Daugavpils Krievu vidusskola-licejs


Go to content

Main menu:No 20.aprīlim līdz 15.maijam Krievu licejā notiek labdarības akcija „Otrā māja dzīvniekiem”. Ziedojumus (barību dzīvniekiem) var atstāt pirmajā stāvā barības kastē.


Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē notika
Profesora Cipariņa kluba 4.nodarbība, kurā 9.klašu skolēnu komanda „Trajektorija”: Diana Burakovska, Karmena Karole, Stanislavs Jefimovs, Daniels Narajevs, Darja Gridasova, Diāna Jermolova - ieguva 2.vietu.
Individuālajā ieskaitē:

 • Iļja Repko (8.kl.) – 2.vietu,
 • Alisa Turukova (8.kl.) ieguva 2.vietu.

Licejistus atbalstīja matemātikas skolotāja Alina Magomedova.Daugavpilī notika
pilsētas dabaszinību olimpiāde 2.klašu skolēniem.

 • Andrejs Mihailovs ieguva 2.vietu,
 • Liana Šaternika - 2.vietu,
 • Ignats Zajecs - 2.vietu,
 • Nikola Samuilova - 2.vietu.

Skolēnus olimpiādei gatavoja dabaszinību skolotāja Jeļena Vojevodova.Sveicam Danielu Katrinu Minenko (1.kl.), kura piedalījās starptautiskajā festivālā „TALENT SHOW 2015” un ieguva 2.vietu konkursa nominācijā „Estrādes vokāls”!
Festivāls notika 13.-15.aprīlī uz kruīza kuģa Rīga – Stokholma.

Informācija vecākiem

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments informē, ka pierakstīšanās uz vasaras bērnu nometnēm sāksies 2015.gada 18.aprīlī no plkst.9.00 līdz 12.00 Jaunatnes departamentā (Saules ielā 5a), kā arī pēc tam visu vasaru Jaunatnes departamenta telpās pēc darba grafika.
Šogad Jaunatnes departaments organizē
18 dienas nometnes bērniem vecumā no 6 līdz 14 gadiem. Ēdināšana trīs reizes dienā. Cena 85 EUR.
Jautājumu gadījumā griezties pa tālruni 65422309, mob. +37120286679 Edīte Ivanova – Vecākā jaunatnes lietu speciāliste.
Informācija:
www.jaunatne.daugavpils.lvJ.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā notika konkurss mazākumtautību skolu 7.klašu skolēniem „Lasīt latviski ir moderni!”.
Viktorija Volkova, Polina Braževiča, Vladislavs Minalto un Artūrs Aukšpols ieguva 1.vietu.
Sveicam skolēnus un latviešu valodas skolotāju Inetu Jakoveli!Notika Daugavpils Universitātes olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskala ritenis-2015”.
Dmitrijs Redins (11.kl.) ieguva II vietu,
Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – atzinību,
Aleksandrs Konopackis (11.kl.) – atzinību.
Skolēnus olimpiādei gatavoja informātikas skolotāji Jeļena Bojarune un Oļegs Bojaruns.
Krievu liceja komanda: Diāna Agafonova (4.kl.), Jekaterina Ivanova (4.kl.), Vladimirs Bazans (3.kl.), Anastasija Orlovska (3.kl.) – saņēma UZSLAVAS RAKSTU par aktīvu un radošu piedalīšanos Aspazijas 150.gadadienai veltītajā literārajā spēlē-konkursā un iegūto nomināciju „GUDRĀKIE”.
Skolēnus konkursam gatavoja latviešu valodas skolotājas
Anita Zariņa un Anastasija Seņkova.
Ir zināmi Daugavpils pilsētas angļu valodas olimpiādes 6. un 9.klašu skolēniem.
6.klase:

 • Jūlija Zabrodina – 1.vieta,
 • Līna Ņikitina – 2.vieta,
 • Anna Skorodihina – 2.vieta,
 • Jūlija Šidlovska – 3.vieta.

9.klase:

 • Diana Jermolova – 1.vieta,
 • Jūlija Gornostajeva – 2.vieta,
 • Rodions Maglišs – 3.vieta,
 • Rita Požarska – 3.vieta,
 • Darja Gridasova – 3.vieta.

Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un angļu valodas skolotājām Ludmilu Lastovku un Nadeždu Vasiļjevu!FullscreenBackPlayNext


15.aprīlī Krievu licejā notika bibliotekāra stunda „Pasaku meistara lāde” 1.plūsmas skolēniem, kuru vadīja Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre Natālija Putroma. Jaunie licejisti uzzināja Hansa Kristiāna Andersena biogrāfiju, atkārtoja viņa pasakas un piedalījās dažādās spēlēs un viktorīnās.
Bibliotekāre
Svetlana Grizāne klases stundas ietvaros 3.klases skolēniem novadīja bibliotekāra stundu „Uzziņu literatūras veidi Jaunbūves bibliotēkā”. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt licejistus ar uzziņu literatūru – vārdnīcām, rokasgrāmatām un enciklopēdijām.

2015.gada 15. aprīlī Krievu liceja latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Sokolova ar referātu „Vidusskolēnu pašaudzināšanas diskursa aspekti literatūras stundās: arhetipisku tēlu interpretācija Aspazijas dzejā” piedalījās Aspazijas 150 gadu jubilejai veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās (Gender, Power and Culture Interactions)”, kas notika Rīgā Latviešu biedrības namā.

Projekta "Dienvidlatgales Vecāku forums" ietvaros Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs organizēja un novadīja vizuālās mākslas konkursu "Mana Ģimene".
Tatjana Varakuta (5.kl.), Milana Tarvide (5.kl.), Marija Smirnova (5.kl.), Varvara Kurbatova (9.kl.) saņēma PATEICĪBAS,
Jeļizaveta Sivačova (5.kl.) – ATZINĪBU.

Sveicam meitenes un vizuālās mākslas skolotāju
Ingu Vasiļjevu!Daugavpilij 740
18.aprīlī Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā notiks Dienvidlatgales Vecāku forums „740 stundas līdz pilsētas svētkiem”.
Tiek aicināti visi ieinteresenti!
Vecāku foruma dienas kārtība un pieteikums
Latviešu Kultūras centrā 10.aprīlī notika vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu un jaukto koru skate (pilsētas posms).
Krievu liceja koris ieguva I pakāpes diplomu.
Sveicam mūsu dziedātājus, diriģenti Irinu Hmeļevsku un koncertmeistari Innu Likovu!
Notika
Daugavpils pilsētas latviešu valodas olimpiāde mazākumtautību skolu 5.-6.klasēm.

 • Jūlija Presņakova (5.kl.) ieguva 1.vietu,
 • Anna Jevtušina (6.kl.) – 2.vietu,
 • Ieva Paļčevska (6.kl.) – 3.vietu.

Skolnieces olimpiādei gatavoja latviešu valodas skolotājas Anastasija Seņkova un Ingrīda Kucina.Sveicam 12.klases licejisti
Stefaniju Jančevsku, kura pilsētas diktātu konkursā 10.-12.klašu skolēniem ieguva 1.vietu!
Stefaniju atbalstīja latviešu valodas un literatūras skolotāja
Tatjana Lavrecka.Notika
Nacionālais K.Popera debašu turnīrs.
Irina Stepanova, Artjoms Ņikuļins, Filips Kļims-Afonskis (10.kl.) piedalījās tajā un ieguva 3.vietu.
Paldies par skolēnu sagatavošanu turnīram angļu valodas skolotājai
Irinai Bučinskai!Notika
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Rakstu darbi" Latgales novadā. KONKURSA TĒMA bija „Viss atstāj nospiedumus un pēdas”.

 • Eva Ivanova (4.kl.) ieguva I pakāpes diplomu,
 • Mihalija Geļfande (2.kl.) - II pakāpes diplomu.

Meiteņu darbi tika nosūtīti uz konkursa valsts posmu.Izabella Kaigorodova (1.kl.), Natālija Pavloviča (3.kl.), Viktorija Latkovska (2.kl.), Vika Šarova (2.kl.) ieguva ATZINĪBAS RAKSTUS par aktīvu piedalīšanos pilsētas zīmējumu izstādē „Dziesma un deja vieno mūs”.
Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistēm un vizuālās mākslas skolotāju Ingu Vasiļjevu!Eiropas eksāmens
13.aprīlī Krievu licejā notika 6.-11.klašu skolēnu tikšanās ar Eiropas Savienības mājas pārstāvjiem Ansi Bogustovu un Dagni Dāboliņu Eiropas eksāmena sagatavošanas ietvaros.
Viesi organizēja nodarbību, kur stāstīja par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem, Latvijas prezidentūru ES Padomē un citiem.


Lietuvā notika starptautiskās daiļslidošanas sacensības „Kaunas Ice Spring Cup 2015”.
Viktorija Ziņenko (.kl.) ieguva 1. vietu,
Karolina Kosenoka (1.kl.) - 3. vietu,
Nikola Guščina (1.kl.) – 3. vietu.

SSE Rīgā (Stockholm School of Economics) notika runas konkurss angļu valodā, kuru organizēja un novadīja The English Speaking Union Latvia.
Marija Kucenko (12.kl.) ieguva ATZINĪBU.
Licejisti konkursam gatavoja Svetlana Veligura.


Dejotāju kolektīvs „Factory Kingz” - Marats Gatjatulins (2.kl.) un Konstantins Čemodanovs (2.kl.) – piedalījās starptautiskajās breika deju sacensībās BREAKMNANIA 2015, kuras notika 11.aprīlī Polijā.
Zēni izcīnīja 2.vietu.

Notika valsts vēstures olimpiāde.
Diāna Jermolova (9.kl.) ieguva 3.vieta.
Licejisti olimpiādei gatavoja vēstures skolotāja
Larisa Želve.FullscreenBackPlayNext

9.aprīlī Krievu licejā viesojās 30 latviešu valodas un literatūras skolotāji no Alūksnes novada.
Pieredzes apmaiņas semināra ietvaros MK vadītāja Lilija Meinerte iepazīstināja viesus ar Daugavpils Krievu liceja un latviešu valodas un literatūras skolotāju MK darba aktualitātēm. Savā pieredzē dalījās skolotājas Tatjana Lavrecka, Anita Bukeja, Inga Sokolova. Skolotāji apmeklēja atklātās stundas 4.klasē (skolotāja Anastasija Seņkova), 6.klasē (skolotāja Ingrīda Kucina), 7.klasē (skolotāja Ineta Jakovele), 11.klasē (skolotāja Inga Sokolova).
Viesi pateicās par atsaucību, ieguldīto darbu, radošumu un augsto profesionalitāti.
No 2015. gada 1. aprīļa līdz 30. aprīlim Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” organizē eseju konkursu Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jauniešiem „Rainis. Aspazija. Daugavpils.”.
Konkursā aicināti piedalīties Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jaunieši 7. -12. klašu skolēni, kuri savu radošo izpausmi pauž literārā valodā.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa -
http://www.rotkocentrs.lv/rmc/jaunumi/eseju_konkurss_jauniesiem/lv
Vairāk informācijas 654 30273.
Eseju un aizpildītu konkursa pieteikumu anketu iesniegt elektroniski
baiba.priedite@daugavpils.lv līdz 2015. gada 30. aprīlim.Latgales Centrālā bibliotēka organizēja un novadīja īsfilmu konkursu „IKT manā nākotnes profesijā” E-prasmju nedēļas ietvaros.
Aleksandrs Konopackis, Marks Gipters un Kirils Vološins (11.kl.) piedalījās tajā un ieguva 1.vietu.
Skolas bibliotekāre
Jeļena Kolpakova saņēma no Latgales Centrālo bibliotēkas PATEICĪBU par atsaucību, radošu sadarbību un sirsnīgu atbalstu, par veltīto laiku bērnu un jauniešu izglītošanā.
Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingai Sokolovai par atbalstu!FullscreenBackPlayNext


Krievu licejā notika 9.-12.klašu skolēnu tikšanās ar 2013.-2014.gada absolventiem – tagad Rīgas Stradiņa universitātes studentiem Jūliju Jegorovu, Darju Rubcovu, Diānu Medvecku, Aleksandru Vasiļjevu, Viktoriju Novojenko, Irinu Kaļiņinu.
Valsts atklātajā krievu valodas un literatūras olimpiādē licejisti ieguva godalgotas vietas:

 • Anna Fedotova (8.kl.) – 1.vietu,
 • Darja Gridasova (9.kl.) – 1.vietu,
 • Anna Fjodorova (12.kl.) – 1.vietu,
 • Taļa Geļfande (8.kl.) – 2.vietu,
 • Vaclavs Koržeņevskis (11.kl.) – 2.vietu
 • Diāna Jermolova (9.kl.) - 2.vietu.

Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un krievu valodas un literatūras skolotājām Nataļju Koviļinu, Allu Paškeviču, Ināru Kudrjavsku!
Daugavpilī notika erudītu viktorīna pilsētas 10.klašu skolēniem „Domā citādāk – veselīgāk!”.
Evita Daugule, Valērija Klopova, Andrejs Sargsjans un Marks Šilins ieguva 1.vietu.
Skolēnus konkursam gatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja
Tatjana Lavrecka.
Pateicamies arī aktīvajiem palīgiem mākslas un mūzikas jautājumos
Natālijai Hodasevičai un Beatrisei Kazarinai! Īpašs paldies radošajai videoklipa grupai Violai Oļeiņikovai, Sergejam Veselovam un Iļjam Uļjanovam!Informācija vecāko klašu skolēniem
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (ISMA) Latgales filiāle aicina 10.,11. un 12. klašu skolēnus piedalīties Olimpiādē "ISMA-Intelekts - 2015" 2015.gada 11.aprīlī šādos priekšmetos: svešvaloda, latviešu valoda, krievu valoda, tūrisms.
Olimpiāde notiks Daugavpilī.
Pieteikšanās Olimpiādei ir līdz
9.aprīlim ieskaitot, zvanot pa telefonu 27867438 vai rakstot latgales.filiale@isma.lv vai ingrida.makna2@gmail.com.
Vairāk informācijas par Olimpiādi "ISMA-Intelekts - 2015": www.isma.lv.Bibliotēkas jaunumi
7.aprīlī Krievu licejā notika bibliotekāra stunda „Mūsu adrese - Jaunbūve” 4.plūsmas skolēniem, kuru vadīja Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre Natālija Putroma. Stunda tika novadīta
Daugavpils 740.gadu jubilejas pasākumu ietvaros.

FullscreenBackPlayNext


Lūdzu balsojiet par Lieldienu olām, ko izkrāsojuši mūsu licejisti. Viņu darbi ir apskatāmi dažādās pilsētas vietas. Konkurss notiek līdz 12.aprīlim. Vienības laukumā ir balsošanas kastīte, kurā jāiemet olas numurs.
Konkurss skolēniem
Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) rīko konkursu jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem - „Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2015" un aicina Latvijas skolu skolēnus pieteikties dalībai tajā.
Sacensību mērķis ir
paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēda vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa, lai samazinātu satiksmes negadījumu skaitu.
Sīkāka informācija par pasākumu mājaslapā .Ja rodas jautājumi, kas saistīti ar Jauno satiksmes dalībnieku foruma norisi, rakstiet uz e-pastu
Konkursa nolikums un Sacensību grafiksKonkurss jauniešiem
Uzņem videoklipu GREIPFRŪTAM un saņem 150.00 EUR!
28., 29., 30.maijā un 1.jūnijā Daugavpilī notiks II īsfilmu starptautiskais festivāls GREIPFRŪTS.
28.maijā festivāla ietvaros notiks
konkurss "POP CLIP GREIPFRŪTS".
Par konkursa dalībniekiem var būt jaunieši līdz 25 gadu vecumam, kuri dzīvo Daugavpilī.
Konkursa nosacījumi - uzņemt videoklipu pēc sava izvēlētā skaņdarba. Visi atsūtītie darbi tiks izskatīti un labākie tiks atlasīti un parādīti skatītājiem 28.maijā. Pēc visu darbu demonstrēšanas, skatītāji izvēlēsies uzvarētāju ar balsošanas palīdzību.
Galvenā balva - 150.00 EUR - saņems klips, kas ieguva vislielāku balsu daudzumu.
Sīkāka informācija
www.facebook.com/greipfruts.FullscreenBackPlayNext


1.aprīlī 8.plūsmas skolēni apmeklēja Daugavpils Jaunbūves bibliotēku, kur notika informatīvs pasākums "Informācijas tehnoloģijas Latgales Centrālajā bibliotēkā" E-prasmju nedēļas ietvaros.
LCB IT speciālists
Agris Gruntmanis iepazīstināja licejistus ar Latgales Centrālas bibliotēkā pieejamajām informācijas tehnoloģijām un iemācīja lietot bibliotēkas elektroniskā kataloga mobilo versiju.
Notika valsts atklātā ķīmijas olimpiāde.

 • Stanislavs Jefimovs (9.kl.) ieguva 1.vietu,
 • Emīls Čunčulis (10.kl.) – 3.vietu,
 • Jaļizaveta Zalivanskiha (8.kl.) – atzinību,
 • Arturs Petrovs (10.kl.) – atzinību,
 • Vaclavs Koržeņevskis (11.kl.) – atzinību.

Licejistus olimpiādei gatavoja ķīmijas skolotāja Irina Halatina.Notika pilsētas krievu valodas olimpiāde:

 • Diāna Agafonova (4.kl.) – 1.vieta,
 • Darina Saļkovska (4.kl.) – 2.vieta,
 • Anastasija Domaševa (4.kl.) – atzinība.

Skolēnus olimpiādei gatavoja krievu valodas un literatūras skolotāja Ludmila Burunova.Daugavpilī notika pilsētas atklātā matemātikas olimpiāde:

 • Vladimirs Bazans (3.kl.) – 1.vieta,
 • Adrians Formanickis (3.kl.) – 1.vieta,
 • Ņikita Spriņģis (3.kl.) – 3.vieta,
 • Ksenija Gagarina (3.kl.) – atzinība.

Sveicam skolēnus un matemātikas skolotāju Svetlanu Elksniņu!FullscreenBackPlayNext


30.martā Krievu licejā notika pedagoģiskā sēde „Mājas darbu efektivitāte mūsdienu izglītības apstākļos”. Sēdē uzstājās direktora vietniece metodiskajā darbā Nataļja Koviļina un pastāstīja par pamatnoteikumiem, kas ietekmē mājas darbu efektivitāti un par mūsdienu mājas darbu formām, savā pieredzē dalījās skolotājas Larisa Želve, Vera Geļfande un Olga Mikulova.

Daugavpilī notika pilsētas konkurss „Labākais skolēnu preses izdevums”, kuru rīkoja Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” un Daugavpils pilsētas skolēnu un studentu parlaments.
Liceja avīze „Sami o sebe” tika atzīta kā „Labākais preses izdevums”.
Sveicam mūsu žurnālistus, avīzes redaktori Anastasiju Artemjevu (10.kl.) un direktori Veru Geļfandi un gaidām arī turpmāk interesantus rakstus!

Notika pilsētas mēroga izteiksmīgas runas konkurss 1.klašu skolēniem.

 • Artjoms Glotovs ieguva III vietu,
 • Valerija Lebede – pateicību.

Licejistus konkursam gatavoja Krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Petroviča.FullscreenBackPlayNext


3.plūsmas skolēni apmeklēja Mākslas Marka Rotko centru, kur notika Lieldienu darbnīca.
Tiek pasludināts Jaunās ēdamzāles dizaina projekta konkurss.
Konkursa mērķis:
Atrast grafisko un krāsu risinājumu jaunās ēdamzāles sienu noformējumā.
Konkursa noteikumi:
- Darbs var tikt izpildīts grafiskā tehnikā A3 formātā,
- Konkursā var piedalīties liceja skolēni un vecāki,
- Konkurss notiks divās kārtās:
1.kārtā konkursa dalībnieki iesniedz savas idejas un projektus. Darbam jāpieliek paskaidrojums.
2.kārtā labākais darbs tiks pilnveidots un radošā darba grupa, kuras sastāvā iekļauti liceja skolotāji, skolēni un vecāki, realizēs projektu nepieciešamā mērogā.
Darbu iesniegšanas termiņš:
līdz 2015. gada 30. aprīlim.
Jautājumu gadījumā griezties pie vizuālās mākslas skolotājas Ingas Vasiļjevas (203.kab.)
Konkursa nolikums28.martā Lietuvā notika breika deju sacensības starp iesācējiem un junioriem līdz 14 gadiem.
Kategorijā līdz 14 gadiem
2.vietu izcīnīja Marats Gatjatulins (1.klase). Starp junioriem līdz 14 gadiem uzvaru guva Daniils Galicins (3.klase) ar iesauku "Duracell".
Apsveicam dejotājus ar kārtējiem panākumiem!

No 2015. gada 30.marta sāksies 13 - 14 gadu vecu pusaudžu reģistrācija vasaras nodarbinātības (no 1. līdz 12.jūnijam) pasākumam.
Krievu licejā dokumentus pieņems direktores vietniece audzināšanas darbā
Alīna Grigorjeva 104.kabinetā līdz 10.aprīlim.
Izvērtēšanas darbs notiks no 13.aprīļa līdz 22.aprīlim. Skolēniem atlases rezultāti tiks paziņoti 2015. gada 23.aprīlī.
Iesniegums un informācija par pasākumu šeit
.
FullscreenBackPlayNext


3. un 4.plūsmā notika klases stunda „Pats sev ārsts” no cikla „Veselīgs dzīves veids”.
Skolas medmāsa
Natalija Šamalujeva stāstīja par pirmo palīdzību nelaimes gadījumos un rādīja, ka palīdzēt cietušajam, ja viņam ir dzīvnieku kodumi, sasitumi, lūzumi, saules dūriens, apdegumi, brūces.
FullscreenBackPlayNext


26.martā liceja bibliotēkā notika krievu valodas stunda 1.plūsmas skolēniem „Mani draugi – vārdnīcas”. Skolas bibliotekāre Jeļena Kolpakova iepazīstināja mazo licejistus ar dažādām vārdnīcām – skaidrojošām, frazeoloģiskām, pareizrakstības un citām vārdnīcām.
Konkurss 4.-12.klašu skolēniem
“ZZ Čempionāts” jau 9. gadu pēc kārtas aicina pieteikties 4. – 12. klašu skolēnus no visas Latvijas, lai piedalītos atjautīgā, aizraujošā un draudzīgā cīņā par uzvaru un lieliskām balvām – ceļojumu, viedtelefoniem no Huawei un superforšu pārgājienu pa Latviju.
Piedalies! Piesaki savu klasi www.zzcempionats.lv , saņem mājas darbu, un visi kopā aizpildiet to līdz 9. aprīlim. Tiekamies “ZZ Čempionātā”!
Sīkākā informācija par ZZ Čempionātu sk. šeit.FullscreenBackPlayNext


25.martā 9.plūsmas komandas „Fenista lente” ( Anastasija Kamenska, Dominika Matvejeva, Maksims Mislins, Vladislavs Verigo) un „Impulss” (Jekaterina Likova, Pāvels Jeremenko, Jeļizaveta Petrova, Varvara Kurbatova) piedalījās pilsētas konkursā „Arodskolu izaicinājums”. Komanda „Fenista lente” ieguva 1.vietu.
Sveicam skolēnus, plūsmas kuratori Jeļenu Vasiļjevu un karjeras konsultanti Tatjanu Ņesteruku!
Konkurss 5.-12.klašu skolēniem
Valsts kancelejas rīko video konkursu „MŪSU 4. MAIJA DEKLARĀCIJA”.
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par neatkarību kā svarīgāko Latvijas sabiedrības vērtību.
Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirta balva ar mērķi sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes video filmēšanas, aismošanas, skaņas ieraksta un montāžas jomā.
Konkursā aicināti piedalīties Latvijas pamatskolu (5.-9.klase) un vidusskolu (10.-12.klase) skolēni. Informāciju par konkursu Valsts kanceleja publicē Ministru kabineta mājaslapā
www.mk.gov.lv.
Aizpildītā pieteikuma anketa, kurai pievienota saite uz video, jānosūta līdz 2015.gada 12.aprīļa plkst.18.oo

Konkursa nolikums šeit
FullscreenBackPlayNext


24.-25.martā 1.plūsmas skolēni apmeklēja Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeju, kur notika interaktīvā programma „Senās Lieldienu tradīcijas”.

FullscreenBackPlayNext


APSVEICAM Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa godalgoto vietu ieguvējus:
Latviešu literatūras zinātne: Aleksandra Koblence (11.kl.) – 1.vieta,
Ekonomika: Darja Ņevedomska (11.kl.) – 2.vieta,
Cittautu valodniecība (krievu): Anna Fjodorova (12.kl.) – 1.vieta, Viktorija Šingarjova (12.kl.) – 1.vieta,
Cittautu valodniecība (angļu): Anna Januško (12.kl.) – 1.vieta,
Ķīmija: Vladislavs Murzjonoks un Diāna Matkeviča (12.kl.) – 1.vieta,
Socioloģija: Artūrs Ivanovs un Anna Aina Aļehna (12.kl.)– 3.vieta.

Visi zinātniski pētnieciskie darbi ir izvirzīti Latvijas 39.skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei-konkursam Rīgā.
Sirsnīgie novēlējumi licejistiem un skolotājiem - Ingai Sokolovai, Inārai Kudrjavskai, Irinai Bučinskai, Ivetai Laurenai, Larisai Želvei, Irinai Halatinai!24.martā Krievu liceja viesojās bibliotekāres no Magdeburgas (Vācija). Viesi iepazīstinās ar skolu un skolas bibliotēku. Vācu kolēģes interesējās par mūsu bibliotēkas struktūru, funkcijām, darbošanās īpatnībām. Bibliotekāres no Vācijas atzinīgi novērtēja skolas bibliotekāres Jeļenas Kolpakovas darbu.
11.klases komanda GENERATIO ar video «Tempora mutantur, nos et mutamur in illis» iekļuva desmitniekā.
Licejisti pateicas visiem par balsošanu.Alisa Proščinko (4.kl.) ieguva 2.vietu turnīrā „Draudzība” mākslas vingrošanā Rīgā.

16. – 21.martā Rīgā notika Latvijas 2015.gada jauniešu šaha čempionāta finālsacensības.
Turnīrā jaunietēm līdz 16 gadiem 8.plūsmas licejiste – meistarkandidāte
Elizabete Limanovska izcīnīja savu ceturto Latvijas čempiones titulu.
Daniils Horobrijs (4.kl.) šogad kļuva par trīskārtējo Latvijas čempionu.
Marija Nikolajeva (6.kl.)izcīnīja sudraba medaļu.


14.martā licejā notika
skolas dabaszinību olimpiāde, kurā piedalījās 29 skolēni no 2.plūsmas.

 • Andrejs Mihailovs ieguva 1.vietu,
 • Liana Šaternika – 2.vietu,
 • Nikola Samuilova – 3.vietu,
 • Ignats Zaicevs un Jekaterina Romanova – atzinību.

Olimpiādi organizēja un novadīja dabaszinību skolotāja Jeļena Vojevodova.
21.-22.martā Bremenē notika starptautiskās sacensības daiļslidošanā Bremen Open Cup.

 • Nicola Guščina (1.kl.) ieguva 1.vietu,
 • Karolina Kosenoka (1.kl.) - 2 vietu.


Eiropas Komisijas ģenerāldirektorāts izsludina video konkursu „Ko Tev nozīmē apvienotā Eiropa?”. Konkursā var piedalīties Eiropas Savienības jaunieši vecumā no 13 līdz 15 gadiem.
Liec lietā izdomu un laimē ceļojumu uz Briseli! Nofilmē savu pieredzi un izklāsti savu viedokli vienas minūtes ilgā video!
Informācija par konkursu un nolikums
2015. gadā viesnīca
“Park Hotel Latgola” svin savu 10 gadu jubileju! Šim notikumam par godu tiek izsludināts zīmējumu konkurss, kur aicinām piedalīties Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu 5.- 9. klašu skolēnus.
Lai piedalītos konkursā, ir jāiesniedz pašu veidots zīmējums A4 vai A3 formātā, kas ir izpildīts jebkurā tehnikā. Konkursa dalībniekiem savos darbos ir jāatspoguļo atbilde uz jautājumu:
„Kas ir LATGOLA?”. Tajos jāparāda dalībnieku priekšstats par viesnīcu, pasākumiem un norisēm tajā, tās darbu, kā arī viesnīcas “Park Hotel Latgola” nozīmi Daugavpils pilsētas ikdienas dzīvē!
Darbi ir jāiesniedz līdz 2015. gada 4. maijam, nosūtot pa pastu viesnīcai “Park Hotel Latgola”, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401 ar norādi “Zīmējumu konkurss” vai jāienes viesnīcā un jānodod viesnīcas administratoram (“Viesu uzņemšana”).
NolikumsNotika Latgales novada sākumskolas skolēnu zīmējumu konkurss “Es biju teātri”.
Izabella Kaigorodova (1.kl.), Juliana Lukša (1.kl.), Marija Varfolomejeva (2.kl.) ieguva 2.vietu,
Mihalija Geļfande (2.kl.), Anna Ignatjeva - 3.vietu.
Skolnieces konkursam gatavoja vizuālās mākslas skolotāja Inga Vasiļjeva.
1.plūsmas licejists Sebastians Žigarkovs BFC „Daugava” bērnu futbola komandas sastāvā ieguva 1.vietu sacensībās „Visagino Tarptautinio mažojo futbolo turnyro – 2015”, kuras notika Lietuvā Visaginā.
Notika kārtējā nodarbība
Jauno Ģeogrāfu skolā „Latiņamerikas ģeogrāfija”.
Arturs Petrovs (10.kl.) ieguva 2.vietu un kopvērtējumā licejistam ir 2.vieta.
Konkursam
Artura gatavoja ģeogrāfijas skolotājs Viktors Kudrjavskis.
Ogrē notika starptautiskās sacensības karatē „Ogre KARATE CUP 2015”.
Artjoms Melihovs
(6.kl.) un Sergejs Čapulis (6.kl.) ieguva bronzas medaļas.Notika valsts matemātikas olimpiāde. Licejisti ieguva godalgotas vietas:

 • Arturs Petrovs (10.kl.) – 1.vieta,
 • Dmitrijs Anisko (12.kl.) – 1.vieta,
 • Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – 2.vieta.

Priecājamies par panākumiem kopā ar matemātikas skolotājiem Stanislavu Didiču, Irinu Poļakovu, Alinu Magomedovu, Ivetu Zarāni!Konkurss
No 2015. gada 9.marta līdz 15.maijam Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” organizē konkursu Daugavpils pilsētas bērniem „Pastaiga Daugavpilī”.
Konkursa dalībnieki: Bērni vecumā līdz 11 gadiem.
Konkursa mērķis: Akcentēt bērnu radošās darbības nozīmi personības attīstībā un popularizēt Daugavpilī dzīvojošo bērnu māksliniecisko jaunradi.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketaZīmējumu konkurss
No 2015. gada 6.marta līdz 31.martam projekta "Dienvidlatgales vecāku forums" ietvaros tiek izsludināts zīmējumu konkurss 5.-9. klašu skolēniem „Mana ģimene” .
Zīmējumu konkursa mērķis ir mudināt Daugavpils pilsētas, Krāslavas un Daugavpils novada bērnus un jauniešus domāt par ģimenes nozīmi un attēlot, kādu bērns un jaunietis redz savu ģimeni.
Zīmējumus var atnest vai nosūtīt konkursam „Mana ģimene” līdz 2015.gada 31. Martam uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi (Saules ielā 7, 20. Kabinets).
Nolikums un informācija par konkursu


Liceja 5.klases komanda: Marija Smirnova, Jeļizaveta Sivačova, Ņikita Ļipins - piedalījās pilsētas krievu literatūras konkursā par J. Oļešas grāmatu „Trīs resnvēderi” un ieguva 1.vietu.
Komandu konkursam gatavoja krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Petroviča.7.klases komanda:
Olga Pahomova, Viktorija Tarvide, Jana Volčeka, Ilija Volkovs – ieguva 1.vietu pilsētas konkursā „Iepazīšanās ar Čehovu”.
Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un literatūras skolotāju Allu Paškeviču!
Notika valsts informātikas olimpiāde.
Emīls Čunčulis (10.kl.) ieguva sudraba medaļu. Licejists tika uzaicināts piedalīties atlases sacensībās starptautiskajai olimpiādei.
Vēlam veiksmi Emīlam un informātikas skolotājam
Oļegam Bojarunam!Pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klases skolēni ieguva godalgotas vietas:

 • Anna Fedotova, Dainis Kļaviņš – 1.vieta,
 • Alisa Turukova, Jelizaveta Zalivanskiha, Daniels Rožko – 2.vieta.

Skolēnus olimpiādei gatavoja angļu valodas skolotāja Nadežda Vasiļjeva.Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs „Jaunība” organizēja un novadīja
pilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursu „Rakstu darbi”.

 • Mihalija Geļfande (2.kl.), Eva Ivanova (2.kl.) ieguva 1.vietu,
 • Eva Paļčevska (6.kl.) – 2.vietu,
 • Anna Dzalbe (5.kl.), Jelizaveta Sivačova (5.kl.) un Milana Tarvide (5.kl.) saņēma pateicības par piedalīšanos konkursā.

Skolotāji Larisa Spole, Inga Vasiļjeva un Oļegs Kolpakovs tika apbalvoti ar ATZINĪBĀM par skolēnu sagatavošanu konkursam.FullscreenBackPlayNext


12.-13.martā 10.plūsmas skolēniem tika organizētas klases stundas „Uzturs un veselība”, kuru vadīja skolas medmāsa Natālija Šamalujeva.
Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) izsaka PATEICĪBU Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja kolektīvam par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus tālākām studijām.
Skolēni, kas absolvējuši SSE Riga:
Jevgeņijs Jesiļevskis (2000.g.absolvents), Vadims Korsaks (2011.g. absolvents), Jeļena Oļehno (2002.g. absolvente), Veronika Sokolova (2004.g. absolvente), Jeļena Sokolovska (2004.g. absolvente ), Olga Babina (2008.g. absolvente), Irina Beinaroviča (2009.g. absolvente), Andrejs Deļmans (2007.g. absolvents), Natālija Gņezdova (2007.g. absolvente), Santa Kratule (2013.g. absolvente), Dmitrijs Minajevs (2010.g. absolvents), Aleksandrs Ribņikovs (2007.g. absolvents), Jūlija Šeršņova (2010.g. absolvente), Vadims Sokolovs (2008.g. absolvents), Marija Timofejeva (2009.g. absolvente), Vladislavs Voicehovich (2012.g. absolvents).
Krievu licejā ir beigusies valsts un Eiropas Komisijas finansēta programma „Skolas auglis”, kura darbojās no 2014.gada 3.novembra līdz 2015.gada 27.februārim un veicināja veselīgas ēšanas paradumus.
Programmas ietvaros visi 1.-9.plūsmas skolēni saņēma bezmaksas augļus un dārzeņus.
Ceram, ka arī nākamajā gadā šī programma saņems atbalstu.
Mēs pateicamies KS
„Baltijas Dārzeņi” par savlaicīgu un kvalitatīvu dārzeņu un augļu piegādi uz mūsu skolu.FullscreenBackPlayNext


5.martā notika pilsētas sacensības vieglatlētikā „Cerība - 2015”.
Liceja zēnu komanda: Fomins Jevģenijs (3. kl.), Prosčinko Daniils (5. kl.), Kronijenko Sandis (5. kl.), Frolovs Dmitrijs (5. kl.), Golovļovs Ēriks (5. kl.), Varakuta Aleksandrs (3. kl.), Gridasovs Grigorijs (3. kl.), Kiškelis Artūrs (4. kl.) ieguva 3. komandas vietu.
Komandu trenē sporta skolotāja
Ludmila Kravcova.
Notika novada atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde. Licejisti ieguva godalgotas vietas:

 • Anna Fedotova (8.kl.), Taļa Geļfande (8.kl.), Diāna Jermolova (9.kl.), Arturs Petrovs (10.kl.), Darja Gridasova (9.kl.), Juta Pulijana (11.kl.), Vaclavs Koržeņevskis (11.kl.), Anna Fjodorova (12.kl.) – 1.vieta,
 • Alisa Turukova (8.kl.), Rita Požarska (9.kl.), Valērija Rakša (10.kl.), Olga Beluza (12.kl.) – 2.vieta,
 • Valērija Klopova (10.kl.), Karina Šneidere (11.kl.) – 3.vieta.

Anna Fedotova, Taļa Geļfande, Diāna Jermolova, Arturs Petrovs, Darja Gridasova, Juta Pulijana, Vaclavs Koržeņevskis, Anna Fjodorova tika izvirzīti uz valsts posmu.
Sveicam licejistus un krievu valodas un literatūras skolotājas Nataļju Koviļinu, Allu Paškeviču, Ināru Kudrjavsku!
9.martā Daugavpilī notika pilsētas konkurss „Jauno Erudītu Kauss – 2015”. 8.klašu komanda: Anna Fedotova, Daniels Rožko, Vlads Petkuns, Dainis Kļaviņš, Mihails Frolovs, Mihails Tribis – ieguva 1. vietu.
Priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un skolotājām Alinu Ivanovu, Larisu Želvi, Marinu Drozdu un Ingunu Kostenko!Notika Daugavpils jauno dabaszinātnieku spēle-konkurss „Per aspera ad astra”. 7.plūsmas komanda: Diāna Sirņikova, Arturs Potašovs, Liāna Sļedevska, Viktorija Tarvide – ieguva 3.vietu.
Komandu konkursam gatavoja dabaszinību skolotāja Jeļena Vojevodova.Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notika
Latgales novada tautas deju kolektīvu atlases skate.
5.-9.klašu un 9.-12.klašu deju kolektīvi „Balaguri” ieguva I pakāpes DIPLOMUS.
Krievu liceja tautas deju kolektīva „Balaguri” vadītāja Arina Popova saņēma PATEICĪBU par ieguldīto darbu.Notika
Daugavpils pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde. Licejisti ieguva godalgotās vietas:
Dmitrijs Jaunzems (12.kl.) – 1.vieta,
Imants Kornijenko (11.kl.) – 2.vieta,
Raimonds Bogdanovičs (12.kl.) – 2.vieta,
Gļebs Gagarins (10.k.) – 3.vieta,
Maksims Mihailovs (12.kl.) – atzinība.
Skolēnus olimpiādei gatavoja ģeogrāfijas skolotājs Viktors Kudrjavskis.FullscreenBackPlayNext


Bibliotēkas jaunumi
5.-6.martā Krievu licejā notika bibliotekāra stunda „Jaunākā latviešu oriģinālliteratūra” 10.plūsmas skolēniem, kuru vadīja Jaunbūves bibliotēkas bibliotekāre Natālija Leikuma. Licejisti tika iepazīstināti ar latviešu autoriem: Dainu Avotiņu, Paulu Bankovski, Andri Kolbergu, Andu Līci, Māri Martinsonu, Ivaru Podnieku, Gundegu Repši, Dzintru Žuravsku, Māru Zālīti, Nellu no Krotes, Elvitu Ruku, Leldi Stumbri, Māru Svīri, Osvaldu Zebri un viņu darbiem.
Bibliotēkas jaunumi

Liceja bibliotēka saviem lasītājiem ir sagādājusi daudzveidīgu jauno grāmatu klāstu.
Aicinām iepazīties apmēram ar 150 jaunām grāmatām – gan ar daiļliteratūru latviešu un krievu valodā, gan ar daudzpusīgu nozaru literatūru.
Novēlam visiem atrast sev kādu interesantu grāmatu ziemas vakaram!

Pamatojies uz grozījumiem saistošajos noteikumos „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā” ar 5.martu Daugavpils izglītības iestādes skolēni var izmantot jebkuru sabiedriskā transporta veiduunmaršrutu uzrādot iepriekš izsniegto skolēna bezmaksas biļeti. Jauni braukšanas dokumenti šogadnetiks izsniegti.
FullscreenBackPlayNext


Karjeras izglītība
Notika klases stunda „Mana nākamā profesija – skolotājs” 4.klašu skolēniem.
Notika pilsētas matemātikas olimpiāde. Licejisti ieguva godalgotās vietas:

 • Polina Jeļina (5.kl.), Jeļizaveta Sivačova (5.kl.), Polina Hohlova (5.kl.), Natalija Koreņevska (6.kl.), Artjoms Marčenko (6.kl.) – 1.vieta;
 • Marija Smirnova (5.kl.) , Aleksandrs Broks (5.kl.), Maksims Roļščikovs (6.kl.), Vinsents Sivačovs (7.kl.), Artjoms Titovičs (7.kl.), Alisa Turukova (8.kl.), Daniels Rožko (8.kl.) - 2.vieta;
 • Sofija Verhoviča (4.kl.), Kristiāns Čunčulis (5.kl.), Ēriks Golovļovs (5.kl.), Jekaterina Fjodorova (6.kl.), Natālija Bogdaņenko (6.kl.), Julija Zabrodina (6.kl.), Deniss Bogdanovs (6.kl.), Valērija Ivanova (7.kl.), Liāna Sļedevska (7.kl.), Diāna Sirņikova (7.kl.) – 3.vieta;
 • Diāna Agafonova (4.kl.), Daniils Horobrijs (4.kl.), Olga Sergičeva (6.kl.), Elīna Meinerte (7.kl.), Sergejs Pukinskis (7.kl.), Ilija Volkovs (7.kl.), Tamara Jefremova (8.kl.), Jeļizaveta Zalivanskiha (8.kl.) – atzinība.

Skolēnus olimpiādei gatavoja matemātikas skolotājas Svetlana Elksniņa, Irēna Okseņuka, Ilona Mackeviča – Maņko, Alina Magomedova, Rita Hrapane,
Jekaterina Klanovska.10.klases komanda:
Eleonora Kursiša, Evita Daugule, Sergejs Veselovs, Marks Šilins - piedalījās pilsētas konkursā „Laimes dzejnieks”, kurš tika veltīts Fricim Bārdam, un ieguva 1.vietu.
Komandu konkursam gatavoja latviešu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Lavrecka.27.februārī Daugavpilī notika starptautiskais mūsdienu deju konkurss "Zvaigžņu virpulis". Mūsu pilsētu pārstāvēja breika dejotāju komanda "Factory Kingz", kuras sastāvā dejo Daniils Galicins (3.kl.). Breika dejotāji izcīnīja 2.vietu.
FullscreenBackPlayNext


Krievu licejā notika Disko vakars 10.plūsmas skolēniem „Pavasara brīnumu gaidot”.
Sporta ziņas
21.februārī Lietuvas pilsētā Panevēžā norisinājās XXI Piebaltijas valstu karatē čempionāts.
Vinsents Sivačovs (7.kl.) ieguva 1. vietu.
28.februārī Rīgā notika Latvian BJJ Open Gi – Atklātais Latvijas čempionāts Brazīlijas džiu-džitsu.
Dmitrijs Anisko (12.kl.) ieguva zelta, sudraba un bronzas medaļu.
Rīgā notika 4.international Artistic Gymnastics Tournament „Igor Vihrov Cup Riga” 2015.
Alisa Gerasimova (1.kl.) ieguva 1.vietu,
Katrīna Dedele
(2.kl.) – 2.vietu,
Valērija Siņakova
(3.kl.) - 3.vietu.
FullscreenBackPlayNext


28.februārī Krievu licejā notika ģimenes sporta svētki 3.plūsmā.

„Ekselences balva" jau ceturto gadu tiek piešķirta ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas skolotājiem.
25. februārī Rīgā notika
„Ekselences balvas" – 2014. gada fināls, kurā klātienē, vadot mācību stundas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēniem, savu meistarību demonstrēja 20 Latvijas inovatīvākie dabaszinātņu un matemātikas skolotāji, t.sk. Krievu liceja ķīmijas skolotāja Irina Halatina. Skolotāja izstrādāja un vadīja stundu 10.kl skolēniem par tēmu „ Elektrolīti un neelektrolīti”.
„EKSELENCES BALVAS” laureātu apbalvošanas ceremonijā
Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā visus dalībniekus sveica Valsts prezidents Andris Bērziņš, Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.
IRINA HALATINA kļuva par „EKSELENCES BALVAS” laureāti.
Sveicam IRINU ar viņas profesionālās meistarības augsto novērtējumu!FullscreenBackPlayNext


26.februārī 6.-8.kl skolēni – novadpētniecības fakultatīva dalībnieki un 10.-11.kl. ieinteresētie skolēni apmeklēja
izstādi „Viktors Grosse. Ceļš no Grīvas zēna līdz izcila diplomāta”.
Skolēnus un pedagogus sveica Krievijas Federācijas konsuls Daugavpilī O.Ribakovs.
Sporta ziņas

1.martā Daugavpilī notika Taekvondo turnīrs, kurā Daniels Titkovs (5.kl.) disciplīnā: ”Sitieni uz spēku”, „Team Poomsea” ieguva I vietu, disciplīnā: „Hanbon kerugi” un „Poomsae” – III vietu, kopēja ieskaitē izcīnīja I vietu un ieguva JITAE CUP 2015 1.posma Kausu.
Sporta ziņas
Aleksandrs Podkolzins (1.kl.) ar partneri Veroniku Pavloviču ieguva 1.pakāpes DIPLOMU sporta deju skatē „Mūsu cerības – 2015”, kura notika Rīgā nedēļas nogalē.
Sporta ziņas

Daugavpilī notika daiļslidošanas sacensības „Magic skates – 2015”.
1.klases skolnieces ieguva godalgotās vietas:

 • Karolina Kosenoka – 1.vietu,
 • Nikola Guščina – 2.vietu,
 • Viktorija Ziņenko – 3.vietu,
 • Daniela Minenkova – 3.vietu.

Darja Šatibelko (8.kl.) kļuva par čempioni junioru grupā.FullscreenBackPlayNext23.-24.
februārī Krievu licejā viesojās projekta UNICEF „Mūsdienu tehnoloģiju ieviešana mācību procesā” dalībnieki no Tadžikistānas.
Vizītes ietvaros viesi tikās ar liceja direktori
Irinu Pauru, apmeklēja stundas: krievu literatūru 10.klasē, matemātiku 4.klasē, angļu valodu 10.klasē, dabaszinības 3.klasē, krievu valodu 9.klasē.
Paldies par darbu skolotājām Inarai Kudrjavskai, Irenai Okseņukai, Irinai Bučinskai, Jeļenai Vojevodovai un Nataļjai Koviļinai!

25.februārī Daugavpilī notika pilsētas vokālās mūzikas konkurss „Balsis – 2015”.
Krievu liceja vokālais ansamblis „SURPRISE” ieguva I pakāpes DIPLOMU.
Sveicam mūsu dziedātājas: D. Abramovu, V. Voronkovu, P. Timošenko, M. Tarvidi, A. Turčenko, P. Hohlovu, A. Baļuli, J. Grīnfeldi, J. Sivačovu, M. Smirnovu (5.kl.) un ansambļa vadītāju Irinu Hmeļevsku!


Back to content | Back to main menu