augusts - Tehnoloģiju licejs

Pāriet uz saturu

Galvenā izvēlne:

augusts

Arhīvs > Jaunumi


Mācību seminārs
27.augustā notika mācību seminārs „Pašvadīta mācīšanās”, kuru vadīja Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes angļu valodas metodiķe Ilona Ustinova. Seminārā piedalījās 54 liceja skolotāji.

Skolotāju sanāksme
27.augustā notika liceja skolotāju sanāksme „Par 10.klašu skolēnu adaptācijas procesa organizācijas īpatnībām mūsdienīgos apstākļos”.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.20 "Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā", vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri deklarējuši pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesības mācību gada laikā izmantos pilsētas sabiedrisko transportu pilsētas nozīmes maršrutu tīklos ar 100% atvieglojumu no braukšanas maksas, uzrādot attiecīgu dokumentu.
Lai savlaicīgi sagatavotu bezmaksas braukšanas biļetes, lūgums iesniegt Daugavpils Tehnoloģiju  vidusskolā – licejā (1.stāvā) iesniegumu un fotogrāfiju līdz 27.08.2021. Fotogrāfijām jābūt atbilstoši skolēna reālajam vecumam.

Mācību seminārs
25.augustā notika mācību seminārs „Mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju jauno iespēju izmantošana un drošības noteikumi”, vadīja direktora vietnieks informātikas jautājumos Oļegs Bojaruns, tehnisko līdzekļu centra vadītāja Olga Zimnika. Mācību semināra ietvaros liceja absolvents Nikolajs Petrovičs iepazīstināja skolotājus ar jaunu digitālo platformu,  kas palīdzēs pilnveidot skolēnu  sadarbības prasmes jaunā mācību satura apguvē.

Tehnoloģiju licejam 4.vieta valstī
Katru gadu Ata Kronvalda fonds novērtē labākās skolas pēc skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniskās pētniecības darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.
Lepojamies, ka Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs 2020./2021. mācību gadā Latvijas skolu reitingā lielo skolu grupā ierindojās augstajā 4.vietā.
25.augustā Rīgas pilī svinīgajā ceremonijā licejam tika pasniegts diploms par augstiem sasniegumiem.
Skola saņem Ata Kronvalda balvu no 2011.gada. Tas ir apliecinājums skolēnu dziļajām zināšanām, skolotāju nesavtīgajam un mērķtiecīgajam darbam, skolas un vecāku atbalstam.
Paldies visiem par ieguldīto darbu!

Skolotāju sanāksmes
23.augustā notika liceja skolotāju mācību priekšmetu metodisko komisiju un 4 mācīšanās grupu sanāksmes, kurās liceja skolotāji noteica darba virzienus jaunajā mācību gadā, aktualizēja mācīšanās stratēģiju izmantošanu stundās dažādās vecuma posmos, lai skolēni veiksmīgi apgūtu jauno mācību saturu. Skolotāji dalījās darba pieredzē skolēnu pašvērtējuma prasmju attīstīšanā.
23.augustā notika 1.klašu skolotāju sanāksme „Par 1.klašu skolēnu adaptācijas procesu”.

Deju kolektīva “Balaguri” ziņas
Šī gada vasara mūsu “Balaguriem” bija ļoti aktīva un interesanta.
Dejotāji piedalījās Latvijas Jaunatnes deju un dziesmas svētkos. 19.jūlijā Daugavpilī notika pasākums, kurā deju kolektīvs “Balaguri” tika apbalvots ar diplomiem un dāvanām par radošo ieguldījumu svētkos.
5.augustā  licejā LMT  televīzija dokumentālo filmu cikla ietvaros uzņēma reportāžu “Citādi svētki” par “Balaguriem”- filmēja ebreju, ukraiņu un krievu tautas dejas un  intervēja bērnus. Jauniešu priekšnesums bija tik aizraujošs, ka viesi  labprāt dejoja līdzi.
Novēlam deju kolektīvam ,,Balaguri”” un tā vadītājai Arinai Popovai radošumu un vēlmi iepriecināt mūs ar savu sniegumu arī turpmāk!


Uzmanību, konkurss!
Avīzes „Paši par sevi” redakcija izsludina fotokonkursu „Vasaras zvaigznes”. Savus foto darbus līdz 30.augustam sūtiet uz e-pastu licejs.avize@inbox.lv!


Liceja padome
2.jūnijā notika Tehnoloģiju liceja padomes sēde.
Sēdē bija izskatīti sekojoši jautājumi:
 • Par 2020./2021. mācību gada rezultātiem.
 • Par izaicinājumiem un pirmajiem rezultātiem jauno programmu īstenošanā.
 • Par skolas darba virzieniem 2021./2022.m.g.
 • Par grozījumiem Iekšējās kārtības noteikumos.

Sveicam!
Svinēsim PILSĒTAS SVĒTKUS DAUGAVPILĪ no 15. līdz 20. jūnijam ar devīzi “Mana pils - Daugavpils”. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, daugavpiliešiem un pilsētas viesiem būs iespēja piedalīties un baudīt dažādas svētku aktivitātes. Sk. informāciju par pasākumiem  
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs sveic dzimto pilsētu 746.gadadienā!


2020.-2021.m.g. sasniegumi
Mācību gada noslēgumā tika apbalvoti labākie licejisti pēc 2020.-2021. mācību gada rezultātiem dažādās nominācijās par panākumiem mācībās, olimpiādēs, radošumu un liceja un pilsētas vārda popularizēšanu.
Pēc 2020.-2021.m.g. mācību sasniegumu rezultātiem licejistiem ir ļoti augsta vidējā balle – 8,4.
Mūsu „izcilnieki” (liecībā tikai 10 balles):
Elīna Račko (2.kl.), Edgars Romancevičs (2.kl.), Evija Bivka (2.kl.), Kristiāns Žuselis (2.kl.), Marija Margeviča (3.kl.), Valerija Jeremejeva (3.kl.),  Jeļizaveta Kuzņecova (3.kl.), Milana Lavrinoviča  (5.kl.), Sofja Vasiļjeva (5.kl.), Sofija Mogorite (6.kl.), Ksenija Ņikitina (7.kl.), Anna Maskaļova (8.kl.), Liana Šaternika (8.kl.), Maksims Kirillovs (10.kl.), Julija Zabrodina (12.kl.), Līna Ņikitina (12.kl.).
Pēc mācību sasniegumu rezultātiem 4.-8.klašu grupā labākais rezultāts ir 6.c klasei. Bet augstākie mācību sasniegumi mūsu skolā ir 12.a klasei.
2020.-2021.m.g. licejisti ieguva pilsētas un novada olimpiādēs:
1.vietas – 39, 2.vietas – 36, 3.vietas – 33, atzinības – 38. Kopā ieguva 146 godalgotas vietas.
Valsts olimpiādēs licejisti ieguva 18 godalgotās vietas, Latgales zinātniskās pētniecības darbu konkursā - 8 godalgotās vietas, valsts zinātniskās pētniecības darbu konkursā - 4 godalgotās vietas.
Sveicam ar panākumiem licejistus  un skolotājus! Novēlam visiem licejistiem augstus sasniegumus arī turpmāk!
Lasīt vairāk mājas lapā "Par Tehnoloģiju liceju – Sasniegumi - Mācību".


Labāko skolēnu un skolotāju apbalvošana
Ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes GODA RAKSTIEM tika apbalvoti  starptautisko, valsts un novada olimpiāžu,  konkursu un sacensību laureāti,  t.sk. Tehnoloģiju liceja skolēni:
 • 5.plūsma:  Vladislavs Bogdanovs,
 • 6.plūsma:  Viktors Bogdanovičs, Sofija Mogorite, Arīna Rodionova, Gļebs Zilis,
 • 7.plūsma:  Alisa Gerasimova, Jana Griškjane, Ksenija Kozlova, Nikola Kursīte, Ksenija Ņikitina, Martins Magomedovs, Deniels Derjugins,
 • 8.plūsma:  Anna Maskaļova, Liana Šaternika, Mihails Ģermanovičs, Platons Romanovs, Marks Geļfands.
 • 9.plūsma:  Vladimirs Bazans, Daniils Drelings, Grigorijs Gridasovs, Artjoms Kravcovs, Natālija Pavloviča,
 • 10.plūsma:  Daniela Kudrjavceva, Jeļizaveta Gorina,
 • 11.plūsma:  Jūlija Presņakova, Jeļizaveta Sivačova,
 • 12.plūsma:  Valerija Aksjonova, Maksims Ģermanovičs, Elīza Iļjina, Valerija Kiseļova, Natalija Koreņevska, Anastasija Makarova, Julija Zabrodina.
Sirsnīgi priecājamies par panākumiem kopā ar licejistiem un skolotājiem!
Ar Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes GODA RAKSTIEM tika apbalvoti  starptautisko, valsts un novada olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātu  Tehnoloģiju liceja pedagogi: Anita Bukeja, Irina Halatina, Nataļja Izuļena, Ineta Jakovele, Ingūna Kostenko, Nataļja Koviļina, Ināra Kudrjavska, Viktors Kudrjavskis, Lilija Meinerte, Irēna Okseņuka, Nataļja Ēvalde, Rita Tankova, Larisa Želve, Irina Bučinska, Oļegs Kolpakovs, Ludmila Kravtsova.
Paldies visiem skolotājiem par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgiem skolēniem, Tehnoloģiju liceja un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu!

 
Atgriezties pie satura | Atgriezties galvenajā izvēlnē