augusts - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

augusts

Arhīvs > Jaunumi


 
Daugavpils Tehnoloģiju liceja  skolotāji dalās pieredzē starptautiskajā konferencē
 
29.-31.augustā notika tiešsaistes starptautiskā konference “Pretī domāšanai izglītībā”. Konferencē satikās inovatīvo mācību pieeju autori, mācību centru vadītāji, izglītības konsultanti, dažādu priekšmetu skolotāji no 8 valstīm.  
 
Konferences laikā Daugavpils Tehnoloģiju liceja angļu, krievu valodas, matemātikas skolotāji prezentēja savu darba pieredzi skolēnu domāšanas prasmju attīstīšanā, mācību problēmu risināšanas rīku izmantošanā mācību stundās.  
 
Paldies Tatjanai Alikai, Irinai Bučinskai, Nataļjai Koviļinai, Olgai Mikulovai, Ilonai Macķevičai-Maņko, Ritai Tankovai par ieguldījumu inovatīvu tehnoloģiju ieviešanā mācību procesā!  

Seminārs liceja skolotājiem
25. augustā licejā IKT dienas ietvaros notika informatīvais seminārs „IKT izmantošana un drošības noteikumi”, kuru vadīja direktora vietnieks informātikas jautājumos Oļegs Bojaruns. Skolotāji darba grupās dalījās  pieredzē dažādu vietņu izmantošanā stundās: Kahoot, LiveWorksheets, Tavaklase.lv, letonika.lv, apguva vietnes Skolo.lv izmantošanas iespējas.  
Paldies M.Drozdai, J.Kolpakovai, I.Kudrjavskai, I.Macķevičai-Maņko, L.Meinertei, V.Zaicevai, O.Zimnikai, S.Želņeronokai par pasākuma atbalstu!
24., 29. augustā notika plūsmu skolotāju sapulces, kurās tika aktualizēti darba virzieni skolēnu snieguma un spēju veicināšanā jaunajā mācību gadā.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolai - licejam 1.vieta valstī
Š.g. 24.augustā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī svinīgajā ceremonijā apbalvoja Ata Kronvalda balvas ieguvējus, kā arī pasniedza Lielās un Mazās pūces balvu visaugstāk novērtētajām skolām  par talantīgo skolēnu sasniegumiem valsts un starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu lasījumos 2021.-2022.mācību gadā.
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs tika apbalvots ar ceļojošo balvu “Lielā pūce” par 1.vietu lielo skolu novērtējumā.
Skola saņem Ata Kronvalda balvas kopš 2011.gada.


1.klašu skolēnu vecāku sapulce
30.augustā plkst.17.30 notiks 1.klašu skolēnu vecāku sapulce aktu zālē.


Uzmanību!
Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā", vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantos pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.
Lai savlaicīgi sagatavotu bezmaksas braukšanas biļetes, lūgums iesniegt Daugavpils Tehnoloģiju  vidusskolā – licejā (1.stāvā) iesniegumu un fotogrāfiju līdz 26.08.2022. Fotogrāfijām jābūt atbilstoši skolēna reālajam vecumam.

Uzmanību! Konkurss!
Avīzes „Paši par sevi” redakcija izsludina fotokonkursu „Vasaras zvaigznes”. Gaidīsim jūsu vasaras skaistākos mirkļus licejs.avize@inbox.lv līdz 22. augustam.
Jautru vasaras brīvlaiku!


 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē