevgeņiju Timošenko ar augsto viņa mūža darba novērtējumu!
FullscreenBackPlayNext


Labie darbi 740
6.jūnijā Krievu liceja skolēni un skolotāji piedalījās DAUGAVPILS SVĒTKU GĀJIENĀ.
FullscreenBackPlayNext

Maskavā no 1.līdz 7.jūnijam notika XII Starptautiskā krievu valodas un literatūras olimpiāde. 7 skolēni pārstāvēja mūsu valsts. No Krievu liceja olimpiādē piedalījās Taļa Geļfande (8.kl.) un Vaclavs Koržeņevskis (11.kl.).
Vaclavs Koržeņevskis saņēma Diplomu par labāko atbildi eksāmenā „Par Krievijas valsts vēsturi un ģeogrāfiju” un olimpiādes kopvērtējumā ieguva 3.vietu.
Komanda:
Taļa Geļfande, Vaclavs Koržeņevskis un Lina Kuzņecova (Daugavpils 13.vidusskola) ieguva DIPLOMU par uzvaru konkursa „Izteiksmīga runa un mūzika”, kas bija veltīts Aleksandram Puškinam.

Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un krievu valodas un literatūras skolotājām Ināru Kudrjavsku, Allu Paškeviču un Nataļju Koviļinu!
Īpašs paldies par atbalstu skolotājai Verai Geļfandei!Skolēnu sekmju progresa konkursā „Mēs varam labāk!”, ko kopīgi rīko E-klase un laikraksta Diena pielikums Skolas Diena, ir zināmi šī mācību gada uzvarētāji!
Katra mācību gada noslēgumā tiek suminātas klases, kas, salīdzinot klases vidējo atzīmi pirmā semestra beigās un otrā semestra noslēgumā, panākušas vislielāko izaugsmi.
Krievu liceja 11.a klase ieguva 2.vietu konkursā.
Sveicam ar panākumiem licejistus, skolotājus un vecākus!
FullscreenBackPlayNext


5.jūnijā Krievu licejā notika Ignalinas direktoru vietnieku mācību un audzināšanas darbā un pulciņu vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte.
Labie darbi 740
5.jūnijā Daugavpilī pie Daugavpils Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāles notika svētku koncerts, kurā piedalījās Krievu liceja kamerkoris „Ilios”.

Uzmanību, konkurss!
Avīzes „Sami o sebe” redakcija izsludina fotokonkursu „Vasaras mirkļi”. Sūtiet jūsu darbus uz adresi licejs.avize@inbox.lv līdz 24. augustam.
Jautru vasaras brīvlaiku!

FullscreenBackPlayNext


Sporta svētki Krievu licejā.
FullscreenBackPlayNext


26.maijā 2. plūsmā notika "Jautrā angļu valodas stunda ar klaunu".
Skolēniem bija lieliskā iespēja atkārtot mācību vielu jaukajā formā: ar dziesmām, dējām, mīklām un dāvanām. Pasākums beidzās ar apsveikumiem vasaras dzimšanas dienā.
Pasākumu organizēja un novadīja plūsmas kuratore
Alina Ivanova un angļu valodas skolotāja Natālija Juško.
LCB filiāles Jaunbūves bibliotēkas kolektīvs pateicas Daugavpils Krievu vidusskolai-licejam:
„Tieši tagad, kad nogurušie pumpuri no lipīgo un cieto kārtu paša viduča parāda lielas un mazas, krokainas un iezaļganas lapiņas, kad bērzi triec pretī vējam savas bezbēdīgi dzeltenās spurdzes, un ceriņu smarža virpuļo gaisā, mēs sakām paldies Jūsu skolai par sadarbību, atbalstu un radošumu. Ar smaržojošiem, vēl pavisam trausliem balto kreimenīšu pušķīšiem gribam sveikt visas skolotājas un skolēnus, un novēlēt – „Neatlikt, neatpalikt, ne par brīdi, ne sprīdi – uz priekšu tikt, dzīvot: savu darīt un padarīt””.FullscreenBackPlayNext


27.maijā Krievu licejā notika liceja konkursa „Krievu lācēns”, konkursa „Totālais diktāts” un starptautiskā literārā konkursa „Pegass” uzvarētāju un dalībnieku apbalvošana.
Uzvarētāji saņēma diplomus, sertifikātus un dāvanas.
Paldies krievu valodas un literatūras skolotājām
Tatjanai Petrovičai, Ludmilai Burunovai, Verai Geļfandei, Allai Paškevičai, Nataļjai Koviļinai un Inārai Kudrjavskai par nozīmigu ieguldījumu darbā ar skolēniem un liceja vārda popularizēšanu!
Vēlam panākumus arī turpmāk!

FullscreenBackPlayNext


27.maijā notika nobeiguma pasākums 4.plūsmas licejistiem „Sākumskola, uz redzēšanos!”.

25.maijā Krievu liceju apmeklēja ārzemju studentu grupa (ASV), kuri Daugavpils Universitātē mācās krievu valodu. Viesi tika iepazistināti ar inovācijām mācību un audzināšanas sistēmu Krievu licejā.

Daugavpils Krievu kultūras centrs organizēja radošo konkursu „Krievu dziesma”, kurā vokālais ansamblis „Surprise” ieguva I vietu, „Saules stariņi”- I vietu, „Fantazieri”- I vietu.
Vokālais ansamblis „3DeREM” ieguva konkursa galveno balvu.
Santa Strautmale (8.kl.) ieguva I vietu deklamācijas konkursā „Daudz domu klusībā es pārdomāju”, kas veltīts Sergeja Jeseņina 120.gadadienai.
Konkursā „Ilustrējam Vasņecova pasakas”:
Anna Moskaļova (2.kl.) ieguva 1.vietu, Marija Vorfolomejeva (2.kl.) – 1.vietu, Jana Jaceņuka (2.kl.) – 1.vietu, Olivija Kupate (3.kl.) – 1.vietu, Jelizaveta Meļihova (2.kl.) – 3.vietu.
Nataļja Koreņevska (6.kl.) ieguva galveno balvu konkursā „Garīgā lirika”.FullscreenBackPlayNext


Dabaszinības stunda 4.plūsmas skolēniem „Ceļojums pa kontinentiem”. Stundu vada dabaszinību skolotāja Jeļena Vojevodova.

23.maijā notika Daugavpils Atklātais karatē čempionāts un Sochin Turnīrs.
Georgijs Zalivanskihs (1.kl.) ieguva 1.vietu, Artūrs Kišķelis (4.kl.) ieguva 1., 2., 3.vietu sacensībās.28.maijā Krievu liceja sporta laukumos notiks SPORTA SVĒTKI 1.-8., 10.-11.kl. skolēniem.


Maskavas P.Kapicas fizikas un matemātikas licejs organizēja atklātās internetolimpiādes fizikā un matemātikā, kurās piedalījās 11.plūsmas licejists Dmitrijs Redins.
Dmitrijs ieguva III pakāpes DIPLOMU olimpiādē fizikā un III pakāpes DIPLOMU olimpiādē matemātikā.
Matemātikas skolotāji
Alina Magomedova, Stanislavs Didičs un fizikas skolotāja Tatjana Maslova saņēma PATEICĪBAS par skolēna sagatavošanu olimpiādei.
Priecājamies par panākumiem kopā ar
Dmitriju un matemātikas un fizikas skolotājiem!FullscreenBackPlayNext

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Rusistikas un slavistikas katedra organizēja Latgales skolēnu radošo un zinātnisko darbu konkursu „Krievu valoda, literatūra un kultūra: skats no 21.gadsimta”.
Licejisti piedalījās tajā un ieguva godalgotas vietas:
Aleksejs Meļkovs (6.kl.) – 1.vieta,
Marija Nikolajeva (6.kl.) – 1.vieta,
Jekaterina Fjodorova (6.kl.) – 1.vieta,
Jelizaveta Zalivanskiha (8.kl.) – 1.vieta,
Anna Novosada un Alina Popkova (8.kl.) – 1.vieta,
Aleksandra Drozda (8.kl.) – 1.vieta,
Karina Šneidere (11.kl.) – 1.vieta,
Anna Fjodorova (12.kl.) – 1.vieta,

Alisa Turukova (8.kl.) – 2.vieta,
Edans Geļfands, Gļebs Romanovs, Maksims Germanovičs (6.kl.) – 2.vieta,
Viktorija Tarvide (7.kl.) – 2.vieta,
Julija Zabrodina (6.kl.) – 3.vieta,
Roberts Druzs (7.kl.) – 3.vieta.
Sveicam licejistus un krievu valodas skolotājas Allu Paškeviču, Nataļju Koviļinu, Veru Geļfandi un Ināru Kudrjavsku!25.maijā Krievu licejā notika izglītojošais seminārs 5. un 6.klašu skolēnu vecākiem par narkomānijas profilaksi, kā arī par skoliozes profilaksi.
Semināru vadīja
Policijas koledžas direktore I.Boluža un bērnu ķirurģe S.Vanagele.Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē notika Profesora Cipariņa kluba nobeiguma nodarbība, kurā 9.klašu skolēnu komanda „Trajektorija”: Diana Burakovska, Karmena Karole, Stanislavs Jefimovs, Daniels Narajevs, Darja Gridasova, Diāna Jermolova - ieguva 1.vietu kopvērtējumā.
Individuālajā ieskaitē:
Iļja Repko (8.kl.) ieguva 2.vietu,
Alisa Turukova (8.kl.) - 2.vietu.
Licejistus atbalstīja matemātikas skolotāja
Alina Magomedova.FullscreenBackPlayNext


26.maijā Krievu licejā notika seminārs Latgales reģiona skolotājiem par mācību līdzekli „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”. Semināru vadīja Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka.
Semināra noslēgumā tika izlozēts
planšetdators, kuru laimēja liceja ģeogrāfijas skolotājs Viktors Kudrjavskis.

23.-24.maijā Rīgā notika tenisa turnīrs TK Spars Wilson balva U 14, kurā 7.plūsmas licejists Vladislavs Šingarjovs uzvarēja individuālajās sacensībās.

FullscreenBackPlayNext


23.maijā 3.plūsmas skolēni un plūsmas kuratore Jeļena Vasiļjeva brauca uz Krāslavu. Krāslavā notika ekskursija pa pilsētu. Licejisti apmeklēja Plāteru muižu, ķeramikas darbnīcu un zirgu saimniecību.
Licejā notika skolas parlamenta priekšsēdētāja velēšanas. Par liceja parlamenta priekšsēdētāju tika ievēlēts Dmitrijs Polgujs-Polgins (11.kl.), par priekšsēdētāja vietnieku - Irina Stepanova (10.kl.).
FullscreenBackPlayNext


23.maijā Rīgā notika starptautiskā skolēnu pētniecisko darbu konkursa „Vēsture ap mums” apbalvošanas ceremonija.
Latvijas Prezidents Andris Bērziņš sveica visus klātesošus un novēlēja visiem uzvārētājiem un konkursa dalībniekiem panākumus arī turpmāk.
Šajā konkursa piedalījās 6.plūsmas licejiste
Darja Čertova un ieguva 1.vietu.
Sociālo zinību skolotāja Marina Drozda saņēma ATZINĪBU par skolēnu sagatavošanu dalībai konkursā „Vēsture ap mums”.
Paldies par atbalstu Olgai Zimnikai un Larisai Spolei.
Notika Valsts atklātā fizikas olimpiāde.

  • Dmitrijs Redins (11.kl.) ieguva 2.vietu,
  • Stanislavs Jefimovs (9.kl.) - 3.vietu,
  • Emīls Čunčulis (10.kl.) – 3.vietu,
  • Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – 3.vietu.

Sveicam licejistus un fizikas skolotājas Tatjanu Maslovu un Kristīnu Žuseli!23.maijā Rīgā notika
komandu matemātikas olimpiāde amerikāņu stilā.
Piedalīties olimpiādē tika uzaicinātas skolas, kuras paradīja labākos rezultātus Valsts matemātikas olimpiādē.
No Krievu liceja olimpiādē piedalījās divas komandas.
Komanda:
Dmitrijs Anisko (12.kl.), Raimonds Bogdanovičs (12.kl.), Arturs Petrovs (10.kl.), Pāvels Visvaldis Mackevičs-Maņko (10.kl.), Aleksandrs Konopackis (11.kl.) ieguva ATZINĪBU.
Komanda:
Emīls Čunčulis (10.kl.), Dmitrijs Redins (11.kl.), Andrejs Stupāns (11.kl.), Dmitrijs Kokins (12.kl.), Dmitrijs Uļinskis (12.kl.) saņēma Pateicību par piedalīšanos olimpiādē.
Skolēnus olimpiādei gatavoja matemātikas skolotāji
Stanislavs Didičs, Alina Magomedova, Irina Poļakova un Iveta Zarāne.FullscreenBackPlayNext


23.-24.maijā 10.plūsmas licejisti un kuratore Anžela Mirošņikova bija pārgājienā Aglonas novadā „Mežinieku mājās”.
Rīgā notika X jubilejas Pasaules karatē čempionāts, kuru organizēja Pasaules Karatē konfederācija (WKC) un Latvijas Karatē Asociācija (LKA).
7.plūsmas licejists
Vinsents Sivačovs ieguva 2. vietu kumite shobu ippon (divcīņa) disciplīnā, vecuma kategorijā 14-15 gadi.
Tagad mūsu karatists aktīvi trenējas un gatavojas Starptautiskajam Karatē turnīram
„Daugavpils Fortress”, kas notiks mūsu pilsētā 7. jūnijā, Daugavpils 740 gadu jubilejas svinēšanas ietvaros.

Labie darbi 740
Daugavpilī notika vēstures konkurss 6.klašu skolēniem „Daugavpils slavas aleja”. Liceja komanda: Darja Čertova, Alina Reute, Marija Novicka, Ieva Paļčevska, Pāvels Semjonovs ieguva 1.vietu.
Skolēnus konkursam gatavoja sociālo zinību skolotāja
Marina Drozda.7.maijā visā Eiropā svinēja eTwinning dienu! Skolēni un skolotāji no visas Eiropas veidoja dažādas dzimšanas dienas aktivitātes – „dzīvo eTwinning logo”, kā arī uzņēma fotogrāfijas ar eTwinning baloniem. Dažādus foto par eTwinning dienas svinībām publicēja 56 skolas no Latvijas!
Krievu liceja 6.plūsmas 5.grupas skolēni piedalījās un uzvarēja eTwinning dienas konkursā un saņēma mazas pārsteiguma balviņas par interesantāko fotogrāfiju.
Skolēnus konkursā atbalstīja matemātikas skolotāja
Olga Mikulova.
16.-17.maijā Rīgā notika 2015.gada Latvijas komandu šaha čempionāta fināls.
Elizabete Limanovska (8.kl.) ieguva 3.vietu Jēkabpils komandas sastāva.
Vēlam
Elizabetei veiksmi arī turpmāk!2015. gada 21. maijā Rīgā Eiropas Savienības mājā tika godināta liceja skolēnu komanda "Generatio", kas ar savu darbu «Tempora mutantur, nos et mutamur in illis» piedalījās European Economic and Social Committee Communication Department Online Information Unit organizētajā konkursā„The European Economic and Social Committee's Video Challenge 2015”pārstāvēja Latviju un ieguva 7. vietu.
Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete pasniedza Goda rakstus un balvu Daugavpils Krievu liceja komandas Generatio dalībniekiem Sandra Kalniete daugavpiliešu komandu un viņu skolotāju Ingu Sokolovu uzņems Eiropas Parlamentā Briselē.FullscreenBackPlayNext


Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” organizēja konkursu „Mana Latvija”.
4.plūsmas komanda:
Olga Ļubarska, Karina Bezdele, Eva Ivanova, Ņikita Kovaļovs, Aleksejs Kramorenko, Arina Aļhimenko, Maksims Kirillovs, Solvita Gabrāne, Anna Ignatjeva, Ņikita Zirjanovs – ieguva III vietu.
Licejistus konkursam gatavoja plūsmas kuratore
Anžela Mirošņikova un sociālo zinību skolotāja Margarita Jevstifejeva.
Paldies par atbalstu
Arinai Popovai un Ingai Vasiļjevai!
Notika starptautiskais matemātikas konkurss 4.klases skolēniem „Tik vai … Cik?”.
Jūluja Razumova ieguva atzinību konkursa 4.kārtā.
Konkursa kopvērtējumā:
Arnis Pirožoks – 1.vieta,
Anna Ignatjeva – 2.vieta,
Aleksandrs Ivanča – 3.vieta.
Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un matemātikas skolotājiem!FullscreenBackPlayNext

Labie darbi 740
20.maijā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā notika pilsētas sākumskolas olimpiāžu uzvarētāju sumināšana.
Sveicam ar panākumiem licejistus:
Vladimiru Bazanu, Adrianu Formanicki, Diānu Agafonovu, Jūliju Razumovu, Jekaterinu Ivanovu, Andreju Mihailovu, Lianu Šaterniku, Ignatu Zajecu, Nikolu Samuilovu, Ņikitu Spriņģi, Kseniju Gagarinu, Anastasiju Domaševu, Darinu Saļkovsku un skolotājas: Anitu Zariņu, Anastasiju Seņkovu, Jeļenu Vojevodovu, Ludmilu Burunovu, Svetlanu Elksniņu, Irēnu Okseņuku, Marinu Draboviču!

22.maijā plkst. 18.00 Krievu liceja aktu zālē notiks deju kolektīvu „Kružiliha“ un „Balaguri“ koncerts vecākiem.
Būsiet mīļi gaidīti!17.maijā Ilukstē notika Sporta deju sacensības „Vivat Cup“.
Vera Mirošņikova (1.kl.) ar partneri Andreju Ivaņinoku ieguva I vietu.
Artūrs Fjodorovs (1.kl.) ar partneri Elizabeti Liepu ieguva I vietu.
Sveicam Veru un Artūru ar uzvaru!15.maijā Krievu licejā notika
7. un 8.klašu skolēnu vecāku izglītojošais seminārs par bērnu un vecāku tiesībām un pienākumiem.
Semināru vadīja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Maija Lazdāne.


Sestdien, 16.maijā, koncertzālē "Rīga" tika apbalvoti stipendiju konkursa "Latvijas Maksimālisti" laureāti – stipendijas saņēma 50 talantīgākie un izcilākie Latvijas skolēni.
Konkursā piedalījās 312 skolēni no visas Latvijas. Visaktīvāk pārstāvētās konkursa kategorijas bija sports un veselība, mūzikaunmāksla.
Sporta un veselības kategorijā uzvarēja (stipendija 1500 EUR) 8.plūsmaslicejiste
Elizabete Limanovska – jaunais Latvijas šaha zvaigzneElizabete ir trīskārtējā Latvijas jauniešu čempione šahā un pieckārtējā Eiropas ātrspēles un ātrā šaha čempionātu balvu ieguvēja.
Alisa Turukova (8.kl.) ieguva stipendiju 400 EUR kategorijā „Humanitārās zinības”.
Sveicam Elizabeti un Alisu ar uzvaru!Notika Valsts atklātā matemātikas olimpiāde. Licejisti ieguva godalgotas vietas:

  • Jeļizaveta Sivačova (5.kl.), Maksims Ģermanovičs (6.kl.) – 1.vieta,
  • Aleksandrs Broks (5.kl.), Polina Jeļina (5.kl.), Sergejs Čapulis (6.kl.), Maksims Roļščikovs (6.kl.), Daniels Rožko (8.kl.), Emīls Čunčulis (10.kl.), Arturs Petrovs (10.kl.), Dmitrijs Redins (11.kl.), Dmitrijs Anisko (12.kl.), Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – 2.vieta,
  • Ksenija Žuka (5.kl.), Olga Sergičeva (6.kl.), Diāna Sirņikova (7.kl.), Artūrs Trojans (7.kl.), Alisa Turukova (8.kl.), Pāvels Visvaldis Mackevičs-Maņko (10.kl.) – 3.vieta,
  • Polina Hohlova (5.kl.), Marija Smirnova (5.kl.), Deniss Bogdanovs (6.kl.), Jekaterina Fjodorova (6.kl.), Natalija Koreņevska (6.kl.), Artjoms Marčenko (6.kl.), Tamara Jefremova (8.kl.), Diana Burakovska (9.kl.), Stanislavs Jefimovs (9.kl.), Karmena Karole (9.kl.), Gļebs Gagarins (10.kl.), Sergejs Jaunzems (10.kl.), Artjoms Ņikuļins (10.kl.) – atzinība.

Priecājamies par panākumiem kopā ar mūsu matemātiķiem un matemātikas skolotājiem Svetlanu Elksniņu, Irēnu Okseņuku, Ritu Hrapani, Jekaterinu Klanovsku, Olgu Mikulovu, Ilonu Mackeviču-Maņko, Tatjanu Aliku, Alīnu Magomedovu, Irinu Poļakovu, Ivetu Zarāni, Stanislavu Didiču!FullscreenBackPlayNext


15.maijā 12. klašu skolēniem notika pasākums „Pēdējais zvans”.
Lūk, skaistākie mirkļi:
Anastasija Aņisjko un Beatrise Kazarina (10.kl.) uzvarēja liceja avīzes "Sami o sebe" konkursā "Eiropas eksāmens".
Viktorīnas autors -
Valērija Rakša (10.kl.).
Licejistes tika apbalvotas ar biļetēm uz kino Silver Skreen Cinema!
Paldies par atbalstu biedrībai
"Aizbildnis".Labie darbi 740
Daugavpilī notika zīmējumu konkurss, kurš bija veltīts viesnīcas "Park Hotel Latgola" 10 gadu jubilejai.
Anastasija Studeņņikova ieguva 2. vietu un dāvanas karti (30 EUR).
Jeļizaveta Sivačova (5.kl.), Ieva Paļčevska (6.kl.), Anna Novosada (8.kl.) ieguva Pateicības rakstus.
Licejistes konkursam gatavoja vizuālās mākslas skolotāja
Inga Vasiļjeva.FullscreenBackPlayNext


„Pēdējais zvans” 9.plūsmas licejistiem.
16.maijā Daugavpilī notika Starptautiskais Velokross 2015.
Aļona Vasiļišina (2.kl.) ieguva 2.vietu.Licejs sāk īstenot Eiropas Savienības projektu „Atbalsts inovācijas pieejai Daugavpils Krievu vidusskolā-licejā” (programma ERASMUS +). Projekta ietvaros pedagogi O.Šestakova un A.Seņkova apmeklēja tālākizglītības kursus „Skolēnu radošo spēju un domāšanas iemaņu attīstīšana valodas stundās” un N.Koviļina un I.Paura tālākizglītības kursus „Efektīva skolas vadīšana 21 gadsimtā”. Projekts ilgs līdz 2016.gada 30.jūnijam.
8.maijā visās Latvijas skolās notika Eiropas eksāmens. Šogad Eiropas eksāmenā piedalījušies apmēram 5 000 skolēnu un pieaugušo.
Krievu licejā eksāmenā piedalījās apmēram 150 skolēni no 5.līdz 11.klasei.
1
1.klases skolniece Karina Šneidere ieguva 1.vietu un galveno balvu – ceļojumu uz Briseli 10.-12.klašu grupā.
Sveicam Karinu un skolotājas, kuras atbalstīja licejisti –
Larisu Želvi un Marinu Drozdu!
Labie darbi 740
20.maijā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā (Marijas ielā 1) plkst.13.00 notiks pilsētas sākumskolas olimpiāžu uzvarētāju sumināšana.
Skolēnu saraksts: Vladimirs Bazans, Adrians Formanickis, Diāna Agafonova, Jūlija Razumova, Jekaterina Ivanova, Andrejs Mihailovs, Liana Šaternika, Ignats Zajecs, Nikola Samuilova, Ņikita Spriņģis, Ksenija Gagarina, Anastasija Domaševa, Darina Saļkovska.
Skolotājas: Anita Zariņa, Anastasija Seņkova, Jeļena Vojevodova, Ludmila Burunova, Svetlana Elksniņa, Irēna Okseņuka, Marina Draboviča.
Labie darbi 740
No 20.aprīļa līdz 15.maijam Krievu licejā bija organizēta labdarības akcija „Otrā māja dzīvniekiem”. Akcijas laikā tika savākti 18,5kg - kaķu barība un 43,6kg – suņu barība.
Sirsnīgi pateicamies skolēniem, vecākiem un skolotājiem par ziedojumiem!

13.maijā 8.b klases skolēni piedalījās spēlē- konkursā „Mana pils – Dinabura – Daugavpils” un ieguva 3.vietu.
Komandas sastāvs:
Dāniels Hmeļevskis, Ņikita Klimaševskis, Elizabete Limanovska, Vlads Rutks, Tamara Jefremova, Katerina Borisova, Viktorija Doļa, Kirils Jakovļevs, Arina Leščova un Aleksandrs Petrovs.
Skolēnus atbalstīja kuratore Alīna Ivanova.FullscreenBackPlayNext


Labie darbi 740
Daugavpils pilsētas domes Lielajā zālē notika 2014./2015.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureātu skolotāju apbalvošanas pasākums.
Šajā pasākumā tika apbalvoti 21 liceja skolotājs.
Paldies visiem skolotājiem par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu!
FullscreenBackPlayNext

12.maijā Latviešu kultūras centrā tika apbalvoti Daugavpils labākie skolēni – 2014./2015.mācību gada starptautisko, valsts un novada olimpiāžu, sacensību, festivālu un konkursu laureāti.

Atklāja pasākumu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Viņa sveica visus laureātus un pateicās arī skolotājiem, izglītības metodiķiem un skolu administrācijai par skolēnu motivēšanu un atbalstīšanu, kā arī novēlēja izbaudīt un lietderīgi pavadīt tuvojošos vasaru.


Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Jānis Dukšinskis, sveicot klātesošo, atzīmēja skolēnu sasniegumus un augsto zināšanu līmeni.
Svinīgo pasākumu vadīja Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja skolēni Marina Ivanova (10.kl.) un Maksims Kirsanovs (11.kl.).
Pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils skolu un pilsētas radošie kolektīvi, uzstājās
liceja grupa „3DeREM” (skolotāja Inna Likova).
Dāvids Isakovs (11.kl.) realizēja pasākuma tehnisko atbalstu.
Sirsnīgi priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un skolotājiem!
Back to content | Back to main menu